Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2016

Ενημέρωση για το Πρόγραμμα ERASMUS+ 2016


Στην περίοδο που διανύουμε, περίοδο οικονομικής κρίσης,  είναι ευρύτατα αποδεκτή η πεποίθηση ότι η καινοτομία αποτελεί ταυτόχρονα «αντίδοτο» για την ύφεση της αγοράς μιας επιχείρησης, αλλά και «ελιξίριο» που αναζωογονεί την ανάπτυξή της. Στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο και ανταγωνιστικό περιβάλλον, ο  προγραμματισμός και η δημιουργία νέων υπηρεσιών και προϊόντων είναι αναγκαία για την επιβίωση των επιχειρήσεων.  Η επανάπαυση μιας εταιρίας στα υπάρχοντα (προϊόντα, υπηρεσίες) όσο επιτυχημένα και αν είναι αργά ή γρήγορα θα την οδηγήσουν στην περιθωριοποίηση και στον μαρασμό. Αν η εταιρία ενδιαφέρεται να παραμείνει ανταγωνιστική και κερδοφόρα, πρέπει να παρουσιάσει προϊόντα και υπηρεσίες καλύτερα σε ποιότητα, απόδοση και διαφορετικά από των ανταγωνιστών.
Βάσει των ανωτέρω  το Επιμελητήριο Ευβοίας πήρε το έναυσμα για το σχεδιασμό του εν λόγω προγράμματος «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ», το οποίο έρχεται να καλύψει την ανάγκη βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, την αύξηση των πωλήσεων και τη παρακολούθηση των νέων εξελίξεων- τάσεων στον τομέα των εξαγωγών.
Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν– υπεύθυνοι ανθρώπινου δυναμικού μεταποιητικών μονάδων διότι στην περιοχή της Εύβοιας οι επιχειρήσεις του μεταποιητικού κλάδου προϊόντων 1ης μεταποίησης αποτελούν έναν δυναμικό κλάδο με ιδιαίτερα προϊόντα ωστόσο όμως υπάρχει επιτακτική η ανάγκη για εξωστρέφεια αυτών των επιχειρήσεων και αλλαγή της ενδοεπιχειριασιακής τους κουλτούρας ώστε να διαφοροποιήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους προκειμένου να μεταβάλουν  το εταιρικό τους προφίλ και να το προσαρμόσουν σ ένα διεθνοποιημένο περιβάλλον.
Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν πως η τεχνολογική αλλαγή και η καινοτομία μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη μέσω εισαγωγής καινούργιων προϊόντων, υλικών, μεθόδων παραγωγής, πηγών προμηθειών, υπηρεσιών, τεχνικών διαδικασιών και οργανωτικών μορφών. 
Η ενέργεια θα έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα :
1. σε επίπεδο Επιχειρηματία: μπορεί να αποφέρει κέρδη και να εξασφαλίσει της μακροημέρευση μιας εταιρίας.
2. σε επίπεδο επιχείρησης: η καινοτομία θα έχει επιπτώσεις στην παραγωγή, την ποιότητα των προϊόντων, τα επίπεδα απασχόλησης, τα κέρδη.
3. σε γενικό επίπεδο: οι αλλαγές στην τεχνολογία έχουν σημαντική επίδραση στην απόδοση, στον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας και επίπεδο διαβίωσης.
Η καινοτομία ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων θα:
1. Συμβάλλει στην προσαρμοστικότητα τους στο μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.
2. Αυξήσει την παραγωγικότητα και την κερδοφορία τους.
3. Αυξήσει την ευελιξία της παραγωγικής διαδικασίας.
4. Αυξήσει την ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων/ υπηρεσιών.
5. Συμβάλλει στη διατήρηση η αύξηση του μεριδίου της αγοράς.
6. Αυξήσει τη δυνατότητα για εισαγωγή σε νέες αγορές.
Μέσα από το σχέδιο θα δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν τα εργαλεία εφαρμογής της καινοτομίας. Πιο συγκεκριμένα:
1. στο ενδοεπιχειρισιακό περιβάλλον να γνωρίσουν πως θα εφαρμόζουν εργαλεία χρηματοδότησης, να πραγματοποιούν έρευνα αγοράς, να αναπτύσσουν νέα διαφοροποιημένα προϊόντα στην αγορά.
2. στο ευρύτερο σύστημα θεσμών αξιοποιώντας τα δίκτυα που συνδέουν την επιχείρηση με το περιβάλλον της: πανεπιστημιακά εργαστήρια, δημόσια ινστιτούτα Έρευνας και Ανάπτυξης, τμήματα Έρευνας και Ανάπτυξης άλλων επιχειρήσεων, οργανισμοί μεταφοράς τεχνολογίας, συστήματα τεχνολογικής πληροφόρησης, οργανισμοί χρηματοδότησης και τέλος, κρατικά όργανα άσκησης πολιτικής.
3. στο πλαίσιο συνεργειών, στις ευνοϊκές προϋποθέσεις που δημιουργούνται για την καινοτομία από την ενίσχυση εταιρειών υπηρεσιών παραγωγής που ιδρύονται από ομάδες επιχειρήσεων, όπως εταιρείες έρευνας αγοράς, πληροφόρησης, εμπορικής προώθησης, προώθησης εξαγωγών.
4. στο πλαίσιο του ψηφιακού περιβάλλοντος, οι νέες προοπτικές που δημιουργεί το διαδίκτυο ενισχύουν την καινοτομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων.

Η υλοποίηση του σχεδίου θα συμβάλλει στην προσπάθεια για εκσυγχρονισμό των μεταποιητικών επιχειρήσεων των αγροτικών προϊόντων του Νομού και θα ακολουθηθούν όλες οι εκπαιδευτικές μεθόδους  εκπαίδευσης ενηλίκων προκειμένου να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Η δράση προσδίδει προστιθέμενη αξία στην ενέργεια γιατί δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου εκτός από την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την απόκτηση νέων γνώσεων για τους δικαιούχους, προωθεί  παράλληλα ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον συνεργασιών.

Οι οργανισμοί υποδοχής EDEX στην Κύπρο και CESVITEC στην Ιταλία που επιλέχθηκαν για την υλοποίηση του προγράμματος έχουν σπουδαία εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, αλλά και στο αντικείμενο κατάρτισης. 

Η συνολική διάρκεια του σχεδίου είναι 12 ημέρες και θα πραγματοποιηθεί στην Ιταλία και την Κύπρο με τη συμμετοχή 50 δικαιούχων (25 ανά ροή) αντίστοιχα.    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου