Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017

Κλειστά και αύριο Τετάρτη τα Σχολεία στο Δήμο Ιστιαίας Αιδηψού

ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Η Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού
  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 94 του Ν.3852/2010 [ΦΕΚ  87/7-6-2010 τ.Α΄] «Νέα Αρχιτεκτονική  της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις επικρατούσες δυσμενείς καιρικές συνθήκες λόγω χιονόπτωσης, παγετού και επικινδυνότητας κατά την πρόσβαση και την παραμονή στους σχολικούς χώρους .
Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ε  ι
Το κλείσιμο όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου  καθώς και των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών τη Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017.
        Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
                                            Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
                                                 ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου