Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
κ. Γιάννης Μπενάκης

Συνεδριάζει σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Αλιβερίου, την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 19:00 με τα  παρακάτω θέματα ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1.Έγκριση οριστικής παραλαβής Μ.Π.Ε με τίτλο:
Α. «Βελτίωση οδοποιίας σε περιοχές αναδασμού»
Β. «Βελτίωση οδών πρόσβασης σε αγροτικές περιοχές» (εισηγήτρια   κα Σκιάνη)
2. Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας του έργου: «Ανάπλαση κέντρου Αλιβερίου»(εισηγήτρια κα Σκιάνη)
3. Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου ΔΔ Αλιβερίου» (εισηγήτρια κα Σκιάνη)
4 .Έγκριση ή μη 1ο Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου: «Πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών πυρκαγιάς Αυγούστου 2012»(εισηγήτρια κα Σκιάνη)
5. Επανέγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου «Αποκατάσταση τεσσάρων ΧΑΔΑ του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του (εισηγήτρια κ. Σκιάνη)
6. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014(εισηγητής κ. Φυλακτός)
7. Αίτηση συνδυασμού «Νέοι Ορίζοντες», για σύγκλιση Δ.Σ με θέμα: «Ενημέρωση του Σώματος από τον πρώην Δήμαρχο για τα πεπραγμένα της προηγούμενης Δημοτικής περιόδου καθώς και την οικονομική κατάσταση του Δήμου»
8. Έγκριση παράτασης προγραμματικής σύμβασης με τον ΟΑΕΔ στην Δ.Ε Κύμης (εισηγητής κ. Θοεδώρου)
9. Ορισμός μελών της επιτροπής παραλαβής καλής εκτέλεσης υπηρεσιών-μεταφορών – εργασιών (αρθ 67 παρ 1 του ΠΔ 28/80) (εισηγητής Πρόεδρος)
10. Ορισμό μελών επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών –εργασιών- επισκευής οχημάτων και ειδικών εργαλείων (εισηγητής Πρόεδρος)
11.Ορισμό μελών επιτροπής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση κέντρου Πετριών» (εισηγητής Πρόεδρος)
12. Ορισμό μελών του Δήμου στο Δ.Σ του ΦΟΔΣΑ Νότιας  Εύβοιας (εισηγητής Πρόεδρος)

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2014

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΡΑΒΙΟΛΟΣ: Ο κ. ΜΑΝΩΛΗΣ ΞΕΧΑΣΕ ΝΑ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αναδημοσίευση από notios evoikos
Η διαφάνεια ήταν προεκλογική μας δέσμευση και σήμερα γίνεται ουσία. Δεν έχουμε κανένα λόγο να αμφισβητήσουμε τον απερχόμενο Δήμαρχο.
Αλήθεια είναι πως στο δημοτικό συμβούλιο στις 23 Ιουλίου παρά την αντίδραση της τότε αντιπολίτευσης, αποφασίστηκε να διεξαχθεί διαχειριστικός έλεγχος.
Συγκεκριμένα για του λόγου του αληθές η απόφαση έγραφε:
«Ζητούμε την άμεση διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου ετών 2011-2014 του Δήμου Καρύστου από Επιθεωρητές του Υπουργείου Οικονομικών. Ο έλεγχος που ζητείται είναι κατεπείγων διότι θα συμβάλει στην παράδοση - παραλαβή του Δήμου Καρύστου την 1-9-2014»
Προφανώς ο κ. Μανώλης ξέχασε να παραδώσει το πόρισμα του κατεπείγοντος ελέγχου κατά την διαδικασία παράδοσης- παραλαβής στο νέο Δήμαρχο κ Ραβιόλο.
Η νέα διοίκηση του δήμου μη έχοντας τίποτα στα χέρια της αλλά και παράλληλα σεβόμενη τις αποφάσεις του απερχόμενου δημάρχου επαναφέρει το θέμα στο αποψινό, με νέα σύνθεση, δημοτικό συμβούλιο ώστε να υλοποιηθούν τελικώς οι αποφάσεις.
Είμαστε σίγουροι πως και σήμερα ο κ Μανώλης και η παράταξη του θα υπερψηφίσουν την πρόταση. 
Άλλωστε καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται.

ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ: ΚΑΘΑΡΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ, ΑΣΤΡΑΠΕΣ ΔΕΝ ΦΟΒΑΤΑΙ

Αναδημοσίευση από notios evoikos 
Σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου, έχει προγραμματιστεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου με διάφορα θέματα προς συζήτηση και ψήφιση.
Ένα από τα θέματα και μάλιστα πρώτο, είναι το αίτημα πραγματοποίησης διαχειριστικού ελέγχου ετών 2011, 2012, 2013 και 2014 του Δήμου Καρύστου. Μάλλον θα έχει ξεχάσει η δημοτική αρχή ότι το συγκεκριμένο θέμα είχε τεθεί προς συζήτηση και ψηφίστηκε μετά από εισήγηση του πρώην Δημάρχου Καρύστου κ. Νικόλαου Μανώλη κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου στις 23 Ιουλίου.
Από την αρχή που είχαμε αναλάβει τα καθήκοντα μας, είχαμε ως στόχο την πλήρη διαφάνεια, για αυτό και ζητήσαμε τη διενέργεια ελέγχου στο νυν Δήμο Καρύστου για τη χρονική περίοδο 2011-2014. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται.
Καλούμε το Δήμαρχο Καρύστου να αποφύγει την δημιουργία εντυπώσεων με την επαναφορά θεμάτων στο Δημοτικό Συμβούλιο τα οποία έχουν ήδη ψηφιστεί και να επικεντρωθεί στα προβλήματα που απασχολούν το Δήμο μας.
Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε την υπ’ αριθ. 256/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου με θέμα «Αίτημα πραγματοποίησης διαχειριστικού ελέγχου ετών 2011-2014 του Δήμου Καρύστου», έπειτα από εισήγηση του πρώην Δημάρχου κ. Νικόλαου Μανώλη.

Ο κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

Ο Δήμαρχος κ. Μπουραντάς ανέθεσε στον Αντιδήμαρχο κ. Αλέξανδρο Θεοδώρου πέραν των τοπικών αρμοδιοτήτων στην Δημοτική Ενότητα Κύμης και τον τομέα του Αθλητισμού στον Δήμο Κύμης Αλιβερίου. Είναι ένας ευαίσθητος και κρίσιμος τομέας στον οποίο όμως ο κ. Θεοδώρου παρά το νεαρόν της ηλικίας έχει ήδη πολύ πλούσια πείρα και είναι βέβαιο ότι θα τα καταφέρει. Ο Αθλητισμός είναι μία από τις δράσεις του Δήμου που μπορεί να ενώσει τις τοπικές κοινωνίες της περιοχής και κυρίως την νεολαία.

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ


Πολιτιστικός Σύλλογος «Ένωση Ταµυναίων Πολιτών η Παρέµβαση»
Πλατειά Μιχ. Ζωντού 34500 Αλιβέρι
Τηλ : 2223023261 Τηλεοµοιοτυπία: 2223024161
 e-mail: kmpatsa@otenet.gr 


Προς
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
 Υπόψη κ. ΜΠΟΥΡΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
 Ο σύλλογός µας ενηµερώθηκε ότι κυκλοφόρησε για δηµόσια διαβούλευση, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής, νοµοσχέδιο για την «Έγκριση
Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού»  δηλαδή για την ανάπτυξη ιχθυοκαλλιεργειών στην Ελλάδα. Σε αυτό περιλαµβάνεται και όλη η Νότιος Εύβοια και φυσικά η περιοχή µας. Καταλαβαίνουµε όλοι, τι µπορεί να σηµαίνει αυτό για την ανάπτυξη της περιοχής µας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο προτείνονται  µετακίνηση εγκαταστάσεων από άλλους νοµούς στην περιοχή µας καθώς και µετακίνηση των ήδη λειτουργουσών εγκαταστάσεων της περιοχής µας σε άλλα σηµεία της περιοχής µας αυθαίρετα, επιβαρύνοντας την φέρουσα ικανότητα της περιοχής.
 Η Νότιος Εύβοια, ως γνωστόν, ουσιαστικά πρωτοστάτησε στην δυναµική ανάπτυξη του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών, κατά στρεβλό τρόπο όσον αφορά την χωροθέτησή τους.
 Για δεκαετίες η δηµόσια διοίκηση, Νοµαρχία, περιφέρεια και ΥΠΕΚΑ αδειοδοτούσαν  ανεξέλεγκτα και χωρίς την σύµφωνη γνώµη των τοπικών κοινοτήτων, εγκαταστάσεις ιχθυοκαλλιέργειας, πολλές φορές εντελώς παράνοµα, καταστρατηγώντας κάθε έννοια  αντικειµενικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων. Οι ίδιοι άνθρωποι ή παράγοντες, έρχονται όψιµα, δήθεν να µας ανησυχήσουν για την επερχόµενη «εισβολή», που δεν είναι τίποτα άλλο από την αναδιανοµή συµφερόντων µε τους ίδιους πρωταγωνιστές.

ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ: ΑΟΡΙΣΤΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ, ΛΑΣΠΗ ΚΑΙ ΣΚΑΝΔΑΛΟΛΟΓΙΑ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

        Κύμη 24-9-2014

Μετά τα όσα διαδραματίστηκαν στον Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κύμης- Αλιβερίου την  Παρασκευή  19- 9- 2014 , υπάρχει  ένας σοβαρός προβληματισμός, για τη  στάση του νέου Δημάρχου καθώς και μερίδας συνεργατών του που ανακάλυψαν όπως φαίνεται έναν κοινό τρόπο δράσης: Τον πολιτικό χουλιγκανισμό. 
Ένα ετερόκλητο, ευκαιριακό και άτυπο σύμφωνο απλής αντιπολιτευτικής τακτικής εμφανίζεται, επιχειρώντας να διαβρώσει την αξιοπιστία της προηγούμενης Δημοτικής αρχής.  Μια  αφόρητη συνωμοσιολογία που ερεθίζει την φαντασία και αναπαράγεται σαν χιονοστιβάδα, προσπαθεί να απαξιώσει το ρόλο της αντιπολίτευσης.
«Ο Θωμάς και η παρέα του»,   «παράτυπες πληρωμές»  «βρήκαμε άδεια τα κτίρια- έλειπε το πολύμπριζο», «έλειπε το laptop από το γραφείο Δημάρχου, που μπορεί βέβαια να ήταν του κ. Θωμά», «λείπει ένας πίνακας από το γραφείο», «δεν  έχει αρχεία ο προσωπικός  υπολογιστής της τ. Αντιδημάρχου κ. Μπάτσα», «δεν έχουν  πρωτοκολληθεί έγγραφα στη Δημοτική Ενότητα Κύμης από το Μάρτιο», μερικά από τα όσα ακούστηκαν και  έρχονται να συνδυαστούν σε ένα τυφλό γηπεδικό χουλιγκανισμό εκτόνωσης.
Ο δε νέος Δήμαρχος εξαντλεί την παρουσία του με την προσφιλή του έκφραση : «εγώ δεν ξέρω βέβαια, έτσι μου είπαν». 
Ο συνδυασμός μας, μετά από όλα αυτά, ζήτησε την σύγκλιση έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου όπως βάσει κώδικα δικαιούται. Εκεί θα μας δοθεί η δυνατότητα να ενημερώσουμε το σώμα για τα πεπραγμένα της προηγούμενης Δημοτικής περιόδου και την πραγματική οικονομική κατάσταση του Δήμου.
Συμφωνήσαμε επίσης, ως οφείλαμε απέναντι στους Δημότες, στον έλεγχο από ορκωτούς λογιστές που προτάθηκε, ζητώντας όμως ο έλεγχος να επεκταθεί και στους πέντε προηγούμενους Δήμους που συνενώθηκαν. Μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου, θα συνιστούσαμε να εκλείψουν οι οποιοιδήποτε χαρακτηρισμοί. 

ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΟΥΝ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ο Δήμος Καρύστου πέραν από τον διαχειριστικό έλεγχο της περιόδου 2011-2013 προχωρά στην επικαιροποίηση της Απογραφής Έναρξης. Ίσως κάτι αντίστοιχο πρέπει να γίνει στον Δήμο Κύμης Αλιβερίου. Η επικαιροποίηση της Απογραφής Έναρξης είναι αναγκαία διότι η εγκριθείσα το 2012 Απογραφή Έναρξης, μετά από πολύμηνη καθυστέρηση πέραν της προσθεσμίας είχε και πολλά θολά και πιθανόν αναληθή στοιχεία τα οποία βέβαια αναδείχθηκαν και στην πορεία. Είναι καιρός να αποκαλυφθούν τα πιθανά μαγειρέματα και να αποκατασταθεί η αληθινή οικονομική πραγματικότητα του Δήμου. Τώρα θα πει κάποιος δεν υπάρχουν στοιχεία για την τρέχουσα χρήση και θα εξεταστούν τα στοιχεία του 2010; Έτσι ώστε να επικαιροποιηθεί η Απογραφή Έναρξης. Αυτό είναι άλλο ζήτημα για το οποίο δεν είδαμε ούτε ακούσαμε να τραβιούνται αυτιά. Με γραφειοκρατικές διοικητικές διαδικασίες δεν λύνονται αυτές οι νοσηρές καταστάσεις. Ο χρόνος τρέχει, οι δημότες θέλουν να γνωρίζουν και η Δημοτική Αρχή οφείλει να ψάξει και να βρει άκρη. Απαιτούνται γρήγορες αποφάσεις, απόλυτη αυστηρότητα και προσήλωση στην νομιμότητα και όποιος δεν μπορεί να αντέξει να πάει σπίτι του.
Όσο για την περιβόητη Απογραφή Έναρξης ας θυμηθούμε τα Δελτία Τύπου δύο παρατάξεων της τότε μειοψηφίας. Έτσι για να ασκηθούν όσοι από αυτούς είναι πλειοψηφία στην αντιστοιχία λόγων και έργων.
15 Μαρτίου 2012
ΟΙ "ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ" ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΝ
16 Μαρτίου 2012
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΑΓΙΑΝΝΗΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΠΡΩΗΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΩΝ ΔΗΜΩΝΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΥΜΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από 1/10/2014 η διοίκηση του Γ. Ν. – Κ.Υ.  Κύμης έπειτα από σχετική απόφαση του Υπουργείου Υγείας Ν.3868/2010 περί την «Αναβάθμιση Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υ.Υ.Κ.Κ.Α.». ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων με προγραμματισμό επισκέψεων (ραντεβού), η οποία θα συμβάλει τόσο στην εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου όσο και στην βέλτιστη εξυπηρέτηση των ασθενών.
Σας ενημερώνουμε ότι τα ραντεβού θα προγραμματίζονται δια ζώσης ή τηλεφωνικά, καθημερινά από τις 8.30 έως τις 14.00,  από τη γραμματεία των εξωτερικών ιατρείων του Νοσοκομείου Κύμης. Οι ενδιαφερόμενοι θα επικοινωνούν στα τηλέφωνα:
2222-350126, 2222-350154
Η εξυπηρέτηση των ασθενών για τα παρακάτω τμήματα, θα γίνεται αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού και σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας τους. 
ΤΜΗΜΑΤΑ          ΗΜΕΡΕΣ               ΩΡΑΡΙΟ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ    ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ   08:30 - 14:00
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ     ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ   08:30 - 14:00
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ   08:30 - 14:00
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ    ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:30 - 14:00
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:30 - 14:00
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ                ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:30 - 14:00
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ           ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ   08:00 - 11:00
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ (ακτινογραφίες)             ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ   08:30 - 14:00
ΤΜΉΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ       ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:30 - 14:00
TEST PAP             ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ 10:00 - 14:00

Επισημαίνουμε πως η αναμονή για ραντεβού δε θα υπερβαίνει τη μια εβδομάδα, καθώς και ότι τα επείγοντα περιστατικά πάντα εξυπηρετούνται χωρίς ραντεβού από το τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.
Επιπροσθέτως ενημερώνουμε ότι τα τμήματα του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου και  το Ακτινολογικό Τμήμα ελέγχονται και πιστοποιούνται από το ΕΣΕΑΠ (Διεργαστηριακού Σχήματος Ελέγχου Ικανότητας Διαγνωστικών Εργαστηρίων) και από την ΕΕΑΕ (Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας) αντίστοιχα και πληρούν όλα τα διεθνή πρότυπα λειτουργίας.
Ενημέρωση Πολιτών
1.  Η εξέταση στο Ιατρείο κοστίζει 5 ευρώ. Όλοι οι ασφαλισμένοι πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία των Ιατρείων απαραίτητα το βιβλιάριό τους, στο οποίο ο Γιατρός, κατά τη διάρκεια της εξέτασης, γράφει την επίσκεψη. Ο ασφαλισμένος προσκομίζει το θεωρημένο δελτίο στη Γραμματεία μετά την εξέτασή του.
2.   Όσοι ενδιαφέρονται για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής ιατρική βεβαίωση πρέπει απαραίτητα να κλείσουν ραντεβού με τον γιατρό που ενδιαφέρονται.
3.  Για τη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων απαιτείται ιατρική εντολή και η προσκόμιση του βιβλιαρίου ασθενείας.
4. Ο ενδιαφερόμενος που έχει κλείσει ραντεβού την προκαθορισμένη ημέρα προσέρχεται 15 λεπτά νωρίτερα στη Γραμματεία των Τακτικών Ιατρείων, όπου επικυρώνει το ραντεβού του, τακτοποιείται οικονομικά, παίρνει την κάρτα του και επισκέπτεται το ιατρείο στο οποίο έχει ραντεβού. Απαραιτήτως πρέπει να φέρει το βιβλιάριο ασθενείας.


ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ, ΕΥΤΥΧΩΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ

Το καλοκαίρι πέρασε άλλα ο κίνδυνος εκδήλωσις πυρκαϊάς παραμονεύει.
Σήμερα το απόγευμα στις έξη, εκδηλώθηκε πυρκαϊά στον Οξυλιθο, σε ρέμα που δυστυχώς έχει μετατραπεί σε σκουπιδότοπο.
Ευτυχώς που η αντίδραση των κατοίκων, κυρίως αυτών που προσήλθαν με τα μηχανήματα τους(τρακτερ) ήταν άμεση και πάρα τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, με αυτό τον αέρα κυρίως. περιόρισαν στην αρχή και έσβησαν στην συνέχεια την φωτιά. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους στην Πυροσβεστική για την άμεση παρέμβαση και σε όλους τούς πολίτες.
Κοινή ήταν όμως η διαπίστωση ότι οι αγροτικοί  δρόμοι είναι αδιαπέραστοι ακόμη και για τα πυροσβεστικά μηχανήματά και τα τρακτέρ.  πόσο για τα γιώτα χι  Η νέα διοίκηση μέσα σε όλα τα δεινά, στο χάος που έχει παραλάβει  πρέπει άμεσα να ενδιαφερθεί  για την αγροτική οδοποιία ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι να να πάνε στα χωράφια τους να  μαζέψουν της ελιές τους.
                                            Σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Οξυλιθου
                                           Κων/νος Τριανταφυλλου

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2014

ΝΩΡΙΣ ΑΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΔΙΑΡΡΟΕΣ


Με έκπληξη διαβάζουμε τα ονόματα των εννέα Δημοτικών Συμβούλων του κ. Θωμά συμπεριλαμβανομένου που υπογράφουν την πρόταση για σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο πρώην Αντιδήμαρχος κ. Νίκος Μπότης δεν υπογράφει. Απ΄ ότι γνωρίζουμε ο κ. Μπότης γνωστός αυτοδιοικητικός και επαγγελματίας της περιοχή γράμματα γνωρίζει, συνεπώς δεν έβαλε σταυρό. Απλώς δεν υπέγραψε. Εάν δεν λείπει στο εξωτερικό και ξέχασε να αφήσει εξουσιοδότηση φαίνεται ότι δεν μετέχει πλέον στους Νέους Ορίζοντες ή διαφωνεί με το αίτημα, οπότε πάλι δεν μετέχει εφόσον αυτή είναι η πρόωρη μεν -λόγω απειρίας του κ. Θωμά στην Αντιπολίτευση- αλλά κορυφαία πρωτοβουλία της παράταξης.
Από την άλλη όμως ίσως ο κ. Θωμάς διαβλέπει ότι τώρα που έχει μόλις εννέα μπορεί να αξιοποιήσει αυτήν την πρωτοβουλία. Δεν θα μπορέσει όταν μείνουν οκτώ. Οπότε το γοργό και χάριν έχει.
Βέβαια η απουσία του Νίκου  Μπότη μας υπενθυμίζει την διαφοροποίησή του στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚΑ όπου καταψήφιζε τις τελευταίες αμφιλεγόμενες αναθέσεις.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΥΑ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ:" ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΩ ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ"

ΜΗΔΕΝΑ ΠΡΟ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΜΑΚΑΡΙΖΕ.......(Ι)

Η ποικιλόμορφης έμπνευσης πρόταση του συνδυασμού της μείζονος αντιπολίτευσης να προκαλέσει συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να απαντήσει σε όσα αιτήματα περί ενημέρωσης της προηγούμενης αντιπολίτευσης δεν απάντησε, ως όφειλε, όταν ήταν υποχρεωμένη να το κάνει, αποτελεί πράγματι μία πρωτότυπη παραδοχή της έκκλησης για οίκτο που δεν υστερεί αλλά αντιθέτως υπερέχει της αγωνίας του άτυχου αμερικανού δημοσιογράφου  μπροστά στο λεπίδι του μασκοφόρου βρετανού τσιχαντιστή. Εμείς για να διευκολύνουμε τον απελθόντα Δήμαρχο έως τότε θα του φρεσκάρουμε την μνήμη με τα αιτήματα ενημέρωσης που στοίβαξε στο καλάθι των αχρήστων αναδημοσιεύοντας σχετικές δημοσιεύσεις- δελτία τύπου από το αρχείο του ΛΑΛΑ ΤΟ!!! Εξάλλου το blog αυτό υπάρχει για να στηρίζει την ενημέρωση και να καταγγέλλει όποιον την αρνείται.
Αρχίζουμε με μία ανακοίνωση του κ. Σιαγιάννη για παρόμοιο θέμα:

ΣΙΑΓΙΑΝΝΗΣ: ΠΟΙΟΣ ΦΥΓΟΜΑΧΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ;
             11-03-2013
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Είναι προφανές ότι τα πρόσωπα και οι πράξεις τους δίνουν περιεχόμενο στους θεσμούς.
Είναι εύλογο ότι αυτό ισχύει και για το Δήμο Κύμης Αλιβερίου.
Χρήσιμο είναι να αναζητήσουμε λοιπόν, ποιο πρόσωπο ή πρόσωπα, έχουν μέχρι σήμερα εμπαίξει, προσβάλει και απαξιώσει τους θεσμούς, -εν προκειμένω του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου -, διασύροντας τον αρκετές φορές, ακόμη και στο Πανελλήνιο.
“Θεσμικές” αλλά κυρίως “εξωθεσμικές” πρακτικές έχουν προσδιορίσει αυτή τη ζοφερή πραγματικότητα.
Είναι Πρωτάκουστο!!
Η Δημοτική Αρχή (διαμέσου των Νέων Οριζόντων) να καταφεύγει σε χιλιάδες παραπλανητικά SMS και απολογητικά δελτία τύπου για να αντιστρέψει τις εντυπώσεις από την αντιθεσμική της λειτουργία.
Διότι Αντιθεσμική λειτουργία είναι να μην έχει δυνατότητα η Αντιπολίτευση να έχει πρόσβαση σε στοιχεία του Δήμου που ζητά.
Διότι Αντιθεσμική λειτουργία είναι να αποδέχεσαι το αίτημα της Αντιπολίτευσης χωρίς να της έχεις χορηγήσει τα στοιχεία τα οποία είναι προαπαιτούμενα για να συζητηθεί το θέμα του Ιν. Παπανικολάου.
Διότι Αντιθεσμική λειτουργία είναι να “εκμεταλλεύεσαι” το προσωρινό “δικαστικό momentum” για να αποφύγεις την ουσία, καταφεύγοντας σε εντυπωσιασμούς.
Διότι Αντιθεσμική λειτουργία είναι με την “αμέριστη στήριξη του Προέδρου του” να επιχειρείς να μετατρέψεις το Δημοτικό Συμβούλιο σε όργανο προπαγάνδας και επικύρωσης ιδιοτελών προσωπικών πολιτικών.
Όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε κ. Δήμαρχε η Αντιπολίτευση δεν μπορεί να συμπράξει σε παιχνίδια που οδηγούν στον  ευτελισμό των θεσμών.
Θεσμικό της χρέος είναι να προστατεύει τους θεσμούς από την όποια απόπειρα απομείωσης τους.
Δεν είναι Πρωτάκουστο!!! λοιπόν που η Αντιπολίτευση σας άφησε μόνο σας.
Ήταν επιβεβλημένο… για να μην συμπράξει σ’αυτήν την παρωδία.
Μπορεί να στέλνετε χιλιάδες μηνύματα.
Είναι και αυτό χαρακτηριστικό της “εγκράτειας” που σας διακρίνει.
Οι Δημότες όμως γνωρίζουν…..
Το μόνο που ακόμα δεν γνωρίζουν είναι οι απαντήσεις στα αιτήματα που σας θέσαμε στην αίτηση και ήταν προαπαιτούμενα, για την σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τα επαναφέρουμε:
  ‹‹ Για τη συνεδρίαση αυτή με ευθύνη σας, να προσκομισθούν άμεσα  τα πιο κάτω στοιχεία, καθώς και  να εξασφαλιστεί η παρουσία εκπροσώπου της Τ.Υ.Δ.Κ.
1. Οικονομικοί προϋπολογισμοί – απολογισμοί του Ινστιτούτου, από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας μέχρι 31/12/2012.
2. Οικονομικά στοιχεία για την αγορά, συντήρηση και επισκευή του σπιτιού Παπανικολάου.
3. Φορείς Χρηματοδότησης του Ινστιτούτου  με τα αντίστοιχα ποσά
4. Αντίγραφα ενταλμάτων πληρωμών
5. Μελέτες και Α.Π.Ε του έργου
6. Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί με εργολάβους για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής
7. Κάθε άλλο στοιχείο που θα απαιτηθεί για την πληρέστερη ενημέρωση των μελών του Δ.Σ..››
Ποιος λοιπόν φυγομαχεί για το Ιν. Παπανικολάου κ. Θωμά?
Γιάννης Σιαγιάννης

Επικεφαλής Ενεργών Δημοτών

Ο ΘΩΜΑΣ ΖΗΤΑΕΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ (!!!!) ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ!!!

Προς  : ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ/κ.ΜΠΕΝΑΚΗ                 Κύμη, 23/9/2014
ΘΕΜΑ : ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΠαρακαλούμε όπως, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.2 του ν.3852/10 συγκαλέσετε εντός του προβλεπόμενου χρόνου Δημοτικό Συμβούλιο με θέμα :
 «Ενημέρωση του Σώματος από τον πρώην Δήμαρχο για τα πεπραγμένα της προηγούμενης Δημοτικής περιόδου καθώς και την οικονομική κατάσταση του Δήμου» .
Η ενημέρωση αυτή θεωρούμε ότι είναι απολύτως αναγκαία για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου.
Η διάρκεια της εισήγησης υπολογίζεται σε 30΄περίπου.
Ζητούμε το Δημοτικό Συμβούλιο όπως πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του  Δημοτικού καταστήματος  Κριεζών, λόγω του ότι υπάρχει μεγαλύτερη άνεση χώρου, καλύτερος εξοπλισμός και περισσότερα καθίσματα από αυτό του Αλιβερίου, για την καλύτερη παρακολούθησή του από τούς παρισταμένους.
Εκ μέρους του συνδυασμού
ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ για το Δήμο Κύμης-Αλιβερίου
Ο επικεφαλής του συνδυασμού
Δημήτρης Γ. Θωμάς
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
         Βλάχος Αναστάσιος                                        Ντόβολης Βασίλης                                     
         Κιούσης Νικόλαος                                               Ντούρας Στράτος
                                                                                                             
         Μέξη Μαργαρίτα                                                  Παππάς Βασίλης                                                                                                  

         Μπάτσα- Θωμά Αρετή                                             Ποθητάκης Άγγελος

ΘΑ ΠΑΨΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΠΑΧΑΛΟ ή ΑΠΛΩΣ ΑΛΛΑΞΕ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ;


Είκοσι μέρες μετά και η διαφάνεια αργεί ακόμη να φανεί στον Δήμο Κύμης Αλιβερίου. Μετά από ένα σύστημα εξουσίας απολύτως αδιαφανές και φαύλο δεν μπορεί να περπατάς με βήματα χελώνας και να πελαγοδρομείς σε γραφειοκρατικές αγκυλώσεις. Χρειάζονται άμεσες κινήσεις σχεδόν ραγδαίες σαν τσεκούρι για να επιβάλλεις το φως της διαφάνειας και την ηθική της δημοκρατικής λειτουργίας και την πίστη στην νομιμότητας. Αρκεί να πιστεύεις σε όλα αυτά. Αν τα πιστεύεις τα επιβάλεις με την βία της δημοκρατικής εξουσίας. Ιδίως όταν έχεις να κάνεις με ένα σύστημα ανθρώπων που έχει εθιστεί στην αλαζονεία της αδιαφάνειας και στην διαχείριση ότι μαύρου μπορεί να υπάρξει.
Αντί να πέσουν τα σωστά κεφάλια, υπήρξαν λάθος απώλειες, αντί να δοθούν στο φως τα οικονομικά στοιχεία που αναζητούσε εναγωνίως η παρελθούσα αντιπολίτευση και δεν μπορούσαν να τα πάρουν, κάποιοι ψειρίζουν την μαϊμού. Όλα αυτά δεν πείθουν για την πραγματική πρόθεση να πάει το μαχαίρι στο κόκκαλο. Και το ερώτημα παραμένει αναπάντητο: Θα πάψει ο Δήμος να είναι μπάχαλο (δεν γράφουμε μπουρδέλο γιατί τα μπουρδέλα έχουν οργάνωση) ή απλώς άλλαξε η διοίκηση;

Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014

ΛΑΒΕΤΕ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΑΡΑΒΑΛΑΚΙΑ!!!

Όταν η αλαζονεία της εξουσίας διαδέχεται τον αγοραίο λαϊκισμό δεν υπάρχει προφανώς κανένα όριο συστολής. Με άλλα λόγια όταν κάποιοι θεωρούν ότι το νόμιμο αποτελεί τροχοπέδη και η αυθαιρεσία είναι η μοναδική μέθοδος άσκησης εξουσίας και διοίκησης τότε αγγίζουν τα όρια του ακαταλόγιστου.
Γύρω από το θέμα κίνηση των κρατικών οχημάτων υπάρχει ένα δαιδαλώδες βέβαια αλλά ισχύον δυστυχώς σύστημα κανόνων. Το δημόσιο όχημα δεν μπορεί να κινείται όπως το ιδιωτικό που το πας όπου γουστάρεις αρκεί να έχεις φράγκα να πληρώσεις την βενζίνη. Εάν μάλιστα σου την πληρώνει το μαύρο ταμείο τότε ακόμα καλύτερα. Το δημόσιο όχημα όμως δεν μπορεί να το οδηγεί ο οποιοδήποτε, δεν μπορεί να κινείται όπου καπνίσει του καθένα και πρέπει να έχει εγγυημένη ασφάλεια για τους επιβαίνοντες ή για όσους τυχόν πατήσει.
Γιαυτό «δικαίως» αγανακτούν όσοι είχαν την ευχέρεια να χρησιμοποιούν τέτοιου είδους οχήματα σε καθεστώς παρανομίας και ασυδοσίας για την οποία βεβαίως αυτοί δεν ευθύνονται. Απλά έκαναν την δουλειά τους.
Αδίκως έως τα όρια του «ακαταλόγιστου» το οποίον στην πολιτική δεν ισχύει διαμαρτύρονται όλοι εκείνοι που αλαζονικά και καθέξιν παρανομούντες δεν διασφάλισαν ούτε ως προς τα προσχήματα την νομιμότητα και δεν εξασφάλισαν την νόμιμη χρήση των δημοσίων οχημάτων. Αυτοί θα έπρεπε να κρύβονται ή έστω να σιωπούν επιμελώς. Όσο για τους νέους διοικούντες καλό είναι να εξηγήσουν γιατί δεν κινούνται τα άλλοτε αεικίνητα και για ψύλλου πήδημα δημοτικά οχήματα, να προσδιορίζουν τον χρόνο που χρειάζεται για να εξασφαλιστεί η νόμιμη χρήση και να ορίσουν τους κανόνες της νόμιμης χρήσης, δηλαδή ποιους, με ποιους όρους και πότε θα μεταφέρουν. 

Η ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΕΥΠΡΑΞΙΑ, ΝΕΑ ΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2014 κατά το μνημόσυνο της μακαριστής ηγουμένης της Ιεράς Μονής Λευκών γερόντισσας Ευφροσύνης ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.κ. Σεραφείμ παρέδωσε το σκήπτρο της ηγουμενίας στην νέα Ηγουμένη της Μονής, η οποία εξελέγη όμοφωνα από την αδελφότητα των Μοναχών, στην Γερόντισσα Ευπραξία. Η νέα Ηγουμένη ήταν μαζί με την αποδημήσασα Ευφροσύνη μαθήτριες του Οσίου Αμφιλόχιου Μακρή, στην Πάτμο και είχαν έλθει μαζί από εκεί το 1984 στην Ιερά Μονή Λευκών. 

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2014

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014Πολύς λόγος γίνεται για τις κατασχέσεις που μπλόκαραν δήθεν  χρηματοδοτήσεις στον Δήμο Κύμης Αλιβερίου. Η υπόθεση «κατασχέσεις»  κρύβει αρκετές εκπλήξεις για όσους την επεξεργαστούν καταλλήλως. Επειδή η διαφάνεια οφείλει να είναι το όπλο κάθε σοβαρής δημοτικής αρχής και επειδή προφανώς η νέα Δημοτική Αρχή δεν έχει κανενός είδους ενδιαφέρον για το παρελθόν αφού έχει  μόνο παρόν εν αντιθέσει με όσους έχουν παρελθόν είναι  χρήσιμο να αναζητήσει και να φέρει στη δημοσιότητα όλες τις κατασχέσεις που πραγματοποιήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2011 έως 31 Αυγούστου 2014 σε βάρος του Δήμου Κύμης Αλιβερίου και των νομικών προσώπων του, με ένα πολύ σύντομο αλλά περιεκτικό ενημερωτικό σημείωμα για την κάθε μία. Ξέρουμε ότι ορισμένοι δημότες ασκώντας τα δικαιώματα στην πληροφόρηση θα απαιτήσουν αυτές τις πληροφορίες και μάλιστα με έρευνα σε βάθος.  Η νέα Δημοτική Αρχή ας φροντίσει να ετοιμάσει   εγκαίρως τις απαντήσεις ή ακόμη και να τους προλάβει. Έπεται συνέχεια….η υπόθεση έχει πολύ ψαχνό….

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΖΑΡΙ ΤΟΥ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ


Γιώργος Θεοδώρου,
τοπικός σύμβουλος Αυλωναρίου

Να θυμηθούμε μερικά  από αυτά που έγιναν για την εμποροπανήγυρη Αυλωναρίου την προηγούμενη τριετία επί  δημαρχίας Θωμά:
1- Μόνιμη εγκατάσταση ηλεκτρικών παροχών (pillars). Μέχρι τότε οι παράγκες έπαιρναν απευθείας ρεύμα από τους ηλεκτρικούς στύλους με άμεσο κίνδυνο πυρκαγιάς. Ας σημειωθεί ότι η ηλεκτροδότηση του παζαριού ανατέθηκε στους ηλεκτρολόγους του δήμου ενώ μέχρι τότε την αναλάμβανε ιδιώτης ηλεκτρολόγος.
2- Διάνοιξη, ασφαλτόστρωση και ηλεκτροφωτισμός της επέκτασης της εισόδου του παζαριού. Πρόκειται για  τη μοναδική εφαρμογή του σχεδίου πόλης μετά από 35 χρόνια, που διευκόλυνε αφάνταστα την πρόσβαση στο παζάρι από τους χώρους στάθμευσης καθώς και την αποκομιδή των απορριμμάτων.
3- Άνετο και δωρεάν parking σε φυλαγμένους χώρους, αποτέλεσμα της  συνεργασίας του Δήμου με τους ιδιοκτήτες των οικοπέδων και την διεύθυνση του Λυκείου
4- Εγκατάσταση επαρκών χημικών τουαλετών για τους επισκέπτες του παζαριού και τον καθημερινό καθαρισμό τους.
5- Ανακατασκευάστηκαν ριζικά οι τουαλέτες για εμπόρους και επισκέπτες σε δύο σημεία της εμποροπανήγυρης ενώ κατασκευάστηκαν και επιπλέον λουτρά για τους εμπόρους.
6- Καθημερινή καθαριότητα του χώρου της εμποροπανήγυρης
7-Πλήρης καθαρισμός των Χανίων αμέσως με την λήξη της εμποροπανήγυρης. Τα προηγούμενα χρόνια ορισμένες φορές, ακόμα και του Αγίου Δημητρίου εξακολουθούσαν να υπάρχουν σκουπίδια από το παζάρι
8- Επέκταση του γεφυριού στην έξοδο του παζαριού προς Κύμη.
9- Έκδοση ειδικού εντύπου με πληροφοριακό υλικό για την εμποροπανήγυρη και παραχώρηση δωρεάν χώρου σε παραγωγικούς συνεταιρισμούς προκειμένου να εκθέσουν τα προϊόντα τους .
10- Πετάχτηκαν είκοσι φορτηγά με μπάζα από το χώρο πίσω από το ιερό του Αγίου Δημητρίου. Σήμερα εκεί έχει διαμορφωθεί μια μεγάλη αλάνα που εξυπηρετεί όχι μόνο τους επισκέπτες του παζαριού αλλά και όσους επισκέπτονται τα Χάνια ή τη λαϊκή αγορά  όλο το χρόνο.
Να προσθέσω ακόμα ότι ο πρώην Δήμαρχος αντέδρασε έντονα στη προσπάθεια περιορισμού, με νόμο, της λειτουργίας των εμποροπανηγύρεων σε τρεις ημέρες. Μαζί του συμπαρατάχθηκε και  ένας βουλευτής από τα Γιάννενα για να αναδείξουν  το πρόβλημα.  Αλήθεια γνωρίζουμε πόσο διαρκεί σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους το παζάρι;  Επίσης παρόλο που δεν έγινε καμία αύξηση στις τιμές ενοικίασης των χώρων της εμποροπανήγυρης και παρά την οικονομική κρίση τα έσοδα του παζαριού κυμάνθηκαν στα ίδια περίπου επίπεδα με τα προηγούμενα χρόνια.
Γιώργος Θεοδώρου,
τοπικός σύμβουλος Αυλωναρίου


Η ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Χρήστος Σαμαράς, Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Χρήστος Σαμαράς, Αντιδήμαρχος, ως Πρόεδρος
Μαρίνα Λάμπρου με αναπληρωματική την Ζαχαρούλα Μακριγιάννη- Χροναίου
Αρβανίτης Νικόλαος, Διευθυντής Σχολείου με αναπληρωτή Αρβανίτη Αναστάσιο, Διευθυντή Σχολείου
Δρακούλας Νικόλαος, Διευθυντής Σχολείου με αναπληρωτή Δήμου Αθανάσιο, Διευθυντή Σχολείου
Ελένη Τζάνου με αναπληρωματική Αλεξάνδρα Θαλασσινού, Εκπρόσωπος Εκπαιδευτικών 

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ "ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Θανάσης Μπουραντάς, Δήμαρχος, ως Πρόεδρος
Βαγγέλης Αμπελιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος με αναπληρωτή τον Γιάννη Κούκη, Αντιδήμαρχος
Μέλη
Γιώργος Παγώνης, Δημοτικός Σύμβουλος με αναπληρωτή Παναγιώτη Αγγελόπουλο, Δημοτικό Σύμβουλο
Δημήτρης Θωμάς, Δημοτικός Σύμβουλος με αναπληρώτρια την Αρετή Μπάτσα, Δημ. Σύμβουλο
Βασίλης Ντόβολης, Δημοτικός Σύμβουλος με αναπληρωτή Τάσο Βλάχο, Δημοτικό Σύμβουλο
Δημήτρης Κατσούλης, τέως Δήμαρχος Αυλώνος, ως δημότης με αναπληρωτή Νίκο Μανωλιά, δημότη
Αθανασία Χονδρονικόλα, δημότης με αναπληρωτή Κώστα Τσαλμά, δημότη,


ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

Παναγιώτης Αγγελόπουλος, Γιατρός
Δημοτικός Σύμβουλος
Πρόεδρος Δ.Σ. ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.....

Παναγιώτης Αγγελόπουλος, Δημοτικός Σύμβουλος ως Πρόεδρο με αναπληρωτή του τον Γιώργο Κότσαρη, Δημοτικό Σύμβουλο
Γιάννης Πιλάτης, Δημοτικός Σύμβουλος ως Αντιπρόεδρος με αναπληρωτή του τον Νίκο Μπαράκο, Αντιδήμαρχο
Μέλη
Αλέξανδρος Θεοδώρου, Αντιδήμαρχος  με αναπληρωτή τον  Γιάννη Κούκη, Αντιδήμαρχο
Γιώργος Παγώνης Δημοτικός Σύμβουλος με αναπληρωτή τον Γιώργο Μπόκαρη, Αντιδήμαρχο
Σταμάτης Χουλιαράς Δημοτικός Σύμβουλος με αναπληρωτή τον Φώτη Αναστασίου, Δημοτικό Σύμβουλο
Νίκος Κιούσης, Δημοτικός Σύμβουλος μειοψηφίας με αναπληρωτή του Βασίλη Ντόβολη, δημοτικό σύμβουλο μειοψηφίας
Μαργαρίτα Μέξη, Δημοτική Σύμβουλος μειοψηφίας με αναπληρώτρια την Αρετή Μπάτσα, Δημοτική Σύμβουλο μειοψηφίας
Τασία Παπαγεωργίου, δημότης με αναπληρώτρια Μαρία Τσάλα
Αθανασία Χονδρονικόλα με  αναπληρωτή Κηρύκο Παπαγεωργίου
Ελένη Χαλδούπη με αναπληρώτρια Παρασκευή Μίρκου
Βασίλη Διαμαντή με αναπληρωματική Σταματία Ρέτσα- Παλαιολόγου
Κωνσταντίνα Κρόκου με αναπλήρωματικό Δημήτρη Μπαρμπαράκο
Στρ. Κουκουβάου, εκπρόσωπο Εργαζομένων  με αναπληρώτρια Μίσχου Μαρίνα.

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ( ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΠΟ.Κ.Α. )

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της
 ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΠΟ.Κ.Α.
Γιώργος Κότσαρης

Γιώργος Κότσαρης, Πρόεδρος, αναπληρωματικός του Γιώργος  Μπόκαρης
Γιάννης Κούκης, Αντιπρόεδρος, αναπληρωματικός του Δημήτρης Μούντριχας
Μέλη
Βασίλης Ντόβολης (μειοψηφία), αναπληρωματική του Μαργαρίτα Μέξη
Νίκη Σκουρλή, αναπληρωματική Σοφία Σταμούλη, εκπρόσωποι φορέα
Σοφία Καρατζά, αναπληρωματική Γεωργοπούλου Χρύσα, δημότες
Κιούση Σταματία, αναπληρωματική Δημητρίου Τασία, δημότες
Κόκκου Αναστασία, αναπληρωματική Αλιμπινίση Κ., δημότες

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ


Πρόεδρος: Θανάσης Μπουραντάς, Δήμαρχος
Αντιπρόεδρος: Βαγγέλης Μπελιάς με αναπληρωματικό Νίκο Μπαράκο
Μέλη: Δημήτρης Μούντριχας με αναπληρωματικό Πιλάτη Γιάννη
Κώστας Δημάς με αναπληρωματικό Θεοδώρου Αλέξανδρο
Φώτης Αναστασίου
Δημήτρης Θωμας με αναπληρωματικό Νίκο Κιούση (μειοψηφία) 
 Βασίλης Στρουμπούλης με αναπληρωματικο Νίκο Μπάνο
 Γιάννης Γκοσιμίδας με αναπληρωτή Βασίλη Πίγκο
Εκπρόσωπος των Εργαζομένων