Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2016

Με σύμφωνη γνώμη του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ η τροπολογία για τους ΣΜΑ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ένα από τα βασικότερα προβλήματα του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, ίσως και το μεγαλύτερο, είναι η διαχείριση των απορριμμάτων. Τόσο η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, όσο και η σημερινή, δεν κατάφεραν να δώσουν λύση στο πρόβλημα μέχρι σήμερα.     
Εμπόδιο στις προσπάθειές τους θεώρησαν και το γεγονός ότι με το Ν 998/79 απαγορεύονταν η εγκατάσταση και λειτουργία ΣΜΑ σε πρώην χωματερές που βρίσκονταν σε δασικές εκτάσεις και κάθε προσπάθειά τους προς τις προηγούμενες κυβερνήσεις να αρθεί η απαγόρευση απέβησαν άκαρπες.
Η Κυβέρνηση, και συγκεκριμένα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο πλαίσιο της ισονομίας, της δικαιοσύνης, της άρσης κάθε αδικίας, αφού επιτρεπόταν σε όλη την ελληνική επικράτεια εκτός από την Εύβοια και την Κρήτη, η εγκατάσταση και λειτουργία ΣΜΑ σε δασικές εκτάσεις, με τη σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Αυτοδιοίκησης ΣΥΡΙΖΑ Κύμης Αλιβερίου, με κοινή υπουργική απόφαση τροποποίησε την παράγραφο 3α του άρθρου 53 του Ν998/1979, επιτρέποντας την εγκατάσταση και λειτουργία ΣΜΑ και συνοδών έργων σε ΧΑΔΑ που βρίσκονται σε δασικές εκτάσεις και στην Εύβοια και την Κρήτη.
Θέλουμε όμως να τονίσουμε το αυτονόητο, το οποίο όμως μερικοί ή δεν κατανοούν ή εσκεμμένα παραποιούν. Η παραπάνω τροπολογία σε καμία περίπτωση δε σημαίνει χωροθέτηση των ΣΜΑ στο Δήμο Κύμης – Αλιβερίου σε συγκεκριμένους χώρους. Αυτό είναι ευθύνη και αρμοδιότητα του Δήμου που πρέπει να έχει ολοκληρωμένο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων (Το.Σ.Δ.Α) σύμφωνα με τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων (Ε.Σ.Δ.Α) που ψηφίστηκε τον Αύγουστο του 2015. Πάνω σε αυτό το Τοπικό Σχέδιο το Τμήμα Αυτοδιοίκησης, αν χρειαστεί, θα πάρει θέση για τις χωροθετήσεις που θα προταθούν, το σχέδιο διαχείρισης και θα κάνει τις δικές της προτάσεις.

ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου