Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2012

ΟΡΓΑΣΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Δημοσιεύθηκε την Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2012
Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Αλιβέρι, την 24η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα.
1. Σύνταξη έκθεσης  Α΄ τριμήνου του έτους 2012, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
2. Σύνταξη έκθεσης  Β΄ τριμήνου του έτους 2012, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
3. Σύνταξη έκθεσης  Γ΄ τριμήνου του έτους 2012, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
                                                          Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
                                                                    Θωμάς Δημήτριος
ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Δημοσιεύθηκε την Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2012
Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Αλιβέρι, την 24η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα.
1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, σύμφωνα με την έκθεση Γ’ Τριμήνου του έτους 2012, για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού.
                                                                        Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
                                                                                         Ποθητάκης  Άγγελος
ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Δημοσιεύθηκε την Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2012
Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Αλιβέρι, την 24η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα.
1. Διάθεση – Ψήφιση Πιστώσεων Κ.Α. Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2012.
                                                                Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
                                                                                 Θωμάς Δημήτριος

ΤΡΟΧΑΙΟ ΧΘΕΣ ΒΡΑΔΥ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΠηγή: EVIANEWS
Έγινε το βράδυ της Παρασκευής στο κέντρο του Αλιβερίου. Μαζεύτηκε κόσμος στο σημείο και η αστυνομία. Η σύγκρουση ήταν δυνατή και όλοι εύχονταν να μην έχει χτυπήσει κανένας.
Κάτω από συνθήκες που εξετάζει το τοπικό τμήμα, δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Στην φωτογραφία βλέπετε τον οδηγό του ενός από τα δύο οχήματα.
Τελικά μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας της πόλης και σύμφωνα με πληροφορίες είναι καλά στην υγεία του.

Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2012

EΤΣΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)Η εκκαθάριση των υφιστάμενων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων
Η εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων θα γίνει με τρόπο που να διασφαλίζεται ότι δεν θα σωρεύονται νέες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις στο μέλλον. Η μη σώρευση νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ορίζεται ως η μη αύξηση του συνόλου των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων που υφίστανται στο τέλος κάθε μήνα. Προς το σκοπό αυτό, οι παρακάτω προϋποθέσεις, που προβλέπονται από την εγκύκλιο 2/21967/0094/13-3-2012, πρέπει να πληρούνται από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, υπουργεία και νομικά πρόσωπα, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν από την ειδική πίστωση:
• Να έχουν ορίσει Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών, όπως προβλέπεται στο ν.3871/2010.
Να τηρούν πλήρως λειτουργικό μητρώο και να γνωστοποιούν στο ΓΛΚ τα στοιχεία του μητρώου μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (e-portal) για τρεις τουλάχιστον μήνες, όπως προβλέπεται από το άρθρο 7 του π.δ. 113/2010. Πλήρως λειτουργικό μητρώο σημαίνει ότι δεν αναλαμβάνονται υποχρεώσεις οι οποίες δεν θα μπορούν να πληρωθούν και ότι παρέχονται αξιόπιστες πληροφορίες για τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί και τις απλήρωτες υποχρεώσεις στα διάφορα στάδια ωρίμανσής τους.
Να παρακολουθούν σε μηνιαία βάση την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και να προσαρμόζουν τις πιστώσεις των εξόδων κάθε φορά σε συνάρτηση με την πορεία υλοποίησης των εσόδων. Υστερήσεις στο σκέλος των εσόδων θα πρέπει να μετατρέπονται σε αντίστοιχες μειώσεις στο σκέλος των εξόδων.
• Να εξοφλήσουν μέρος των υφιστάμενων κατά την 31-12-2011 ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων από ίδιους πόρους. Οι φορείς είναι υπεύθυνοι για τις υποχρεώσεις τους και θα πρέπει να εξαντλήσουν τις δυνατότητες των προϋπολογισμών τους για να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις αυτές από τα ταμειακά υπόλοιπα του προηγούμενου έτους, από τα έσοδα τρέχουσας χρήσης, καθώς και από εξοικονόμηση πόρων κατά την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους.
Να δεσμεύονται στη μη σώρευση νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΨΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
Πριν από λίγο αποχώρησε  η Αντιπολίτευση από τη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κύμης Αλιβερίου  διαμαρτυρόμενη για την επιμονή της πλειοψηφίας να συζητήσει το σημαντικότατο θέμα της τροποποίησης του προϋπολογισμού με βάση την Γ΄ Τριμηνιαία Έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής την στιγμή που δεν είχαν  δοθεί στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και  στους δημοτικούς συμβούλους  τα στοιχεία από την εισήγηση της Υπηρεσίας έτσι ώστε να μπορεί μετά από την μελέτη των στοιχείων να διατυπωθεί η γνώμη της μειοψηφίας.  Στο τέλος ο Δήμαρχος πρότεινε να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο εκ νέου την παραμονή των Χριστουγέννων για να συζητήσει το θέμα. Η Αντιπολίτευση όμως είχε αποχωρήσει και όπως φαίνεται θα κινηθεί για την ακύρωση της συνεδρίασης.
Όπως γράψαμε πριν δύο ημέρες η Τριμηνιαία Έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής  εισάγεται για πρώτη φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο ενώ αυτή η υποχρέωση υπάρχει από την 1η Ιανουαρίου 2011.
Το άρθρο 72, παρ.1 στοιχ.β του ν.3852/2010 ορίζει ότι η Οικονομική Επιτροπή «ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή  στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου».

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΗΡΘΑΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ. ΟΦΕΙΛΕΣ ΥΨΟΥΣ 4.661.739 ΕΥΡΩ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ. ΑΝΑΣΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ4.661.739 ΕΥΡΩ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ. 
4.661.739 Ευρώ δίνονται στον Δήμο Κύμης Αλιβερίου για να εξοφλήσει άμεσα τις οφειλές προς εργολάβους και προμηθευτές. Ο Δήμος Κύμης Αλιβερίου είναι μεταξύ των 42 Δήμων που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης και χρηματοδοτήθηκαν κατά προτεραιότητα για να πληρώσουν τις οφειλές τους και να ισοσκελίσουν πραγματικά πλέον και όχι πλασματικά τους προϋπολογισμούς τους. Έτσι θα λέγαμε με άλλα λόγια ότι μηδενίζεται το κοντέρ και ο Δήμος ξεκινά χωρίς οφειλές. Πρόκειται για τις οφειλές έως Δεκέμβριο 2011.
Χρήμα ζεστό θα πέσει στην αγορά και αυτό είναι το σημαντικότερο για την τοπική οικονομία. 

Τα χρήματα αυτά δίνονται για να εξοφληθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές και δεν επιτρέπεται να πάνε σε άλλες  κατευθύνσεις ούτε να χρηματοδοτήσουν νέα έργα.

Τώρα σημαντικός είναι και ο ρόλος της Αντιπολίτευσης η οποία πρέπει να απαιτήσει να έχει άμεση και διαρκή εικόνα της εξόφλησης των οφειλών. Να εγγυηθεί δηλαδή τη διαφάνεια και την χρηστή οικονομική διαχείριση αυτού του τεράστιου ποσού. Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να αξιοποιήσει όλα τα μέσα που διαθέτει θεσμικά.

Υπάρχει ασφαλώς προβληματισμός εφόσον είναι γνωστό ότι και πόροι του ΘΗΣΕΑ έχουν έρθει στο Δημοτικό Ταμείο για συγκεκριμένα έργα  των πρώην Δήμων αλλά αυτά δεν έχουν πληρωθεί πράγμα που σημαίνει ότι προς άλλη κατεύθυνση πήγαν παρανόμως οι εξειδικευμένες πιστώσεις.

Είναι αναγκαίο για λόγους διαφάνειας αλλά και λογοδοσίας να αναρτηθεί άμεσα στην ιστοσελίδα του Δήμου λίστα με τα ονόματα όλων των δικαιούχων στους οποίους θα πάει όλο το ποσόν των 4.661.739 Ευρώ.

Για την εκταμίευση των χρημάτων, έχει δημιουργηθεί ειδικός λογαριασμός (ΚΑΕ) από το Γενικό Λογιστήριο θα γίνει τις προσεχείς μέρες με την υπογραφή μεταξύ του υπουργείου Εσωτερικών και των δικαιούχων ΟΤΑ του Συμφώνου Αποδοχής Όρων Εκκαθάρισης Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων.

Για το περιεχόμενο του Συμφώνου ακολουθεί άλλη δημοσίευση.

Όσοι έχουν κομμένα τιμολόγια να σπεύσουν τάχιστα…. Άντε και σε καλή μεριά.

ΜΗΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΕΧΕΙ ΧΑΘΕΙ Η ΜΠΑΛΑ;

Δήμος χρωστά περίπου 200.000 Ευρώ σε Εταιρεία Εμπορίας Απορριμματοφόρων. Η προμήθεια έγινε με διαγωνισμό και η χρηματοδότηση ήταν από τον ΘΗΣΕΑ. Στις αρχές του 2012, άντε έως τον Φεβρουάριο, τα χρήματα συνολικά 216.000 Ευρώ (2Χ 108.000) μπήκαν στο ταμείο του Δήμου. Μάλιστα μας είπαν ότι το σχετικό Χρηματικό Ένταλμα πληρωμής έχει υπογραφεί προ πολλών μηνών από τον Επίτροπο. Συνεπώς είναι στο Ταμείο και περιμένει να πληρωθεί. Όσο  δεν πληρώνεται ο Δήμος έχει αυξημένες τις οφειλές του κατά 216.000 ευρώ. Και πλανάται το ερώτημα: γιατί ο Δήμος δεν πληρώνει τις οφειλές για τις οποίες όχι μόνο έχει τις εξειδικευμένες  χρηματοδοτήσεις αλλά κινδυνεύουν να μουχλιάσουν τα ευρώ στο Ταμείο; Εκτός αν αερίζονται  εδώ και εκεί.

Οι απειλές του τύπου «εγώ αποφασίζω πότε θα πληρωθείτε και εάν θα πληρωθείτε»  για ένταλμα που έχει εγκριθεί και χρηματοδότηση που έχει δοθεί και για προμηθευτή που θα αναγκαστεί να στείλει εργαζόμενους στην ανεργία εάν του συμπεριφέρονται έτσι όλοι οι οφειλέτες,  δεν νομίζετε ότι πάει πολύ…;

Όποιος και να είναι αυτός ο Δήμος ας φροντίσει να συμμορφωθεί γιατί όπως φαίνεται την έχει χάσει εντελώς την μπάλα.