Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2014

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


 Επιμορφωτικός Προοδευτικός Σύλλογος Μονοδρίου
Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2014                                                          Αριθ. Πρωτ.: 54140127
 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Προς
 1. Αρμόδιες Υπηρεσίες Δήμου Κύμης Αλιβερίου
2. Δήμαρχο Δήμου Κύμης Αλιβερίου
3. Τοπικό Συμβούλιο ΔΔ Μονοδρίου
4. Δημοτικό Συμβούλιο
5. Τοπικά ΜΜΕ

Ο Επιμορφωτικός Προοδευτικός Σύλλογος Μονοδρίου αποτελεί μη κερδοσκοπικό σωματείο (ΑΜ: 28/2011 ειδικού αρχείου Πρωτοδικείου Χαλκίδος).
Εκτός των άλλων σκοποί του είναι:
1. Η ανάδειξη και προβολή του φυσικού πλούτου καθώς και των ιδιαίτερων περιβαλλοντικών στοιχείων του Μονοδρίου και της γύρω περιοχής στον Δήμο Κύμης Αλιβερίου.
2. Η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης των μελών του.
3. Η Κοινωνική προσφορά.
4. Η προστασία του περιβάλλοντος.
Στα πλαίσια υλοποίησης των σκοπών του συλλόγου, το ΔΣ αυτού, θέτει προς κάθε εμπλεκόμενο τα κάτωθι θέματα:
ΘΕΜΑ 1. Ανάπλαση κεντρικής πλατείας και παιδικής χαράς κάτω Μονοδρίου.
Σε συνέχεια της αποστολής αιτημάτων ανάπλασης της παιδικής χαράς του χωριού μας (έγγραφα: α. Αριθ. Πρωτ.: 35130621 21/06/2013 β. 48130724, 24/07/2013) πραγματο-ποιήθηκε έργο, το οποίο κρίνεται ως απόλυτα ανεπαρκές.
Η ανεπάρκεια του έργου οφείλεται στο γεγονός ότι δεν καλύπτονται οι τεχνι-κές προδιαγραφές για την ασφάλεια των παιδιών.
Σε συνέχεια των παραπάνω ζητάμε:
Α. Την ορθή ολοκλήρωση του έργου ανάπλασης της παιδικής χαρά ώστε να καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας.
Β. Την πραγματοποίηση συνολικής ανάπλασης της πλατείας στην οποία βρί-σκεται εγκατεστημένη η παιδική χαρά.
Ο χώρος παρουσιάζει πολύ σημαντικά σχεδιαστικά και άλλα προβλήματα τα οποία τον καθιστούν μη λειτουργικό.

ΘΕΜΑ2: Εγκατάσταση αλεξικέραυνου
Τα τελευταία χρόνια για άγνωστους λόγους έχει βγει εκτός λειτουργίας ο αλεξικέραυνος ο οποίος ήταν τοποθετημένος στην ενορία του χωριού μας (κορυφή λόφου άνω Μονο-δρίου).
Αποτέλεσμα της μη ύπαρξης αλεξικέραυνου ήταν η πτώση κεραυνών σε δύο οικίες κα-θώς και στην εκκλησία Α. Αθανάσιος στο άνω Μονόδρυ.
Συνέπειες της πτώσης των κεραυνών ήταν μόνο υλικές ζημιές υψηλού κόστους, τόσο για την εκκλησία όσο και για τους ιδιοκτήτες των σπιτιών.
Για το λόγο ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για τη ζωή των κατοίκων, απαιτού-με την άμεση εγκατάσταση συστήματος αλεξικέραυνου.

ΘΕΜΑ 3: Αιτήματα για τα οποία εκκρεμούν απαντήσεις
Με το υπ΄αριθμόν πρωτοκ. 48130724 – ημ. 24/07/2013 είχαν υποβληθεί στο δήμο τα παρακάτω ερωτήματα:
Α. Υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τα προβλεπόμενα από την περιβαλλοντική νομοθεσία για το έργο του νέου δρόμου στο ρέμα με την ονο-μασία: Πούρη το Ρέμα;
Εάν ναι, παρακαλούμε να μας την κοινοποιήσετε.
Β. Υπάρχει τεκμηρίωση νομιμότητας των αμμοληψιών οι οποίες πραγματοποιούνται στον ποταμό Μανικιάτη;
Έχουν ληφθεί υπόψη οι παρακάτω παράγοντες;
1. Ο ποταμός αποτελεί καταφύγιο του είδους ψαριού (Barbus euboicus_πετρόψαρο/ Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα: Κρισίμως Κινδυνεύον CR υπό εξαφάνιση, "Το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας", Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία http://www.upatras.gr/zoogeography/EZE/indexgr.htm ).
2. Οι εκβολές του ποταμού αποτελούν προστατευόμενη περιοχή (εναρμόνιση εθνικής νομοθεσίας με Οδηγία 2008/56 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων).

Παρακαλούμε οι απαντήσεις σας να σταλούν γραπτώς εντός του προβλεπόμε-νου χρονικού διαστήματος από την ισχύουσα νομοθεσία.

Με εκτίμηση το ΔΣ

Βασίλης Ελαιοτριβάρης, Πρόεδρος
Χρήστος Μαντζάκος, Αντιπρόεδρος
Λευτέρης Χατζής, Γραμματέας
Νεκτάριος Τσούτσος, Ταμίας
Αφροδίτη Σατήρη, Υπεύθυνη Επικοινωνίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου