Παρασκευή 3 Αυγούστου 2012

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ Σ.Μ.Α. ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΡΕΟΥΣΑ».


Σήμερα, την 1η Αυγούστου 2012, η Γενική Συνέλευση της Χορωδίας, αφού συζήτησε το θέμα που προέκυψε σχετικά με την διαχείριση των σκουπιδιών του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, με ομόφωνη απόφαση των παρόντων μελών της, διαφωνεί στη χωροθέτηση του Σ.Μ.Α. στη θέση «ΡΕΟΥΣΑ» για τους εξής λόγους:
1. Είναι ένας τόπος όπου παράγεται η μεγαλύτερη ποσότητα αγροτικών προϊόντων της περιοχής Αυλωναρίου – Πυργίου.
2. Ευρίσκεται πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές.
3. Η θέση της «Ρέουσας» δεν είναι κεντροβαρική, με την έννοια που τέθηκε.
4. Η περιοχή είναι ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και θα υποβαθμιστεί με την κατασκευή και λειτουργία του Σ.Μ.Α.
Εμείς πιστεύουμε ότι δεν υπήρξε έγκαιρη και επαρκής ενημέρωση σχετικά με την επιλογή του χώρου όπου θα λειτουργήσει ο Σ.Μ.Α., καθώς και τον τρόπο λειτουργίας του.
Φυσικά και είμαστε υπέρ των σύγχρονων τρόπων διαχείρισης των απορριμμάτων, αλλά σε χώρους που να πληρούν τις προϋποθέσεις λειτουργίας τους.
Ως πολιτιστικός φορέας, θεωρούμε χρέος μας να παίρνουμε θέση απέναντι σε αποφάσεις που υποβαθμίζουν την ποιότητα της ζωής μας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ-ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΣΤΙΩΝ


Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την πρόσκληση για έκφραση γνώμης του Δήμου Κύμης Αλιβερίου
Όλοι μας αντιλαμβανόμαστε το πρόβλημα των απορριμμάτων και ποτέ δεν ήμαστε αντίθετοι με την ορθολογική διαχείρισή τους, έτσι σημεία διαβούλευσης πρέπει να αποτελέσουν τόσο το μοντέλο όσο και η χωροθέτηση των μέσων.
Αφού αρχικά η δημοτική αρχή επέλεξε την εγκατάσταση της μονάδας ανακύκλωσης και του σταθμού μεταφόρτωσης στις θέσεις ΄΄ΛΑΚΑΠΕΤΡΕΣΑ΄΄ και ΄΄ΡΕΟΥΣΑ΄΄ αντίστοιχα χωρίς καμία διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες και δίχως να εξετάσει άλλες πιθανές θέσεις οδηγήθηκε στην επιτροπή περιβάλλοντος της περιφέρειας μόνο με τις συγκεκριμένες  θέσεις. Θέσεις οι οποίες θεωρούμε ότι η επιλογή τους έγινε με πρόχειρο τρόπο καθώς και επικίνδυνο για τις τοπικές κοινωνίες που επηρεάζονται άμεσα από αυτές.
Απάντηση – γνώμη
1.    Καλούμαστε να γνωμοδοτήσουμε σε τμήμα και όχι σε ολόκληρη την πρόταση των φορέων που συμμετείχαν στην προηγούμενη διαβούλευση που αφορά εκτός από την χωροθέτηση και το μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων, γεγονός που η δημοτική αρχή απορρίπτει . Εμείς πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να ήταν το πρώτο αντικείμενο της διαβούλευσης.
2.    Η χωροθέτηση πρέπει να γίνει με περιβαλλοντικά, κοινωνικά, αναπτυξιακά, οικονομικά κριτήρια και πάνω από όλα την σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών.
3.    Η δημοτική αρχή οφείλει να αναθέσει σε αρμόδιους επιστήμονες την εκπόνηση των κατάλληλων μελετών στα όρια του Δ.ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ με σκοπό την ανάδειξη των θέσεων με τις λιγότερες κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
4.    Με βάσει τα παραπάνω κανένας πολίτης-φορέας δεν εξουσιοδοτείται ηθικά να προτείνει συγκεκριμένες  θέσεις παρά μόνο να προστατεύει την κοινωνία και το περιβάλλον που ζει.
ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΜΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                            
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΙΕΖΩΝ                                                           
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΙΩΝ                                                           
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΥΣΤΟΥ                                                           
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΣΚΙΝΩΝ                                                        
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΠΟΥΡΩΝ                                                      
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΙΕΖΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΣΙΑΣ ΚΡΙΕΖΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΤΡΙΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΥΣΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΥΤΟΥΜΟΥΛΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΣΚΙΝΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ
ΚΥΝΗΓΙΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΥΣΤΙΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΡΙΕΖΩΝ
ΑΘΛΗΤΊΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΥΣΤΙΩΝ  
ΣΥΛ. ΓΟΝ. & ΚΗΔΕΜ. ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΚΡΙΕΖΩΝ
ΣΥΛ. ΓΟΝ. & ΚΗΔ. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΡΙΕΖΩΝ
ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΠΙΤΡOΠΗΣ ΑΓΩΝΑ

Πέμπτη 2 Αυγούστου 2012

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ


Προς Δήμαρχο Κύμης - Αλιβερίου
κ. Δημήτριο Θωμά
(Κ. Μπακόλα 30, Αλιβέρι, ΤΚ 34500)

Αυλωνάρι, 01 – 08 - 2012

Κ ο ι ν ο π ο ί η σ η :
1. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
κ. Άγγελο Ποθητάκη
2. Δημοτικούς Συμβούλους Κύμης - Αλιβερίου
3. Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Αυλωναρίου
κ. Μιχαήλ Ρήγα

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α  Δ Ι Α Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ι Α Σ

Κύριε Δήμαρχε,
θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την έντονη αντίθεση των κατοίκων του Αυλωναρίου Ευβοίας στην 178/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, με την οποία εγκρίθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και Κινητής Μονάδας Ανάκτησης Ανακυκλώσιμων – Κομποστοποίησης της Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Ευβοίας και ορίστηκε ως τόπος εγκατάστασης του ενός ΣΜΑ η περιοχή «Ρέουσα» στα όρια των οικισμών Αυλωνάρι – Πυργί. Στη μαζική λαϊκή συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στο Αυλωνάρι στις 23 Ιουλίου 2012 καταδικάστηκε ομόφωνα η απόφαση χωροθέτησης του Σταθμού Μεταφόρτωσης στη συγκεκριμένη τοποθεσία και εν συνεχεία υπογράφηκε το «Ψήφισμα Διαμαρτυρίας» από τη συντριπτική πλειοψηφία των μονίμων κατοίκων αλλά και από πολίτες των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία ή οι επαγγελματικές δραστηριότητες θίγονται από την υλοποίηση αυτού του έργου.
Πιστεύουμε πως η επιλογή της συγκεκριμένης τοποθεσίας για εγκατάσταση του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων είναι απολύτως λανθασμένη και άστοχη για τους ακόλουθους εν συντομία λόγους:
α) Η «Ρέουσα» δεν αποτελεί κεντροβαρική θέση της εξυπηρετούμενης από την εγκατάσταση του ΣΜΑ περιοχής, ήτοι της περιοχής που περιλαμβάνει τους πρώην Δήμους Κύμης και Κονιστρών καθώς και μέρος του πρώην Δήμου Αυλώνος, αντιθέτως βρίσκεται πολύ μακριά από το σημείο παραγωγής της μεγαλύτερης ποσότητας των προς υποδοχή απορριμμάτων, που είναι η ΔΕ Κύμης , απέχει δε από το χώρο της τελικής διάθεσης, που σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου είναι η Μονάδα Ανάκτησης Ανακυκλώσιμων – Κομποστοποίησης στα Κριεζά, λιγότερο από 15 χλμ. Ως εκ τούτου καταργείται η σκοπιμότητα κατασκευής ενός τέτοιου έργου, που είναι κυρίως ο περιορισμός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων αλλά και το οικονομικό όφελος (μείωση χρόνου και κόστους μεταφοράς, αποσυμφόρηση οδικού δικτύου, ελάττωση της εκπομπής καυσαερίων κλπ.).
β) Επιπλέον η περιοχή «Ρέουσα» δεν παρέχει την ευχέρεια παράκαμψης οικισμών σε συνδυασμό με τη χρησιμοποίηση για πρόσβαση του επαρχιακού οδικού δικτύου, που συνιστά βασικό κριτήριο για την επιλογή της καταλληλότερης θέσης εγκατάστασης ενός Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων. Τόσο τα απορριμματοφόρα όσο και τα containers, προκειμένου να προσεγγίζουν και να εγκαταλείπουν την επιλεγμένη θέση της Ρέουσας, θα πρέπει υποχρεωτικά να διέρχονται μέσα από τους οικισμούς του Αυλωναρίου ή του Πυργίου, σενάριο που φαντάζει αδιανόητο αν ληφθούν υπόψη και η στενότητα των δρόμων αλλά και οι οχλήσεις που θα προκληθούν από τους θορύβους και τις οσμές για τους κατοίκους. Η πιθανή απάντηση διάνοιξης δρόμου που θα επιτρέπει την απευθείας σύνδεση του επαρχιακού δρόμου με τη «Ρέουσα» (υποχρεωτικά με την κατασκευή γέφυρας ειδικών τεχνικών προδιαγραφών πάνω από τον ποταμό «Νηλέα» και με την αναγκαστική απαλλοτρίωση αγροτεμαχίων - οικοπέδων) δημιουργεί εύλογους προβληματισμούς για το τελικό οικονομικό όφελος που θα προκύψει από τη λειτουργία αυτού του ΣΜΑ, δεδομένου ότι θα απαιτηθούν υπερβολικά έργα και κόστη διάνοιξης δρόμων.
γ) Επιπροσθέτως, η «Ρέουσα» δεν πληροί το κριτήριο της οικι

ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΜΑ ΣΤΗΝ ΡΕΟΥΣΑ


Στην σελίδα AVLONARI,such a lovely place δημοσιεύτηκαν τις τελευταίες μέρες  ανακοινώσεις φορεών του Αυλωναρίου. Τις αναδημοσιεύουμε για ενημέρωση των αναγνωστών μας (ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ AVALONA, Α.Ο.ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ)

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥΔημοσιεύτηκε σήμερα στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας η Απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την διαχείριση των απορριμμάτων στην Νότια Εύβοια. Πρόκειται για την Απόφαση με αριθμό 111 που λήφθηκε στις 10 Ιουλίου 2010.
ΘΕΜΑ 2ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄όψη την εισήγηση του Προϊσταμένου της δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κου. Αντώνη Τερζή, καθώς και τα α) Αριθ.: 178/2012 απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Kύμης -Αλιβερίου β) Αριθ.: 154/2012 απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Kαρύστου γ) Αριθμ. Πρωτ: 3613/04-07-2012 έγγραφο της 23ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων δ) Το από 09-07-2012 έγγραφο του Συλλόγου Προστασίας Αλιβερίου & Περιχώρων ε) Αριθμ. Πρωτ: 79122/523/10-07-2012 Υπόμνημα των φορέων και εκπροσώπων κατοίκων του Δήμου ζ) Αριθμ. Πρωτ: 13/04-07-2012 Διαμαρτυρία του Εξωραϊστικού – Πολιτιστικού – επιμορφωτικού Συλλόγου των Απανταχού Πυργιωτών η) το 2/2012 Πρακτικό του Εξωραϊστικού – Πολιτιστικού Συλλόγου Πετριών ΄΄ Ο Πλάτανος ΄΄ τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
με 6 ψήφους υπέρ, 1 κατά ( της κας Ντούρου) και 2 αποχές( του κου Στουπή και του κου Μπαράκου ), την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ) έργου : «Κατασκευή δύο κινητών σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων και κινητής μονάδας ανάκτησης ανακυκλωσίμων – κομποστοποίησης στους Δήμους Κύμης – Αλιβερίου και Καρύστου της Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Ευβοίας».

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΑΝ ΤΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟ 8ο ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗΝ ΚΥΜΗ


Μεγάλη επιτυχία γνώρισε για μια ακόμη χρονιά το 8ο Πανευβοϊκό Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών   που διοργάνωσε ο Δήμος Κύμης – Αλιβερίου, σε συνεργασία με την ΟΠΣΕ (Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Εύβοιας) στην πλατεία της Κύμης. Το Φεστιβάλ, που η διεξαγωγή του στην Κύμη έγινε θεσμός,  διήρκησε δύο μέρες (21-22/7) στην κατάμεστη από κόσμο πλατεία της πόλης, με χορούς, τραγούδια και δρώμενα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
Το Σάββατο χόρεψαν ο Χορευτικός Σύλλογος Μαντουδίου «Ο Μάκιστος», ο Εκπολιτιστικός  και Χορευτικός Σύλλογος Ψαχνών «Οι Ρίζες», η  Α΄παιδική ομάδα  της Κύμης, ο Χορευτικός όμιλος «Το Λύμνι» , ο Σκυριανός Σύλλογος οργάνωσης παραδοσιακών πολιτιστικών αγαθών, η Χορευτική Ομάδα Βιτάλων, η Ομάδα Ενηλίκων Κύμης και ο φιλοξενούμενος   Πολιτιστικός Σύλλογος από τα Α.Πατήσια, «Παραδοσιακοί δρόμοι» .
Την Κυριακή χόρεψαν η  Β΄παιδική ομάδα  της Κύμης, το  Χορευτικό τμήμα Μαρμαρίου Δήμου Καρύστου, η Εφηβική ομάδα Κύμης , το Χορευτικό Συγκρότημα Αγίου Γεωργίου  «Οι Ζορμπάδες»,   ο πολιτιστικός και εξωραϊστικός σύλλογος ”Το Αιγαίο” Αγίων Αποστόλων Πετριών και το Πνευματικό κέντρο  Ανδρονιάνων «Ιερέως Βελισσαρίου Σαρρή» πλαισιωμένοι από δύο μουσικούς του συγκροτήματος «Δροσουλίτες».
    Στο σύντομο χαιρετισμό της στην έναρξη της εκδήλωσης, η αντιδήμαρχος πολιτισμού Αρετή Μπάτσα – Θωμά    τόνισε ότι «σήμερα στις δύσκολες στιγμές που περνάει η χώρα μας και που κάποιοι θέλουν και προσπαθούν να πλήξουν την πολιτιστική μας ταυτότητα, η διατήρηση και διάδοση της παράδοσης είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Η παράδοσή μας, είναι η ψυχή μας, η ψυχή των Ελλήνων. Και αυτήν την ψυχή δεν την χαρίζουμε σε κανέναν, δεν την διαπραγματευόμαστε με κανέναν».

Τετάρτη 1 Αυγούστου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΝΕΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ                 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Συνδυασμός Νέο Επιμελητήριο δεν προσήλθε στη συνεδρίαση της 1ης Αυγούστου 2012 με θέμα τις εξελίξεις στο ζήτημα του Δημόκριτου σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη διαρκή προσπάθεια απαξίωσης του θεσμού της αντιπολίτευσης και την υποβάθμιση της ίδιας της λειτουργίας του Επιμελητηρίου….
Εκφράζουμε τη διαμαρτυρία μας για το γεγονός ότι ως συνδυασμός θέσαμε προτάσεις για τις προτεραιότητες των δράσεων και των πρωτοβουλιών της διοίκησης, τις οποίες ο αξιότιμος κύριος Πρόεδρος τις αντιμετώπισε με τέτοια σοβαρότητα που πραγματοποίησε τρεις ημιτελείς συνεδριάσεις   που δεν ολοκληρώθηκαν  και αναλώθηκαν στους ατελείωτους και ανούσιους μονολόγους του «παντογνώστη»Προέδρου…
Χωρίς να καταλάβουμε γιατί διεκόπη η προηγούμενη συνεδρίαση και πότε αυτή θα συνεχισθεί, ορίστηκε νέα εμβόλιμη συνεδρίαση την 1η Αυγούστου.

Τρίτη 31 Ιουλίου 2012

Ο ΝΟΜ ΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (ΔΗΜΟΤΕΣ) ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ


Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώσε σήμερα 31 Ιουλίου 2012 τα αποτελέσματα του Νόμιμου Πληθυσμού, δηλαδή του αριθμού των δημοτών κάθε Δήμου της Χώρας, ανά Δημοτική Ενότητα, όπως αυτά προέκυψαν από την Απογραφή Πληθυσμού- Κατοικιών 2011, την οποία διενήργησε η ΕΛΣΤΑΤ κατά το χρονικό διάστημα από 10-24 Μαΐου 2011, με ημερομηνία αναφοράς την 9η Μαΐου 2011.
Στην Απογραφή Πληθυσμού 2011 τηρήθηκαν οι μεθοδολογικές αρχές του Κανονισμού (ΕΚ) 763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των εφαρμοστικών αυτού Κανονισμών, οι Συστάσεις της Διάσκεψης των Ευρωπαίων Στατιστικών για τις Απογραφές Πληθυσμού – Κατοικιών σειράς 2010, αποτέλεσμα συνεργασίας της UNECE (Ηνωμένα Έθνη – Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη) και της Eurostat, οι αρχές του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές, καθώς και οι διατάξεις του Νόμου 3995/2011 για τη Διενέργεια της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών και του Νόμου 3832/2010, όπως ισχύει.
Η καταγραφή του Νόμιμου Πληθυσμού έγινε με βάση τις απαντήσεις των απογραφόμενων Ελλήνων υπηκόων στο ερώτημα σχετικά με τη Δημοτική Ενότητα στην οποία είναι εγγεγραμμένοι. Στο Νόμιμο Πληθυσμό περιλαμβάνονται και οι Έλληνες υπήκοοι των στρατιωτικών και διπλωματικών αποστολών της Ελλάδας στο εξωτερικό, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό.
Της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων προηγήθηκε επεξεργασία των στοιχείων της Απογραφης με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους και τεχνολογίες έτσι ώστε να εφαρμοσθούν αυστηρότεροι έλεγχοι ποιότητας από οποιαδήποτε άλλη Απογραφη.

Για τον  Δήμο Κύμης Αλιβερίου τα αποτελέσματα είναι:
ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ                 34.284               (38.854) (-4.570)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΑΜΥΝΕΩΝ           9.895             (10.451)  (-556)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΥΛΩΝΟΣ               4.990             (6.385)  (-1.395)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΣΤΥΩΝ                 4.790            (5.625)  (-835)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ           3.874             (5.358) (- 1.484)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΜΗΣ                  10.735            (11.035) (-300)

 Στην πρώτη παρένθεση ο αντίστοιχος πληθυσμός της απογραφής του 2001 και στην δεύτερη παρένθεση η διαφορά του πληθυσμού μεταξύ των δύο απογραφών.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΙΚΗΦΟΡΟ ΒΡΕΤΤΑΚΟ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ


Πολιτιστικός Σύλλογος                                          ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
«Ένωση Ταμυναίων
Πολιτών η Παρέμβαση»  
                                                                                                               
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκε την 27η  Ιουλίου 2012, στο Α’ Δημοτικό σχολείο Αλιβερίου, το «Πέτρινο», από τον σύλλογο «Ένωση Ταμυναίων Πολιτών η Παρέμβαση»,  υπό την αιγίδα του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, η προγραμματισμένη εκδήλωση για τα 100 χρόνια από την γέννηση του Νικηφόρου Βρεττάκου. Το αφιέρωμα  υλοποιήθηκε με μια λιτή και απέριττη παρουσία του έργου του και της ζωής του, καθώς ταιριάζει στον Σπαρτιάτη ποιητή ο οποίος πλούτισε τα μέγιστα την νεοελληνική γραμματεία κατά τον 20ο αιώνα,  γι’ αυτό το 2012 έχει οριστεί ως έτος Βρεττάκου.
Η επιλογή της στοάς του σχολείου με τους ογκώδεις πεσσούς, ως σκηνικού  χώρου, τόνισε  ακόμα περισσότερο την δωρικά  εκφρασμένη ποιητική του δημιουργία.
Κάτω από το μισοφέγγαρο, αναδείχτηκε από τους παρουσιαστές το πάθος του ποιητή για την Ελλάδα, την Ελληνική γλώσσα, με κεντρικό άξονα  την Αγάπη που συνδέει, συνέχει και δημιουργεί τον κόσμο.
Το χρονολόγιο του Νικηφόρου Βρεττάκου διάβασε η κ. Λένια Παπουτσή, τα δε ποιήματα απέδωσαν  ο  Γιώργος Σαλταρίκος και ο  Χάρης Σώζος.
Ο κόσμος έμεινε ενθουσιασμένος  από την ποιότητα της εκδήλωσης και καταχειροκρότησε του συντελεστές.

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ: ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ, ΛΑΣΠΗ ΚΑΙ ΕΚΝΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ Της «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΚΡΙΕΖΩΝ»


Τρομοκρατούν και συκοφαντούν για να κρατήσουν τον έλεγχο όσων υποτίθεται ότι εκπροσωπούν
Ναρκοθετούν την επίλυση του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων στον τόπο μας
Ενώ η διαβούλευση για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων στο Δήμο Κύμης – Αλιβερίου συνεχίζεται, αρχίζει πλέον να γίνεται ευρύτερα αντιληπτό το σαμποτάζ που από την πρώτη στιγμή αυτή η διαβούλευση δέχεται και ταυτόχρονα ένα τραγικό παρασκήνιο αποκαλύπτεται.  Η συμπεριφορά της «επιτροπής αγώνα των Κριεζών», με ψεύδη  και συκοφαντίες μέσα από βίντεο και ανακοινώσεις  που ουδόλως προάγουν το  διάλογο, υπερβαίνει πλέον κάθε όριο υποκρισίας και διαβολής.  Οι διακινητές όλων αυτών, ενώ θα έπρεπε από τους πρώτους να συμβάλλουν στην διαβούλευση και στο διάλογο,   με παρεμβάσεις, προτάσεις  και διορθώσεις ώστε να γίνουν τα κατά τη γνώμη τους σωστά, δυστυχώς αναλώνονται σε ψεύδη,  συκοφαντίες και παραβατική συμπεριφορά.Δηλώνουν : «λέμε ναι στη διαχείριση των σκουπιδιών». Στην πράξη όμως απαγορεύουν την ενημέρωση των κατοίκων των Κριεζών και όχι μόνο. Με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον αποκλεισμό του Δημαρχιακού καταστήματος στα Κριεζά όταν η Δημοτική Αρχή πήγε να ενημερώσει τον κόσμο. Να σημειωθεί ότι τα Κριεζά είναι η μόνη τοπική κοινότητα στην οποία  δεν έγινε  ενημέρωση των κατοίκων και ανταλλαγή απόψεων, όπως έγινε και στο Αυλωνάρι και στο Πυργί.Παραποιούν στοιχεία και δεδομένα, παραπληροφορούν και  παραπλανούν, με στόχο να δημιουργήσουν σύγχυση και να αυξήσουν  την  αγωνία των κατοίκων, που υποτίθεται πως εκπροσωπούν! Από τις κορυφαίες εκδηλώσεις παραπληροφόρησης της επιτροπής είναι η ανάρτηση βίντεο στο διαδίκτυο,  στο οποίο, όπως σχολιάστηκε από ουδέτερους παρατηρητές στα site, απεικονίζεται  σε ένα βαθμό η σημερινή κατάσταση της χωματερής των Κριεζών και όχι αυτό που προβλέπει η μελέτη να γίνει.  Αυτό που προβλέπει η μελέτη να γίνει είναι μία κλειστή μονάδα ανακύκλωσης που δεν θα θάβεται ούτε ένα κιλό σκουπίδι και δεν θα υπάρχει καμία  περιβαλλοντική επιβάρυνση. Επίσης   ποτέ   δεν ειπώθηκε από την Δημοτική Αρχή  ότι θα δημιουργηθούν 300 θέσεις εργασίας.  Αναφέρεται πάντα αυτό που προβλέπει και αναγράφεται στη μελέτη. Δηλαδή 12-15 νέες θέσεις εργασίας.

Συκοφαντούν με γραπτά κείμενα και εκφράσεις του «πόσα θα τσεπώσετε κύριοι» και «Κύριε Δήμαρχε και Σία ΕΕ», προσβάλλοντας αναπόδεικτα και βάναυσα κάθε θεσμό (το Δήμο, την Περιφέρεια και το Υπουργείο!!).  Ξεπερνώντας πλέον κάθε όριο ανοχής. Η παρούσα όμως  Δημοτική Αρχή έχει  ψηλά το κεφάλι και το έχει αποδείξει πολλές φορές μέχρι σήμερα. Εκ των πραγμάτων υποχρεούται  και της επιβάλλεται να ακολουθήσει τον  δρόμο  της δικαιοσύνης.  Τον ίδιο δρόμο που θα ακολουθήσουν και οι απρόκλητες επιθέσεις, ιδιαίτερα εναντίον  γυναικών Δημοτικών Συμβούλων, από συγκεκριμένα μέλη της εν λόγω «επιτροπής»  κατά την διάρκεια της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 6/7/2012 στο Αλιβέρι.  Παραγνωρίζουν και αποκρύπτουν σκόπιμα  πως  με ενέργειες αυτής της Δημοτικής Αρχής έχουν  ήδη λυθεί αλλά και δρομολογηθεί προς επίλυση, χρόνια προβλήματα της περιοχής. Ότι με έργα έχει αρχίσει να  αναβαθμίζεται το περιβάλλον σε όλο τον Δήμο.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ


ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10 /2012
Δημοσιεύθηκε την Τρίτη 31 Ιουλίου 2012

      ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  10 /2012                                                 

           Ο Δήμαρχος Κύμης-Αλιβερίου διακηρύσσει  ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης, με λεωφορεία και ταξί, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, στο αναγραφόμενο ημερήσιο κόμιστρο ανά δρομολόγιο,  όπως αυτά αναφέρονται στους πίνακες 1 και 2 της διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα Αλιβερίου του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου (οδός Κ. Μπακόλα 30) από την αρμόδια επιτροπή την  Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2012 και  ώρα 12:00 (ώρα λήξης υποβολής προσφορών). Η προθεσμία  για τη παραλαβή, από την υπηρεσία, των προσφορών που  αποστέλλονται ταχυδρομικά λήγει  την  Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου  2012.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων είκοσι τεσσάρων  χιλιάδων, τριακοσίων δεκατριών  ευρώ και τριάντα τριών  λεπτών  (424.313,35€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής που ζητούνται από τη διακήρυξη, καθώς και την εγγύηση συμμετοχής ύψους 3%(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)  επι της προϋπολογισθείσης δαπάνης ανα δρομολόγιο, όπως αυτή αναφέρεται στους αντίστοιχους πίνακες προϋπολογισμού. Η παρούσα περίληψη θα αποσταλεί για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής  Ένωσης στις 25/7/2012 και στο τεύχος δημόσιων συμβάσεων στις  3/8/2012.

 Για περισσότερες πληροφορίες, τους όρους της διακήρυξης και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τnν κα Αν. Μιχαλοπούλου στο τηλέφωνο 22230-23440 (εσ.  212) κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΩΜΑΣ

Η ΟΚΤΩΝΙΑ ΘΡΗΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΛΟΥΠηγή: EVIANEWS
Έφυγε από την ζωή ο Νίκος Μανδραβέλλος εκδότης της εφημερίδας  ΝΙΚΗ και  στηλοβάτης για πολλά χρόνια της “Φωνής της Οκτωνιάς” και του Συνδέσμου των Απανταχού Οκτωνιατών. Ο 50χρονος επιχειρηματίας άφησε την τελευταία του πνοή στην Αθήνα χθες το πρωί. Οι συγχωριανοί του πάγωσαν στην είδηση του θανάτου του ανθρώπου που μόνο καλά λόγια έχουν να πουν για αυτόν.
Ο Νίκος, τα τελευταία χρόνια ήταν εκδότης της πανελλήνιας εφημερίδας Νίκη. Μπορεί να έμενε τις καθημερινές στην Αθήνα μιας και εκεί ήταν η επαγγελματική του δραστηριότητα, ωστόσο δεν έχανε την επαφή του με το χωριό.
Σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο, άφηνε την πρωτεύουσα και πήγαινε στην Οκτωνιά, το χωριό που μεγάλωσε και αγάπησε όσο τίποτα άλλο στον κόσμο. Η κηδεία του θα γίνει σήμερα στις 5 το απόγευμα στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου στα Αλώνια της Οκτωνιάς.

Δευτέρα 30 Ιουλίου 2012

ΜΟΝΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 10.000 ΕΥΡΩ ΚΑΘΑΡΙΣΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΕΞΕΛΕΚΤΗ ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΤΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ.Με την 1426/ 24-7-2012 η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας επιβάλλει πρόστιμο 10.000 Ευρώ στον Δήμο Κύμης Αλιβερίου για τον ΧΑΔΑ Αλιβερίου μετά από καταγγελία του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Αλιβερίου και την αυτοψία που διενήργησε η Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Περιφέρειας. Από την ανάλυση του προστίμου προκύπτει ότι μάλλον στα μαλακά έπεσε ο Δήμος αφού για την μη περίφραξη του ΧΑΔΑ αντιστοιχεί πρόστιμο μόνο1500 ευρώ, απειροελάχιστο μπρος στο κόστος της περίφραξης. Τέλος υπενθυμίζεται η  υποχρέωση για κλείσιμο και αποκατάσταση του ΧΑΔΑ. Η απόφαση που δημοσιεύεται στο Διαύγεια με αριθμό ΑΔΑ: Β4127ΛΗ-7ΣΤ έχει ως εξής:
«ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα: Επιβολή διοικητικών κυρώσεων
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.1650/86 «Περί προστασίας του περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Πρόγραμμα Καλλικράτης»
3. Το Π3 148/2010 (ΦΕΚ 241Α/27-12-2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.»
4. Την υπ αριθ 802/126/21-1-2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 139Β/9-2-2011) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» και την υπ αριθ οικ.26937/1403/20-5-2011 (ΦΕΚ 1282Β/12-5-2011) Απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας «Ανάθεση τομέων αρμοδιοτήτων και μεταβίβαση άσκησης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας σε Αντιπεριφερειάρχες για την Γενική 3ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού…»
5. Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β) «Μέτρα και όροι για την διαχείριση στερεών αποβλήτων…», όπωςτροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ, κλπ.».
6. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21-9-2011) «περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, κλπ».
7. Ο Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ, κλπ.».
8. Το αριθμ. 2863/119887/20-6-12 έγγραφο της 3/νσης ΠΕΧBΣ Αποκεντρωμένης 3ιοίκησης Στ. Ελλάδας – Θεσσαλίας.
9. Τα αριθμ. 1374/3-4-12 και 1440/20-4-12 έγγραφα της '/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με συνημμένη την από 2-4-12 καταγγελία του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Αλιβερίου & Περιχώρων.
10. Η από 3-4-2012 έκθεση αυτοψίας του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Εύβοιας στο ΧΑΔΑ Αλιβερίου, στη θέση «Κόκκινο χωράφι».
11. Η αριθμ. 843/19-7-12 πράξη βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας.
12. Την με αρ. πρωτ.οικ.1425 /24-7-2012 εισηγητική έκθεση του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Εύβοιας με τον συνημμένο φάκελο στοιχείων
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ