Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2018

Δεν θα καταβάλουν οι Δήμοι τα προνοιακά Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2018: Τι απάντησε το ΥΠΕΣΕπανήλθε το Υπουργείο Εσωτερικών, με νεότερη διευκρίνισή του, στο ζήτημα της αφαίρεσης της αρμοδιότητας περί προνοιακών επιδομάτων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Υπενθυμίζουμε ότι η αφαίρεση φέρει ιδιαίτερη σημασία, όχι μόνο θεσμική (ως απόδειξη συγκεντρωτισμού), αλλά και δημοσιονομική.  Συντελέστηκε με το ν.4520/2018, συμπαρασύροντας εν συνεχεία μαζί της, με την ψήφιση του Μ.Π.Δ.Σ. 2019 -2022 (ν.4549/2018),εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από τους Κ.Α.Π. των Ο.Τ.Α.

Σύμφωνα με όσα αναγράφονται στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ, Ερώτηση για την ανωτέρω συγκεκριμένη παράμετρο της Κ.Υ.Α. ετέθη προς το Υπουργείοως εξής:
“ΕΡΩΤΗΣΗ: Θα γίνει η εγγραφή για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων που αφορούν το δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2018;”.
Η απάντηση του ΥΠΕΣ είναι:
”ΑΠΑΝΤΗΣΗ:Οι δήμοι ΔΕΝ θα εγγράψουν στον προϋπολογισμό τους τα ποσά καταβολής των προνοιακών επιδομάτων του διμήνου Νοεμβρίου–Δεκεμβρίου 2018, καθότι αυτά αποδίδονται μέσα στο οικονομικό έτος 2019 και η απόδοσή τους θα γίνει από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.”
Η απάντηση τεχνικά μεν σαφής, γεννά δε (δεδομένου ότι δεν παραμένουν παρά ελάχιστοι μήνες) ερωτήματα για το εάν το νέο καθεστώςθα είναι σε πλήρη ετοιμότητανα περάσει, από το πιλοτικό στάδιο, στην καθολική εφαρμογή του σε ολόκληρη την Ελλάδα, με αφαίρεση της αρμοδιότητας από όλους τους νυν αρμόδιους Δήμους, ήδη για την καταβολή των προνοιακών Νοεμβρίου–Δεκεμβρίου.
Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι το Κεντρικό Κράτος δεν άρπαξε μόνο την αρμοδιότητα από τον Α’ βαθμό Τ.Α. αλλά και από τον Β’, για το διατροφικό επίδομα που σήμερα δίνουν οι Περιφέρειες.Υπάρχει και για αυτό αναφορά στην Ειδική Ενότητα του ΥΠΕΣ, ως εξής:
“ ΕΡΩΤΗΣΗ από Περιφέρειες: Τι ποσό θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό έτους 2019 για την κάλυψη δαπανών του διατροφικού επιδόματος;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι πιστώσεις για την κάλυψη δαπανών του διατροφικού επιδόματος από 1/1/2019 θα καταβάλλονται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ως εκ τούτου ΔΕΝ θα εγγραφούν πιστώσεις στους προϋπολογισμούς των Περιφερειών. ”
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου