Κυριακή 19 Μαρτίου 2017

Τι γράφει ο Σιαγιάννης για την οικονομική διαχείριση του Δήμου Κύμης Αλιβερίου

Με κείμενό του στο facebook ο Γιάννης Σιαγιάννης σχολιάζει την οικονομική διαχείριση του Δήμου Κύμης Αλιβερίου που ελέγχεται..
"Είναι γνωστά τα οικονομικά και όχι μόνο προβλήματα της Χώρας και των πολιτών της. Προβλήματα που μονοπωλούν το ενδιαφέρον μας αλλά και φορτώνουν με άγχος και αβεβαιότητα την συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών.
Η διαχείριση της οικονομίας και του Δημοσίου χρήματος σ'ολα τα επίπεδα ήταν μια απ τις αίτιες της καταστροφικης για την κοινωνία και τους πολίτες πρωτοφανούς κρίσης.
Δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο το γεγονός-δείγμα της σαθρής νοοτροπίας και στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοικησης- οτι στο Δήμο Κύμης Αλιβεριου καταλογιστηκαν -απ την Επίτροπο Ελεγκτικού Συνεδρίου-στον πρώην Δήμαρχο κ. Θωμά για επιστροφή προς το Δήμο 550.000 ευρώ . Αυτά αφορούν παρανόμως πληρωθείσες δαπάνες. 550.000 ευρω που πληρώθηκαν με διπλή εντολή (εντελεσθαι) του Δημάρχου.
Τη στιγμή που ειναι γνωστό οτι οι διπλές εντολές αφορούν μονο εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις- θεομηνίες, καταστροφές,άμεσες αποκαταστασεις πληγεισων περιοχών κλπ.
Ενα στέλεχος του θεσμού, αγνόησε το νόμο και τη χρηστή διοίκηση, το σεβασμό στα χρήματα του πολύπαθου πολίτη,αναγορευοντας τον εαυτό του σε εναν διαχειριστή, για τον οποίο δεν υπάρχουν νόμοι, δεν υπάρχει αίσθηση δημοσίου καθήκοντος παρά μόνο η ματαιοδοξία μιας κατ επίφαση αποτελεσματικοτητας που πηγάζει απο μια σωρεία διαχειριστικων και οικονομικών ανωμαλιών.
Ευτυχώς που υπάρχουν αρκετοί ακόμα στο συγκεκριμένο θεσμό που αντί των "ευέλικτων ατασθαλιών" επιλέγουν να ειναι ταγοί της νομιμότητας.
Είμαστε στη χρονική φάση όπου το πουλόβερ των γκρίζων ημερών στο Δήμο αρχίζει να ξηλώνεται.....απομένει να δούμε μέχρι που θα φτάσει το ξήλωμα....

Οι πολίτες του Δήμου απαιτούν να χυθεί άπλετο φως στη "μαύρη" προηγούμενη οικονομική περίοδο.....και να αποκατασταθεί η εκλιπούσα νομιμότητα ...η οποία μας οδήγησε και στη θλιβερή στασιμότητα"

Οι αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων στο Δήμο Κύμης Αλιβερίου

Α. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μπόκαρη Γεώργιο, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει
 α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες
1. Υπεύθυνο για θέματα Οικονομίας- Διοίκησης- Οργάνωσης– Πληροφορικής.
2. Υπεύθυνο για θέματα διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και την Εφαρμογή Συστημάτων και Διαδικασιών.
3. Υπεύθυνο για την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών , εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, τον έλεγχο του πλανόδιου εμπορίου.
4. Υπεύθυνο για την εποπτεία και την εύρυθμη λειτουργία των διοικητικών , οικονομικών υπηρεσιών καθώς και των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
 β. κατά τόπον τις παρακάτω αρμοδιότητες
1. Υπεύθυνο λειτουργίας των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος της Δημοτικής Ενότητας Ταμυνέων.
2. Την ευθύνη για την συγκέντρωση, αξιολόγηση και υλοποίηση των αποφάσεων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας, καθώς και των σχετικών αιτημάτων και υπομνημάτων που υποβάλλονται
από τους εκπροσώπους τους.
3.Την ευθύνη της τήρησης των κανονιστικών αποφάσεων που αφορούν την Δημοτική Ενότητα.
4. Την ευθύνη της τέλεσης των Πολιτικών Γάμων της Δημοτικής Ενότητας Ταμυνέων.
5. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα σε συνεργασία με τον καθ΄ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο.
6. Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους και προετοιμάζει τα θέματα που συζητούνται στα Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.
 Εξουσιοδότηση Υπογραφών
1.Υπογράφει τις δηλώσεις τελέσεως πολιτικών γάμων καθώς και τις πράξεις προσδιορισμού επωνύμου τέκνων.
2.Υπογράφει θέματα για τις πολιτογραφήσεις-ιθαγένειες αλλοδαπών.
3.Υπογράφει τις άδειες καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, τις ανακλήσεις αυτών καθώς και τις αποφάσεις σφραγίσεως και αποσφραγίσεων αυτών για τη Δημοτική Ενότητα Ταμυνέων.
4.Υπογράφει τις άδειες λαϊκών αγορών και κάθε έγγραφο που αφορά στην άσκηση του υπαιθρίου εμπορίου.
Τον Αντιδήμαρχο κ. Μπόκαρη Γεώργιο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του θα αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος κ. Μπαράκος Νικόλαος
Ο Αντιδήμαρχος κ. Μπόκαρης Γεώργιος, ορίζεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Β. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μπαράκο Νικόλαο, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει