Σάββατο 25 Ιουνίου 2016

Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε….!!!Διαβάζουμε κατά καιρούς τις αιτιάσεις της πρώην Δημοτικής Αρχής του Δήμου Κύμης Αλιβερίου για όσα της καταμαρτυρούν. Δικαίωμα ασφαλώς κάθε κατηγορούμενου να προβάλλει τις δικαιολογίες του αλλά και δημοκρατικό δικαίωμα κάθε δημοτικής πολιτικής κίνησης να υπερασπιστεί και να προβάλλει την πολιτική της. Όμως φαίνεται ότι δεν έχουν πάρει μυρωδιά για τον πανάρχαιο κανόνα του «παν μέτρον άριστον».
Το ότι ένας Δήμαρχος μπορεί παρεπιπτόντως να κινηθεί στα όρια της νομιμότητας για να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα ξεπερνώντας τη γραφειοκρατία και το αυστηρό και εν πολλοίς αρτηριοσκληρωτικό νομικό πλαίσιο είναι κάτι αναπόφευκτο. Αυτό είναι άλλο και άλλο είναι να γίνεται η εξαίρεση κανόνας και ακόμη χειρότερα να γίνεται η εξαίρεση πάγια πολιτική συμπεριφορά. Γιαυτό καλύτερη σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η σιωπή και η προετοιμασία για την νομική αντιμετώπιση των καταλογισμών παρά η πολυλογία και η επίθεση διότι και προκαλεί και εκτίθεται.
Όχι,  η παράτυπη και παράνομη διοίκηση δεν μπορεί να είναι ούτε κανόνας ούτε να προβάλλεται ως αυτοθυσία για το συμφέρον των πολιτών. Εάν γίνεται αυτό τότε πέρα από ιταμός λαϊκισμός είναι και αντιδημοκρατική αντίληψη διότι στη δημοκρατία δεν προέχει το συμφέρον των πολιτών χωρίς τη  τήρηση των δημοκρατικών διαδικασιών και των κανόνων του κράτους δικαίου όλα αυτά πάνε μαζί και αποτελούν το δημόσιο συμφέρον που πρέπει να είναι το συμφέρον των πολιτών.
Τέτοιου είδους συμπεριφορές δεν είναι όμως άγνωστες ή σπάνιες στους δήμους. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι και η πεπατημένη.
Από την άλλη πλευρά για να γίνεται κανείς τιμητής όταν πλέον ασκεί αυτός τη διοίκηση θα πρέπει να είναι υπόδειγμα νομιμότητας και τήρησης των διαδικασιών. Γιαυτό και σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται μέτρο και μέθοδος.
Εξάλλου σε αυτό τον Δήμο ότι και να καταλογίσει ο ένας στον άλλο, η ουσία είναι ότι σπανίως ασκείται διοίκηση. Όλα τα φορτώνουν στο μεγάλο του Δήμου, δηλαδή στην τεράστια έκτασή του. Τους είδαμε και στις μικρότερες εκτάσεις!!! Ένας μεγάλος δήμος διοικείται όντως δυσκολότερα αλλά διοικείται. Χρειάζεται ικανότητα, γνώση και κυρίως οργανωτικότητα και επίγνωση της αποστολής. Χρειάζεται δημοκρατικό και αυτοδιοικητικό ήθος. Δεν φταίει η έκταση του Δήμου. Φταίει ότι λείπουν όλα τα άλλα.

Γιαυτό ας επιστρατεύσει η κάθε πλευρά ότι ικανότητες διαθέτει και η πλειοψηφία και η μειοψηφία, κυρίως πολιτικό ήθος και δημοκρατική προσήλωση στους ρόλους τους. Όσο για όλα τα άλλα δεν τα περιμένουμε. Αρκεί μόνο η προσπάθεια αυτά τα τρία χρόνια που υπολείπονται για να μην πάνε χειρότερα τα πράγματα. Και κυρίως οι κρατούντες  να επιδείξουν εγρήγορση, επικοινωνία με τις τοπικές κοινωνίες και λιγότερο δεξιές πρακτικές και αδέξιους παραγοντισμούς!!!

Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016

Γιορτή του μανιταριού


Ανακοίνωση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ


Εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου 1435/14.06.2016 (ΦΕΚ Β΄1839) που αφορά στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων στο πλαίσιο:
του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ -  Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του ΠΑΑ 2014-2020 και Δημόσιας Δαπάνης 322.222.222 € &
της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» του ΕΠΑλΘ 2014-2020 και Δημόσιας Δαπάνης 54.117.648 €.
Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD), βασισμένη στην «από κάτω προς τα επάνω» προσέγγιση, αποτελεί μια μέθοδο σχεδιασμού και υλοποίησης τοπικών ολοκληρωμένων αναπτυξιακών στρατηγικών, με τη συμμετοχή των εταίρων σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών οικονομικών και κοινωνικών φορέων, προκειμένου να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά οι οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δημογραφικές ανισότητες σε ορισμένο χωρικό επίπεδο εντός των αγροτικών περιοχών.
Στόχος της πρόσκλησης είναι η επιλογή έως 50 τοπικών προγραμμάτων μονοταμειακής προσέγγισης με συγχρηματοδότηση από το ΕΓΤΑΑ ή και πολυταμειακής προσέγγισης με συγχρηματοδότηση από το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ, καθώς και έως 10 τοπικών προγραμμάτων μονοταμειακής προσέγγισης με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΘΑ.
Στο πλαίσιο της πρόσκλησης οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να υποβάλουν δύο φακέλους:
τον Φάκελο Α, ο οποίος αφορά στον καθορισμό της περιοχής εφαρμογής, του εταιρικού σχήματος και της Ομάδας Τοπικής Δράσης, με καταληκτική ημερομηνία την 20/7/2016 και
τον Φάκελο Β, ο οποίος αφορά στην παρουσίαση της στρατηγικής του τοπικού προγράμματος, των προτεινόμενων δράσεων, καθώς και του χρηματοδοτικού πλάνου αυτού, με καταληκτική ημερομηνία την 16/9/2016.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να ενημερώνονται σχετικά με την πρόσκληση στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020, Λ. Αθηνών 58, 3ος όροφος, Τ.Κ. 104 41 Αθήνα, τηλ.: 210 5275100 και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ), Μιχαλακοπούλου 103, 4ος όροφος, Τ.Κ. 115 27 Αθήνα, 213 1501150, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-15:00.

Οι εργαζόμενοι της ΗΜΚ συναντήθηκαν με τον Υπουργό Εθν.Άμυνας κ. Π.Καμμένο,ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι εργαζόμενοι της ΗΜΚ συναντήθηκαν με  τον Υπουργό Εθν.Άμυνας κ. Π.Καμμένο, την Τρίτη, 21/6/2016, παρουσία του προέδρου του Εργ. Κέντρου Εύβοιας, κ. Στ. Μπασινά και του πρώην βουλευτή των ΑΝΕΛ, κ. Ν. Μαυραγάνη.
Η συνάντηση έγινε σε θετικό κλίμα, με τους εργαζόμενους να ενημερώνουν τον ΥΕΘΑ για τα χρόνια προβλήματα της ΗΜΚ που αφορούν:
-  Τον άμεσο ορισμό διαχειριστή – νόμιμης εκπροσώπησης,
- Την πληρωμή των δεδουλευμένων των εργαζομένων που παραμένουν απλήρωτοι από τον Ιούλιο του 2015(!),
- Την επανεκκίνηση της παραγωγικής διαδικασίας, καθώς και γενικότερα θέματα που άπτονται της λειτουργίας του εργοστασίου.
Απ’την πλευρά του ο ΥΕΘΑ συμφώνησε για την απρόσκοπτη λειτουργία του εργοστασίου, ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και στη διερεύνηση πιθανών λύσεων που θα οδηγήσουν προς αυτή τη κατεύθυνση.Συνάντηση της Ζωής Λιβανίου και του Δημάρχου Διρφυών Μεσσαπίων, Γιώργου Ψαθά, με τον Υφυπουργό Εσωτερικών, Γιάννη Μπαλάφα.


Χαλκίδα, 24 Ιουνίου 2016


Την Πέμπτη 23 Ιουνίου η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Ζωή Λιβανίου  και ο Δήμαρχος Διρφύων Μεσσαπίων, Γιώργος Ψαθάς,  συναντήθηκαν με τον Υφυπουργό Εσωτερικών και αρμόδιο για τα ζητήματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Γιάννη Μπαλάφα. Η συνάντηση αφορούσε προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος και χρήζουν νομοθετικής ρύθμισης. Ειδικότερα συζητήθηκε το ζήτημα των εργαζομένων στις πρώην δημοτικές επιχειρήσεις του Δήμου και πιθανές λύσεις που θα επιτρέψουν την τοποθέτηση και αξιοποίησή τους για τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Ο κύριος Μπαλάφας αναγνώρισε το εύλογο και το δίκαιο των αιτημάτων και δεσμεύτηκε να εξετάσει τις δυνατότητες νομοτεχνικών βελτιώσεων που θα επιτρέψουν στον Δήμο να συνεχίσει απρόσκοπτα την λειτουργία του και να βελτιώσει τις παρεχόμενες προς τους πολίτες υπηρεσίες. 

Όαση χαράς και ξεγνοιασιάς για τα προσφυγόπουλα


 Το Δίκτυο Αντίστασης και Αλληλεγγύης Χαλκίδας σε συνεργασία με την επιχείρηση «Αστεράκια», ύστερα από την εκδήλωση ανθρωπιάς και ευαισθησίας που επέδειξε η ίδια η διεύθυνση τους , πρόσφερε στα προσφυγόπουλα, θύματα της φρίκης των ιμπεριαλιστικών πολέμων της περιοχής της Μ. Ανατολής, καθημερινές στιγμές  ευτυχίας, χαράς και ανεμελιάς με την επίσκεψη τους δωρεάν στις εγκαταστάσεις του παιδότοπου και του λούνα πάρκ στην παραλία της Χαλκίδας που η επιχείρηση διαθέτει. Είναι στιγμές που τα παιδιά αυτά τόσο έχουν ανάγκη, για να μπορέσουν να σβήσουν από την μνήμη τους και να απαλύνουν την ψυχούλα  τους από τις φρικαλεότητες που έζησαν, για  να μπορέσουν να δουν με αισιοδοξία το αύριο ζώντας  μια διαφορετική και ειρηνική ζωή σε έναν άλλον καλύτερο  κόσμο όπως αυτά τον ονειρεύονται η αποτυπώνουν ζωγραφίζοντας σε ένα κομμάτι χαρτί γύρω από ένα τραπέζι στον καταυλισμό φιλοξενίας προσφύγων  της Ριτσώνας !

ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΧΑΙΝΑ 9  1ος όροφος (Εμπορικό κέντρο-φανάρια Χαινά)
ΑΦΜ: 997123059

Γενική συνέλευση κάθε Τρίτη στις 8,30 το βράδυ

Μέσα σε γιορταστική ατμόσφαιρα έγιναν στις Γούβες τα εγκαίνια του αναστηλωμένου και αναπαλαιωμένου Πύργου του Γ. Δροσίνη.

Μέσα σε γιορταστική ατμόσφαιρα και σε κλίμα συγκίνησης έγιναν χθες (23/6) το απόγευμα στις Γούβες τα εγκαίνια του αναστηλωμένου και αναπαλαιωμένου Πύργου του Γ. Δροσίνη. Το όνειρο των κατοίκων του πανέμορφου χωριού, που έβλεπαν επί μία και πλέον δεκαετία τον Πύργο να καταρρέει εγκαταλελειμμένος, έγινε πραγματικότητα. Η συνεργασία του Πολιτιστικού Συλλόγου των Γουβών, του Συλλόγου «Φίλοι του Μουσείου Γ. Δροσίνη» και του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, απέδωσε άμεσα καρπούς και το λαμπρό αυτό πολιτιστικό μνημείο έγινε πάλι στολίδι των Γουβών και της Βόρειας Εύβοιας, που τόσο αγάπησε και ύμνησε ο Γ. Δροσίνης.

Στον προαύλιο χώρο του Πύργου με πανοραμικό φόντο τα καταπράσινα δάση των Γουβών, οι εκατοντάδες συγκεντρωθέντες γιόρτασαν τα εγκαίνια και χειροκρότησαν τους συντελεστές της διάσωσης του Πύργου. Συγκινημένη η Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού κ. Λίνα Ευσταθίου αναφέρθηκε στη σημασία του μνημείου για την περιοχή μας, ενώ ακολούθησαν ομιλίες του Αναστάσιου Στέφου και της ποιήτριας Γωγώς Γιαμπουράνη. Έγιναν επίσης αναπαραστάσεις παλαιών εθίμων από τα μέλη του Συλλόγου των Γουβών, ενώ ιδιαίτερη αίσθηση δημιούργησε η πρωτοβουλία μαθητών του Λυκείου των Γουβών, με μουσικές γνώσεις, να μελοποιήσουν ποιήματα του Γ. Δροσίνη. Κάποια από αυτά μάλιστα υπερέβαιναν σε ποιότητα κάθε προσδοκία, προσθέτοντας έτσι στο αίσθημα της συγκίνησης και αυτό του ενθουσιασμού.  

Θωμάς:Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται

ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ για το Δήμο Κύμης – Αλιβερίου                         
    24-06-2016
         
   
Συνεχίζει να μας προκαλεί έκπληξη το γεγονός, πως μερικοί «δημοσιογράφοι» αρέσκονται να ανακαλύπτουν επανειλημμένα την .. «Αμερική».. Τις τελευταίες μέρες εμφανίστηκε για πολλοστή φορά στο διαδίκτυο ως «αποκλειστική είδηση» αυτό που έχουμε δηλώσει εδώ και δύο χρόνια!!
Θα επαναλάβουμε ελπίζοντας αυτή τη φορά να γίνει ακόμη πιο αντιληπτό : Χρησιμοποιούσαμε επί θητείας μας κάθε χρόνο 4-5 άτομα σε κάθε πρώην Δήμο σε έκτακτη και περιοδική εργασία με ετήσιες μεικτές απολαβές 5.000€ ο κάθε ένας. Όλα αυτά προκειμένου να προληφθούν αλλά και να αντιμετωπιστούν- αποκατασταθούν οι ζημιές από τα καιρικά φαινόμενα του χειμώνα, να συμμετέχουν στους καθαρισμούς κοινόχρηστων χώρων, πλατειών, δρόμων, χειμάρρων, ρεμάτων, στην κοπή χόρτων στους αγροτικούς δρόμους, την εύρυθμη λειτουργία και την φύλαξη των ενεργών χωματερών, να συμμετέχουν σε δράσεις πυροπροστασίας κατά τις καλοκαιρινές περιόδους και γενικότερα να συνδράμουν στις αυξημένες ανάγκες της καθημερινότητας των 111 οικισμών  του Δήμου.
Η έλλειψη προσωπικού και οι ανάγκες μας το επέβαλλαν.
Τα στοιχεία αυτά στάλθηκαν από ΕΜΑΣ για έλεγχο στην αρμόδια Υπηρεσία πριν την λήξη της θητείας μας.
Ο Δήμος τότε όμως λειτουργούσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σε αντίθεση με το σήμερα που ο Δήμος δεν καλύπτει ούτε καν στοιχειωδώς τις καθημερινές ανάγκες των πολιτών. Παρότι οι σημερινοί διοικούντες χρησιμοποιούν κατά κόρον άτομά εκτός Δήμου (αλήθεια πως τα πληρώνουν όλα αυτά τα άτομα; Κάποια στιγμή θα αναγκαστούν να δώσουν εξηγήσεις.)
Ας ανακαλύψουν λοιπόν άλλες ηπείρους οι «δημοσιογράφοι»- αβανταδόροι μιας Δημοτικής Αρχής που κάθε μέρα που περνάει αποδεικνύει δυστυχώς όλο και περισσότερο την ανεπάρκειά της.
Εμείς είμαστε σίγουροι πως θα αποδείξουμε στους ελεγκτές ότι οι τότε ενέργειές μας ήταν επιβεβλημένες να γίνουν προκειμένου να μπορεί να λειτουργεί ο Δήμος.
Και φυσικά να τονίσουμε για άλλη μια φορά: ΚΑΘΑΡΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ ΑΣΤΡΑΠΕΣ ΔΕΝ ΦΟΒΑΤΑΙ.
Οι  πολίτες  του Δήμου Κύμης- Αλιβερίου πάντως δεν είναι ιθαγενείς να εντυπωσιάζονται με καθρεφτάκια. Ξέρουν να ξεχωρίζουν  τον  "λασπο -γράφο"  από τον δημοσιογράφο και φυσικά να εξακολουθούν να έχουν εμπιστοσύνη σε έναν άνθρωπο ο οποίος μαζί με τους συνεργάτες του, εργάστηκαν ανιδιοτελώς και αφιέρωσαν 12 χρόνια από τη ζωή τους για το καλό του τόπου μας.
Η Ιστορία εξάλλου γράφει και καταγράφει…..Δήμος υπάρχει!!! Αλλά....

ΣΗΜΕΡΑ
Τελικά μετά το δημοσίευμά μας κινητοποιήθηκε ο Δήμος και έφθασαν επι τόπου ο Αντιδήμαρχος κ. Κούκης  και η Πολεοδομία, μετά και τις επίμονες πιέσεις του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου Αυλωναρίου Βασίλη Μαυρομάτη. Η κατάσταση που φαίνεται στις φωτογραφίες διορθώνεται ήδη έτσι ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα στο δρόμο. Η όλη υπόθεση είναι ένα μάθημα για όλους. Να προσέχουμε περισσότερο τους κοινόχρηστους χώρους των χωριών και να παρεμβαίνουμε για την προστασία τους.
Άρα Δήμος Υπάρχει και αυτό είναι αισιόδοξο. Αλλά...
Αλλά το συμβάν συνέπεσε με ανακατατάξεις στην Πολεοδομία της Κύμης όπου υπάλληλος που είχε μεγάλη εμπειρία στα πολεοδομικά και κατά σύμπτωση ασχολήθηκε με την προαναφερομένη υπόθεση μεταφέρθηκε σήμερα στην Τεχνική Υπηρεσία και άλλη υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας που κατοικεί με την οικογένειά της στο Αλιβέρι μεταφέρθηκε στην Πολεοδομία της Κύμης.!!!Αναρωτιέται κανείς με πια κριτήρια γίνονται όλα αυτά; Την ίδια στιγμή που κινήσεις άστοχες αποδυναμώνουν το Πολεοδομικό Γραφείο της Κύμης. 
Το κακό είναι ότι δεν αρκεί να ασκείς διοίκηση αλλά πρέπει και να ξέρεις να διοικείς. Αυτό είναι το μέγα ζητούμενο στο Δήμο Κύμης Αλιβερίου έξι χρόνια τώρα... Όλα τα άλλα είναι σκιαμαχίες!!!
ΧΘΕΣ


Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016

Πυρκαγιά κοντά στους Μελετιάνους

Πυρκαγιά ξέσπασε στις 12 το μεσιμέρι κοντά στους Μελετιάνους και τον Πύργο, στη περιοχή της Κύμης. Η προσπάθεια κατάσβεσης είναι δύσκολη λόγω των ισχυρών ανέμων. Άλλωστε σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο. Πυροσβεστικά, ένα ελικόπτερο και εθελοντές πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες.

Κλείνουν κεντρικό δημοτικό δρόμο στο Λοφίσκο. Υπάρχει Δήμος;

Κλείνουν ουσιαστικά κεντρικό δρόμο μειώνοντας το πραγματικό του πλάτος και κατασκευάζοντας τοιχίο στο οδόστρωμα προφανώς γιατί δεν τους βγαίνουν τα μέτρα που δήλωσαν για την άδεια λυόμενης κατασκευής και η πολεοδομία της Κύμης πετάει το μπαλάκι στην αστυνομία αποφεύγοντας να πάει για αυτοψία. Οι κάτοικοι του χωριού έχουν ξεσηκωθεί, οι γειτονικοί ιδιοκτήτες μετράνε τα οικόπεδά τους και ο δρόμος ήδη κλείνει όταν συναντιόνται δύο αυτοκίνητα. 
Όλα αυτά συμβαίνουν στο Λοφίσκο στον κεντρικό δρόμο του χωριού λίγο πιο κάτω από την εκκλησία. Όλα αυτά μας τα είπαν οι κάτοικοι τηλεφωνικά. Αναμένονται και φωτογραφίες. Πριν από αυτές όμως περιμένουμε να παρέμβει ο Δήμος για να αποτρέψει το κλείσιμο ενός κεντρικού δημοτικού δρόμου.
Υπάρχει όμως Δήμος; Έχουν λίγες ώρες στη διάθεσή τους για να αποδείξουν ότι υπάρχουν !!!

Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016

Πυρκαγιά απείλησε το Μετόχι (ΕΙΚΟΝΕΣ)Πρόγραμμα Ταχύρυθμης εκπαίδευσης μελισσοκόμων

              22/6/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

To Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ»  Νέας Αρτάκης του Ν. Εύβοιας  του ΕΛ.ΓΟ –ΔΗΜΗΤΡΑ   θα υλοποιήσει Πρόγραμμα Ταχύρυθμης Επαγγελματικής Κατάρτισης για επαγγελματίες Μελισσοκόμους.
Στα πλαίσια του προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν πάνω σε θέματα σχετικά με:
 - Τις μεθόδους  Εντατικής Εκμετάλλευσης  Μελισσοσμηνών.
- Την Τυποποίηση – Εμπορία-Προώθηση- σήμανση των μελισσοκομικών προϊόντων.
- Τη Βιολογική μελισσοκομία (όροι & προϋποθέσεις)
- Την Πιστοποίηση  μελισσοκομικών προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ )
Το σεμινάριο που  θα έχει διάρκεια 15 ώρες θα ξεκινήσει την Δευτέρα  27-6-2016 και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη  29-6-2016. Τα μαθήματα θα γίνονται  από τις 16:00 έως 21:00 στις εγκαταστάσεις του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Νέας Αρτάκης (Εν Αμερική Αρτακινών 9, Νέα Αρτάκη).
 Οι μελισσοκόμοι που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Κατάρτισης θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την υπεύθυνη οργάνωσης της εκπαίδευσης στο Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ»  Νέας Αρτάκης κ. Ελένη Πινακούλα  στα τηλέφωνα 2221042124 και 2221041330. Η επιλογή συμμετοχής θα γίνει κατά σειρά προτεραιότητας και κατόπιν αίτησής τους.
Τριάντα Μελισσοκόμοι θα εκπαιδευτούν στις μεθόδους εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών,  θα μάθουν  για την Τυποποίηση – Εμπορία – Προώθηση – σήμανση των μελισσοκομικών προϊόντων, ενώ θα παρακολουθήσουν και πρόγραμμα Βιολογικής μελισσοκομία όροι και προϋποθέσεις και πιστοποίησης μελισσοκομικών προϊόντων ΠΟΠ-ΠΓΕ, μέσω μιας ταχύρρυθμης εκπαίδευσης,  που θα υλοποιήσει  ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ στο Νομό Ευβοίας.
Η εκπαίδευση  θα είναι τριήμερη, θα ξεκινήσει στη 27 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί στις 29 Ιουνίου.  Η διάρκεια της εκπαίδευσης θα είναι 15 ώρες  και θα  πραγματοποιηθεί  από τις 16.00 έως τις 21.00, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Νέας Αρτάκης  (εν Αμερική Αρτακινών 9). Εισηγητής θα  είναι ο Νικόλαος Γιουσμαδάκης Μed Εκπαίδευση Ενηλίκων - Εκπαιδευτής Μελισσοκομίας.
Την εκπαίδευση θα παρακολουθήσουν 30 (τριάντα) άτομα  με Μελισσοκομικό Βιβλιάριο και για το λόγο αυτό για την επιλογή των συμμετεχόντων  θα τηρηθεί  η σειρά προτεραιότητας κατάθεσης της αίτησης. Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές στο Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Νέας Αρτάκης. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπεύθυνη του  Κέντρου  «ΔΗΜΗΤΡΑ» Νέας Αρτάκης  κ. Ελένη  Πινακούλα  στο τηλ. 2221042124  - 2221041330

Πυρκαγιά στο Πέι Δοκού στην Χαλκίδα

                                                                ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Τις ειλικρινείς ευχαριστίες του, σε όλους όσοι συνέβαλαν στην αντιμετώπιση και κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε την Τετάρτη 22 Ιουνίου στην περιοχή Πέϊ Δοκού στη Χαλκίδα, απευθύνει ο δήμαρχος Χρήστος Παγώνης. Σημειώνουμε ότι η φωτιά ξεκίνησε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σε θαμνώδη περιοχή στο Πέϊ Δοκού και λόγω των ισχυρών ανέμων, πήρε ανησυχητικές διαστάσεις, απειλώντας ακόμη και κατοικίες της περιοχής.
Στην κατάσβεση της πυρκαγιάς έλαβαν μέρος 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, πυροσβεστικά οχήματα και δεκάδες πολίτες – εθελοντές. Από την πρώτη στιγμή στον τόπο της πυρκαγιάς βρέθηκε ο δήμαρχος Χαλκιδέων, ο οποίος έθεσε στη διάθεση των πυροσβεστικών δυνάμεων το σύνολο των υδροφόρων, αλλά και των μηχανημάτων που διαθέτει το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, με ικανό αριθμό εργαζομένων, οδηγών και χειριστών, για τη στήριξη του έργου της Πυροσβεστικής.
Όπως επεσήμανε ο δήμαρχος, αξίζουν συγχαρητήρια στις δυνάμεις της πυροσβεστικής, αλλά και στις εθελοντικές οργανώσεις, για την άμεση επέμβαση και αυταπάρνησή τους, που είχε ως αποτέλεσμα να μην προκληθούν καταστροφές σε κατοικίες .

            Γραφείο Τύπου  

Εκλογές στο Σύλλογο Φίλων της Μουρτερής!!!


Τουρνουά Σκάκι στο Χάνι (Λοφίσκος)


Εγκαίνια αναστηλωμένου Πύργου Γ. Δροσίνη στις Γούβες Ιστιαίας


Eγκαίνια του Χώρου Τέχνης & Πολιτισμού «ΔΡΥΟΠΕΣ» στα Νέα Στύρα.


Aπό αριστερά: Γιάννης Κυριακόπουλος, Λευτέρης Ραβιόλος (Δήμαρχος Καρύστου), Αλέξανδρος Μαλλιάς (Πρέσβης επί τιμή), Κλεοπάτρα Δίγκα (Ζωγράφος), Σταμάτης Γκάβαλης (Περιφερειακός σύμβουλος, Πρόεδρος Αναπτυξιακής Εύβοιας), Νίκος Μαργαρίτης (Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακής Εύβοιας), Σπύρος Κυριακόπουλος, Ηλίας Κυριακόπουλος.

Την Κυριακή 19 Ιουνίου 2016 πραγματοποιήθηκαν, στα Νέα Στύρα Ευβοίας, τα επίσημα εγκαίνια του Χώρου Τέχνης & Πολιτισμού «ΔΡΥΟΠΕΣ» των αδελφών Ηλία και Γιάννη Κυριακόπουλου ενώ παράλληλα έγινε η παρουσίαση της έκθεσης της ζωγράφου Κλεοπάτρας Δίγκα .
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό, ο Περιφερειακός σύμβουλος και Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εύβοιας κ. Στάματης Γκάβαλης με τον Γενικό Διευθυντή κ. Νίκο Μαργαρίτη, ο Δήμαρχος Καρύστου κ. Λευτέρης Ραβιόλος, ο Πρέσβης επί τιμή κ. Αλέξανδρος Μαλλιάς και η ζωγράφος Κλεοπάτρα Δίγκα.

Ο Χώρος Τέχνης & Πολιτισμού «ΔΡΥΟΠΕΣ» στεγάζεται σε κτίριο που αποτέλεσε την οικία και το εργαστήριο του Δημητρίου Μπατσόλα από τα τέλη του 19ου αιώνα.  Το 2014, με μια μελέτη ανάπλασης και την βοήθεια του προγράμματος LEADER Αλιείας, τα δύο αδέλφια Κυριακόπουλου, δισέγγονα του Δημ. Μπατσόλα, προχώρησαν στην πλήρη ανακαίνιση του κτηρίου και του περιβάλλοντος χώρου, διατηρώντας ταυτόχρονα την φυσιογνωμία του και αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά του στοιχεία.

Εκπαιδεύτηκαν οι μελισσοκόμοι της Σκύρου.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το τριήμερο πρόγραμμα ταχύρρυθμης εκπαίδευσης μελισσοκόμων στην Σκύρο το οποίο διοργάνωσε το ΕΛΓΟ “Δήμητρα” σε συνεργασία με τον Μελισσοκομικό Σύλλογο Σκύρου.Oλοκληρώθηκε με επιτυχία το τριήμερο πρόγραμμα ταχύρρυθμης εκπαίδευσης μελισσοκόμων στην Σκύρο το οποίο διοργάνωσε το Κέντρο “Δήμητρα” Νέας Αρτάκης (ΕΛΓΟ “Δήμητρα”) σε συνεργασία με τον Μελισσοκομικό Σύλλογο Σκύρου. Διεξήχθηκε από την Τετάρτη 15 Ιουνίου έως την Παρασκευή 17 Ιουνίου και το παρακολούθησαν 30 μελισσοκόμοι. Εκπαιδευτής ήταν Νίκος Γιουσμαδάκης. Όπως δήλωσε η υπεύθυνη του Κέντρου “Δήμητρα” Νέας Αρτάκης κ. Ελένη Πινακούλα “ Μετά από πολλά χρόνια διεξήχθηκε εκπαίδευση μελισσοκόμων στην Σκύρο, σε ένα νησί κατεξοχήν παραγωγικό στην μελισσοκομία γιατί ως γνωστόν το μέλι της Σκύρου είναι από τα πλέον φημισμένα και από τα βασικά προϊόντα του νησιού. Η εκπαίδευση έχει ως στόχο την ενημέρωση και κατάρτιση των μελισσοκόμων σε νεώτερες επιστημονικές προσεγγίσεις που βελτιώνουν την παραγωγή και την ποιότητα τόσο του μελιού όσο και των υπολοίπων προϊόντων της μέλισσας που ήδη αναγνωρίζονται τόσο για την διατροφική αξία αλλά και την οικονομική εμπορική τους απόδοση.   Το Σεμινάριο στην Σκύρο είχε μεγάλη επιτυχία και η συμμετοχή ήταν ικανοποιητική. Το ΕΛΓΟ “Δήμητρα” και ειδικότερα εμείς στο Κέντρο Νέας Αρτάκης θα συνεχίσουμε και στο μέλλον την διεξαγωγή παρόμοιων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην Σκύρο σε συνεργασία με το μελισσοκομικό σύλλογο του νησιού.”