Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2018

Συνεδρίαση του Επιμελητηρίου


Στην Αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Εύβοιας (Ελ. Βενιζέλου 12 Χαλκίδα) θα συνέλθει το Διοικητικό Συμβούλιο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.                          
             
1.            Επικύρωση Πρακτικών.
2.            Παρουσίαση Αποτελεσμάτων του υλοποιηθέντος Προγράμματος εκπαίδευσης κομμωτών στη Ιταλία στα πλαίσια του ERASMUS+
3.            Έγκριση Απολογισμού Δράσεων έτους 2017, σύμφωνα με τα άρθρα 77 και 79 του Ν.4497/2017
4.            Οικονομικός Απολογισμός- Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων & Έκθεση(φύλλο) Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών έτους 2017
5.            Λήψη απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4497/2017 για την συμμετοχή στο κεφαλαίου της υπό σύσταση ΚΟΙΝΣΕΠ του Επιμελητηρίου Ευβοίας
6.            Συμμετοχή του Επιμελητήριο μας στη Δράση: « ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» του ΕΠΑνΕΚ»
7.            2Η Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2018
8.            Λήψη απόφασης για τον καθορισμό εξόδων παράστασης Προέδρου και Μελών Διοικητικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 2α του Ν.4497/2017
9.            Λήψη απόφασης για τον καθορισμό εξόδων παράστασης Προέδρου του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου και μελών που εκπροσωπούν το Επιμελητήριο μας  σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 2β του Ν.4497/2017
10.          Ανακοινώσεις.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου