Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2017

Αίτημα ενημέρωσης ύπαρξης κατατεθειμένης μελέτης σχετικά με τη στατικότητα της Γέφυρας Μονοδρίου .


Σχετ :.Το από 4-11-2016 έγγραφο σας.
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού,   σας ενημερώνουμε ότι στο αρ-χείο  της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, δεν βρέθηκε  μελέτη στα-τικής επάρκειας της Γέφυρας  Το αντίστοιχο έργο έχει κατασκευαστεί από άλλο φορέα, πιθανόν από την Περιφέρεια  Στερεάς Ελλάδας ( Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Εύβοιας , Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων).

      

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου