Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017

Κλειστά και αύριο τα Σχολεία στο Δήμο Ιστιαίας Αιδηψού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
                              
                                                        Ιστιαία 09/01/17
                                                   Αριθμ.Απόφ. 14
                                                    Αριθμ.Πρωτ. 166


Α Π Ο Φ Α Σ Η
Η Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού
  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 94 του Ν.3852/2010 [ΦΕΚ  87/7-6-2010 τ.Α΄] «Νέα Αρχιτεκτονική  της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις επικρατούσες συνθήκες παγετού και επικινδυνότητας κατά την πρόσβαση και την παραμονή στους σχολικούς χώρους καθώς και την ενημέρωση από την Ε.Μ.Υ. για επικείμενη χιονόπτωση.
 
Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ε  ι
Το κλείσιμο όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου  καθώς και των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2017.
        Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
 
                                                                Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
 

                                                 ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου