Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2014

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΜΙΛΑ ΣΤΟ ΛΑΛΑ ΤΟ!!!

Κύριε Κατσούλη, τρία χρόνια μακριά από την τοπική αυτοδιοίκηση, διαρκώς δηλώνετε ότι δεν μετέχετε σε διεργασίες, δεν συμμετέχετε. Γιατί αυτή η επιμονή στην αποχή;
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ: Από την τοπική αυτοδιοίκηση δεν απέχω. Ακριβώς το αντίθετο: Συμμετέχω έντονα αλλά σε άλλο επίπεδο και με άλλες ιδιότητες. Η τοπική αυτοδιοίκηση πέραν από χώρος πολιτικής δράσης και συμμετοχής  έχει την τεχνοκρατική, επιστημονική διάσταση την οποία υπηρετούσα προτού εκλεγώ Δήμαρχος Αυλώνος και συνεχίζω να την υπηρετώ. Ίσως σε αυτή τη διάσταση κάνω δημιουργικότερη δουλειά. Πρόσφατα ολοκλήρωσα μία μελέτη για την Καταστατική Θέση των Αιρετών που μου ανέθεσε το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης ενώ συνεργάζομαι με τεχνοκρατικούς φορείς της Αυτοδιοίκησης σε μία σειρά από κρίσιμα και επίκαιρα θέματα. Στην τοπική αυτοδιοίκηση συνεπώς είμαι παρών. Στις διεργασίες του τοπικού πολιτικού συστήματος δεν έχω πολύ ενεργή συμμετοχή. Ούτε όμως και εκεί απουσιάζω, απλώς συμμετέχω με τον δικό μου ανεξάρτητο, αδέσμευτο  τρόπο. Παρεμβαίνω  διατυπώνοντας την άποψη και τις προτάσεις μου. Αυτό θα συνεχίσω να κάνω επιδιώκοντας διαρκώς αποτελεσματικότερους και δημιουργικότερους δρόμους.

Ας βάλλουμε λοιπόν τον τύπο επί των ήλων. Ποια η γνώμη σας για την τριετή λειτουργία του Δήμου Κύμης Αλιβερίου;
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ:Η τριετής διαδρομή του Δήμου Κύμης Αλιβερίου χαρακτηρίζεται από την αδυναμία της σημερινής Δημοτικής Αρχής να αναλάβει τις ευθύνες της, να κατανοήσει και να κάνει πράξη την εντολή που πήρε από τους δημότες. Οι δημότες το 2010 την επέλεξαν, συμμεριζόμενοι ίσως και την αρνητική της  έως πολεμική στάση απέναντι στο Πρόγραμμα Καλλικράτης, για να συγκροτήσει αυτόν τον Δήμο, αποφεύγοντας προφανώς όλες τις «παγίδες» που η δημοτική αυτή παράταξη αναδείκνυε προεκλογικά. Δηλαδή  να συγκροτήσει τον Δήμο με σταθερά και σωστά βήματα χωρίς να εγκαταλείψει τις δημοτικές ενότητες στο έλεος του θεού, να αντιστρέψει δηλαδή όσους κινδύνους είχε επικαλεστεί και να επιδιώξει την ισομερή συμμετοχή όλων των περιοχών στην ενιαία πλέον δημοτική οντότητα. Αντί να κάνει αυτό συνέχισε να λειτουργεί ως Δήμος Κύμης που απλώς είναι και «τοποτηρητής» στις άλλες περιοχές. Ταυτόχρονα αντί να επιδιώξει την οργάνωση φρόντισε για την αποδιοργάνωση και την απραξία του Δήμου. Μόνο κινήσεις εντυπωσιασμού, λόγια χωρίς αντίκρισμα και απόλυτο ναυάγιο σε όλα τα σοβαρά ζητήματα με τα οποία καταπιάστηκε. Αυτό συνέβη για δύο βασικούς λόγους. Δεν είχε ποτέ σχέδιο για την οργάνωση, τη διοίκηση και την ανάπτυξη του Δήμου, δεν έχει την ικανότητα να αναλάβει αυτή την αποστολή. Για την σημερινή δημοτική αρχή προέχει η επανεκλογή και μόνο αυτή. Όχι διαμέσου του έργου και της επιβράβευσης αλλά διαμέσου της παλαιού τύπου πελατειακής χειραγώγησης των δημοτών. Είμαι απολύτως απογοητευμένος από την πορεία του Δήμου Κύμης Αλιβερίου.

Παρασκευή 3 Ιανουαρίου 2014

ΚΕΝΗ Η ΘΕΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΥΣΤΙΩΝ. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑ ΑΣΚΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                            Αλιβέρι, 03/01/2014
ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ                              Αρ. Πρωτ. :115
Ταχ. Δ/νση: Κ. Μπακόλα 30
Γρ. Δημάρχου                             
Τηλ. 2223350311
Φαξ: 2223024558
Τ.Κ. 34 500 ΑΛΙΒΕΡΙ

Email dimos.kimis-aliveriou@0902.syzefxis.gov.gr


ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  26/2014

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις  διατάξεις  του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 «Νέα  Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα  Καλλικράτης» (Α΄87) αναφορικά  με τον  ορισμό  των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση    του Δημάρχου.
  2. Την υπ΄αριθ.  45892/11-8-2010  απόφαση  του Υπουργού εσωτερικών, Αποκέντρωσης  και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Πρωτοβάθμιοι  και Δευτεροβάθμιοι  Οργανισμοί  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης της Χώρας με  το Ν.3852/2010 και  αναλογική  κατανομή πληθυσμού στις Δημοτικές   Κοινότητες του άρθρου  2  παρ.4 του Ν. 3852/2010, ο οποίος  δεν είναι δυνατόν  να κατανεμηθεί, λόγω  ελλιπών  στοιχείων τόπου  εγκατάστασης» (Β΄ 1292) όπως  ισχύει.
  3. Την υπ’ αριθμ. 19/08-01-2013 Απόφαση Δημάρχου Κύμης-Αλιβερίου με την οποία είχαν ορισθεί οι Αντιδήμαρχοι των Δημοτικών Ενοτήτων με τις κατά τόπους αρμοδιότητες.
  4. Την με αρ. πρωτ. 35886/30-12-2013 αίτηση παραίτησης του κ. Λαθουρά Μιχαήλ Αντιδήμαρχου.
  5. Την απόφαση Δημάρχου αρ.1669/2013 με θέμα την αποδοχή παραίτησης Αντιδήμαρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
    Μετά την υποβληθείσα παραίτηση του Αντιδημάρχου της Δ.Ε. Δυστίων κ. Μιχαήλ Λαθουρά η οποία και έγινε αποδεκτή, τα καθήκοντα τα οποία του είχαν ανατεθεί  σε αυτή την Δημοτική Ενότητα θα ασκούνται από 1/1/14-31/8/14 από τον Δήμαρχο.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΘΩΜΑΣ

 

ΣΕ ΟΜΗΡΙΑ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ "ΓΑΛΗΝΟΣ ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ" ΣΤΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙ


ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
τηλ επικοινωνίας: 6978017641, 6942875947

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χαλκίδας καταγγέλει για άλλη μια φορά το καθεστώς ομηρίας στο οποίο έχουν εγκλωβίσει τους εργαζόμενους του Σ/Μ ΓΑΛΗΝΟΣ ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ Αυλωναρίου.
Οι εργαζόμενοι έχοντας να πληρωθούν κανονικά για μήνες βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε αδιέξοδο αφού δεν παίρνουν τα δεδουλευμένα τους από την εργοδοσία αλλά και από τη στιγμή που πωλήθηκε (εικονικά όπως λέγεται) το κατάστημα και δεν απολύθηκαν και ο καινούργιος ιδιοκτήτης δεν τους αναγνωρίζει ούτε σαν εργαζόμενους του καταστήματος αλλά ούτε και το χρέος που υπάρχει απέναντί τους.
Η κοροϊδία που παίζεται στις πλάτες των εργαζόμενων πρέπει να σταματήσει τώρα. Το κράτος με τους νόμους του στηρίζει το καθεστώς ανωνυμίας στις Α.Ε.. Επιτρέπει να μένουν απλήρωτοι οι εργαζόμενοι των τρεις κι εξήντα και την εργοδοσία να πλουτίζει στις πλάτες τους.    
Να καταβληθούν άμεσα τα δεδουλευμένα των εργαζομένων που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας και να επιστρέψουν στις δουλειές τους.    
Χαλκίδα, 3/1/2014

ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ "ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ"


Τα αναγραφόμενα στο διαδίκτυο περί μη οικειοθελούς παραίτησης Αντιδημάρχου του Δήμου Κύμης Αλιβερίου είναι σοβαρά εφόσον είναι αληθινά αλλά δεν αποτελούν ούτε την κορυφή του παγόβουνου ούτε την ανακάλυψη της Αμερικής.
Ο Δήμαρχος όπως έχει δικαίωμα να διορίσει όποιον θέλει Αντιδήμαρχο έτσι μπορεί να  τον εξαναγκάσει σε παραίτηση ή να το ανακαλέσει με αιτιολογημένη απόφασή του. Σε κάποιες ακραίες, έκνομες ηθικά και θεσμικά περιπτώσεις, παίρνει και τις παραιτήσεις ευθύς με τον διορισμό και τις κρατά στο συρτάρι του. Εάν ο ρέκτης Αντιδήμαρχος  υπογράψει εν λευκώ μετά δεν πρέπει να ζητά ρέστα.
Αν δεν θέλει συνεργάτη του κάποιον Αντιδήμαρχο δικαίωμά του αλλά και υποχρέωση είναι να τον αντικαταστήσει, να ορίσει άλλον ή να ασκήσει ο ίδιος τις αρμοδιότητες.
Έχει παραγίνει  το κακό με τους Αντιδημάρχους. Ελέω Δημάρχου γίνονται κάτι από το πουθενά. Οι περισσότεροι μπορεί βέβαια να βγάζουν δουλειά αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να σηκώσουν και μπαϊράκι. Αυτά όμως συμβαίνουν όταν οι παρατάξεις θεμελιώνονται στο συμφέρον, στην συναλλαγή, στον δεσποτισμό και την μετριότητα ως οροφή. Οι δημοκρατικές συμμετοχικές παρατάξεις και κυρίως ο Δήμαρχος με δημοκρατική συνείδηση δεν έχει τέτοια προβλήματα.

Η "ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ" ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ, ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 11.30 π.μ.

Την Κυριακή 5 Ιανουαρίου, ώρα 11.30 το πρωί  η νέα, υπό συγκρότηση δημοτική παράταξη «ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ», διοργανώνει συγκέντρωση – ενημερωτική συζήτηση στο Αλιβέρι, στην Αίθουσα του Εργατικού Κέντρου.

ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙΗ απλή ανάγνωση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου καθώς και του Προϋπολογισμού δείχνει βάσιμες ενδείξεις για να μην γράψουμε απόλυτη βεβαιότητα για την πραγματική κατάσταση του Δήμου. Όχι αυτή που αφορά την μείωση των επιχορηγήσεων (ΣΑΤΑ 2014) αλλά την υπόλοιπη, αυτή που καθρεπτίζει το είδωλο μίας τουλάχιστον «αδιαφανούς οικονομικής διαχείρισης». Έχει ενδιαφέρον να μάθει κάθε ενδιαφερόμενος, δηλαδή όλοι οι Δημότες και όχι μόνο, τι πληρώθηκε από τον Δήμο την χρονιά που πέρασε (τουλάχιστον), πως κινήθηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί  και τι χρήμα υπάρχει, αρχές του 2014, στο Ταμείο και στους Τραπεζικούς Λογαριασμούς. Όχι από περιέργεια αλλά γιατί αυτό είναι δικαίωμα των δημοτών να το γνωρίζουν.
Και καλά οι δημότες, έχουν τόσες άλλες καθημερινές σκοτούρες με αυτά θα ασχοληθούν; Αυτοί όμως που λένε ότι θέλουν να γίνουν Δήμαρχοι δεν θα ενδιαφερθούν να μάθουν, προτού το αποφασίσουν, σε τι χάλι θα βρεθούν μπροστά;

Γιαυτό προτού το αποφασίσουν ας φροντίσουν να δουν την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών και το Ταμείο. Για όσους δεν το φροντίσουν θα μιλήσουμε άλλη στιγμή. Διότι και η αδιαφορία για το περιεχόμενο του Ταμείου και των Λογαριασμών κάτι δείχνει….

Πέμπτη 2 Ιανουαρίου 2014

ΟΙ ΜΑΓΙΚΕΣ ΑΟΡΑΤΕΣ ΚΟΥΝΙΕΣ ΤΗΣ ΧΙΛΗΣ

Άναψε φωτιές ο απολογισμός της Δημοτικής Κοινότητας Κύμης. Εκεί γίνεται λόγος για έργα σε παιδικές χαρές στην Κύμη και στην Χιλή (Προφανώς της Κύμης και όχι της Λατινικής Αμερικής). 
"Διαμόρφωση και βελτίωση δεν έχει γίνει ούτε της Κύμης τις κούνιες και είναι θέματα που θα ασχοληθούμε και θα ζητήσουμε απαντήσεις! Όσο για τις κούνιες της Xιλής που δεν υπάρχουν η φωτογραφία τα λέει όλα! Αυτό  το μέρος τα παιδιά της Χιλής όπως ενημερώθηκα από κάτοικο με δικά τους χρήματα το περιέφραξαν κάνοντας κάποιες εκδηλώσεις το καλοκαίρι! ". Γράφει  μέλος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας.

Και όμως δεν είναι τα μόνα αόρατα έργα. Σε όλο τον Δήμο έχουν απλωθεί.... κάποια θα φανούν στις εκλογές αλλά τα περισσότερα λίγο μετά...

ΟΙ ΓΥΦΤΙΚΕΣ ΕΞΕΔΡΕΣ


Μας έστειλαν από την Κύμη φωτογραφίες από το τεράστιο αθλητικό έργο για το οποίο – άκουσον άκουσον- αυξήθηκαν οι επιχορηγήσεις στις Ομάδες  κατά 20.000 ευρώ και εν προκειμένω στον Α.Ο. Κύμης για να τοποθετήσει τέντες στις εξέδρες και να τις κάνει  σκεπαστές. Η φίλη που μας έστειλε τις φωτογραφίες  αναρωτιέται εάν έχει πάρει Απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί πήρε για κανένα έργο ή εργασία στο Γήπεδο της Κύμης και θα πάρει τώρα;
Διακρίνονται σχεδόν γυμνά καλώδια.
 Ελπίζουμε να είναι ξεχασμένα και χωρίς ρεύμα
για να μην κλάψουν κατά κυριολεξία
μανούλες

Πράγματι  καλή μας φίλη ο χώρος είναι Δημοτικός και στο σημείο αυτό Σχολικός. Λόγω της χρήσης του Γηπέδου πρέπει να οριοθετηθεί ο αθλητικός χώρος από τον προαύλιο χώρο του Σχολικού Συγκροτήματος.  Αν θα μπει και τέντα σε αυτό το κατασκεύασμα  θα γελάσει ο κάθε πικραμένος.

Πρέπει πάντως και το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει θέση κάνοντας τις αναγκαίες ενέργειες για να σταματήσει αυτό το καρναβάλι.

Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2013

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ


O ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΟΡΤΑΣΕ ΚΑΙ ΕΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΟΡΦΥΡΙΟ ΤΟΝ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗ


Με ιδιαίτερη λαμπρότητα, πρωτοφανή συμμετοχή πιστών και μεγάλου αριθμού κληρικών, έξι μητροπολιτών εκτός του επιχωριου, ο λαός της περιοχής του Αλιβερίου και όχι μόνο, εόρτασε και ετίμησε τον Άγιο Πορφύριο τον Καυσοκαλυβίτη, που πρόσφατα κατετάγη μεταξύ των Αγίων της ορθοδόξου Εκκλησίας.

Όλα αυτά στον τόπο της γεννήσεως και των πρώτων παιδικών χρόνων, στο χωριό Άγιος Ιωάννης Αλιβερίου.


Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2013

REVEGION ΧΩΡΙΣ NOUVEAU CAFE ΔΕN ΓΙΝΕΤΑΙ !!!!


Τρίτη βράδυ 31-12-2013 λοιπόν θα αλλάξουμε το χρόνο στον όμορφο χώρο του Nouveau Café και θα συνεχίσουμε μέχρι το πρωί με λαϊκό πρόγραμμα με τους :
Ιακώβου Γιώργος - Φωνη, κιθαρα, φυσαρμονικα, τουμπερλεκι
Βωβός Νίκος - Φωνή , Μπουζούκι
Δήμας Χρίστος - Πλήκτρα
και ο Στέργιος Λαθουράς - Φωνή
Για να χορέψουμε και να διασκεδάσουμε τον ερχομό του νέου έτους !!!!
Σας περιμένουμε και σας υποσχόμαστε ότι θα περάσουμε μια φανταστική βραδιά !!!!
ΕΙΔΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

τηλ.RESERVE : 2223029800

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ Η ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΒΟΛΙΑΗ Πρωτοχρονιάτικη Εκδήλωση που διοργανώνουν τα παιδιά των Περιβολίων Αχλαδερής θα γίνει τελικά το Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2014, ώρα 19.00μμ στο μαγαζί «Πέρασμα» δίπλα στο Μίνι Μάρκετ. Κατά τα άλλα  έχει οργανωθεί τέλεια και θα μείνει αξέχαστη

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΜΗΣ 2013


Η Δημοτική Κοινότητα Κύμης κατάφερε να επιβιώσει και το 2013, μέσα σε ένα κλίμα δικαιολογημένης γρίνιας και ανέχειας. Είναι αποδεδειγμένο ποια ότι   ο νόμος 3892/2010, που αφορά την Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης, με την ονομασία  Πρόγραµµα Καλλικράτης απέτυχε και στην πράξη. Το λέγαμε αλλά για λόγους έξω από την κοινή λογική δεν εισακουσθήκαμε. Συνεχίζουμε και ο Θεός να βάλει το χέρι του.
Όποιο έργο έγινε στην Δ.Κ.Κύμης δεν θα γινόταν εάν δεν είχαμε την στήριξη και Βοήθεια του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου κ. Σεραφείμ, του Δημάρχου κ. Δημητρίου Θωμά και των Αντιδημάρχων κ. Αρετής Μπάτσα και Βασιλείου Παππά. Να επισημάνω δε την ιδιαίτερη βοήθεια στην προσπάθειά μας του προσωπικού του Δήμου από όλες τις αρμοδιότητες καθώς και την εθελοντική προσφορά πρώην υπαλλήλων και ιδιωτών εργολάβων και εργατών στις διάφορες δράσεις.  Τέλος η συμμετοχή και  οι προτάσεις  των μελών του Συμβουλίου βοήθησαν να επιτελέσουμε ότι έγινε.
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, κατά την διάρκεια του έτους, παρά τις αντίξοες συνθήκες προσπάθησε για το καλύτερο και στο μέλλον, ανεξάρτητα της σύνθεσής του, είμαι βέβαιος ότι θα εργάζεται για το καλό της Κύμης.

ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΘΟΥΡΑΣ

Παραιτήθηκε ο Μιχάλης Λαθουράς από την θέση του Αντιδημάρχου στην οποία έμεινε μόλις έναν χρόνο. Σήμερα υποβλήθηκε η παραίτηση και έγινε δεκτή με απόφαση του Δημάρχου. Ο Μιχάλης Λαθουράς υπήρξε ο πιο πετυχημένος έως τώρα Αντιδήμαρχος της Δημαρχίας Θωμά και είναι απορίας άξιο γιατί πάει στον πάγκο ο καλύτερος ενώ μένουν άλλοι οι οποίοι προσθέτουν  αντί να λύνουν προβλήματα ή τυχόν θα επανέλθουν άλλοι που έχουν αποτύχει στο παρελθόν αλλά και σε θέσεις που κατέχουν σήμερα.

Μόνο μία ερμηνεία μπορεί να δικαιολογηθεί. Ο κ. Λαθουράς βγήκε για να ξαναμπεί όταν θα μείνει κενή θέση Αντιδημάρχου και να αναλάβει τον νευραλγικότερο τομέα της καθαριότητας ενόψει και των εκλογών. Εάν οι φήμες αυτές επιβεβαιωθούν έχει καλώς αλλιώς κακώς αναγκάστηκε να παραιτηθεί.