Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου 2018

Χρηματοδοτήσεις έργων από το Υπουργείο Εσωτερικών στους Δήμους Χαλκιδέων και Κύμης Αλιβερίου ύψους 6.575.157,42€


Βουλευτές  ΣΥΡΙΖΑ Ν. Εύβοιας
                                                                                                                     Χαλκίδα, 6 Σεπτεμβρίου 2018
ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: «105 εκατ. ευρώ για νέα έργα Ύδρευσης, Αποχέτευσης και αποκατάστασης ΧΑΔΑ»
Νέες χρηματοδοτήσεις ΟΤΑ από το πρόγραμμα «ΦιλόΔημος», ύψους 105 εκατομμυρίων ευρώ ενεργοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση, για 35 νέα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης, αλλά και για τα πρώτα έργα αποκατάστασης τεσσάρων Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) στον Δήμο Κύμης-Αλιβερίου, από τους 19 συνολικά ΧΑΔΑ, που εντάσσονται στο πρόγραμμα.
Η υλοποίηση του προγράμματος «ΦιλόΔημος» συνεχίζεται με γρήγορους ρυθμούς από το Υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, στο πλαίσιο της κυβερνητικής στρατηγικής για την αναπτυξιακή ενίσχυση των Δήμων, τη λύση χρόνιων προβλημάτων των τοπικών κοινωνιών και τη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Όπως έχει επισημάνει ο  κ. Χαρίτσης, η αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων για την ενίσχυση των δήμων είναι κρίσιμη και συνδέεται ευθέως με την συνολική προσπάθεια που γίνεται για την παραγωγική ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας.
Η ολοκλήρωση των έργων για την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ εκτός από την προστασία του περιβάλλοντος, βάζει τέλος στα βαριά πρόστιμα που καλείται να πληρώνει η χώρα για καταδικαστικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.
Η μεγάλη ανταπόκριση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης καταδεικνύει την μεγάλη ανάγκη για τα έργα και τις δράσεις που περιλαμβάνονται στις προσκλήσεις του «ΦιλόΔημου» και το αποτέλεσμα ξεπερνά όλες τις προσδοκίες. Μέσα σε μόλις 80 ημερολογιακές ημέρες, από τις 15 Ιουνίου 2018 μέχρι σήμερα, έχουν εγκριθεί 105 έργα ύδρευσης και αποχέτευσης συνολικού προϋπολογισμού 351.477.350,86  εκατ. Ευρώ.

Για το Νομό Εύβοιας εγκρίθηκαν συνολικά χρηματοδοτήσεις ύψους 6.575.157,42€
Ακολουθεί αναλυτικά για την Π.Ε. Εύβοιας ο πίνακας των νέων έργων και τα ποσά χρηματοδότησης.

Πρόσκληση Ι «Βελτίωση των Υποδομών των Δικτύων Ύδρευσης»
Κύριος του Έργου            Τίτλος Πρότασης             
ΔΕΥΑ Κύμης Αλιβερίου  Προμήθεια συστήματος τηλεμετρίας, ελέγχου διαρροών, εξασφάλιση επάρκειας και ποιότητας δικτύου ύδρευσης Κύμης Αλιβερίου            
Πρόσκληση ΙΙ «Βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας των λυμάτων» Ποσό Χρηματοδότησης 2.943.104,00 €
Κύριος του Έργου            Τίτλος Πρότασης              ΔΕΥΑ Χαλκίδας Αναβάθμιση υποδομών διαχείρισης αστικών λυμάτων Δήμου Χαλκιδέων           Ποσό Χρηματοδότησης 3.290.000,00 €
Πρόσκληση ΙΙΙ «Αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ)»
Κύριος του Έργου            Τίτλος Πρότασης              Δήμος Κύμης - Αλιβερίου             Ολοκλήρωση έργου αποκατάστασης ΧΑΔΑ Δήμου Κύμης Αλιβερίου  (συμπληρωματική σύμβαση έργου αποκατάστασης 4 ΧΑΔΑ του Δήμου Κύμης -Αλιβερίου)         Ποσό Χρηματοδότησης 342.053,42 €


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου