Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου 2017

Αναφορά στον Περιφερειάρχη για την καύση του rdf στο Αλιβέρι

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η – Α Ν Α Φ Ο Ρ Α - Π Ρ Ο Τ Α Σ Η

   Προς: Περιφερειάρχη κ. Κ Μπακογιάννη
Κοινοποίηση :  Αντιπεριφερειάρχη, Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας κ. Φ. Σπανό                                                                          
    
Αγαπητοί κύριοι
Όπως έγινε γνωστό στα ΜΜΕ , παρόλο ότι δεν υπάρχει καθαρογραμμένη και δημοσιευμένο το σκεπτικό που την συνοδεύει, το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ με την υπ΄ αριθμό. 2465/2017 απόφασή του έκρινε νόμιμη την καύση του RDF στο εργοστάσιο της ΑΓΕΤ Ηρακλής στο Αλιβέρι, απορρίπτοντας την προσφυγή που από κοινού η Περιφέρειά μας με τους φορείς και κατοίκους της Περιοχής είχε κάνει .
Προφανώς και η περιοχή δεν έγινε ξαφνικά περιβαλλοντικός Παράδεισος, επειδή εξεδόθη η συγκεκριμένη απόφαση.
Προφανώς φανταζόμαστε πως δεν άλλαξε σε κάτι την ΟΜΟΦΩΝΗ προσέγγισή μας στη συγκεκριμένη απόφαση, ότι :                                                                                                                                 
   ---Σε μια καμινάδα που δεν διαθέτει το απαιτούμενο ύψος αφού δεν κατασκευάστηκε για αυτή τη δουλειά.                                                                                                                             
  ---Σε αμφισβητούμενες θερμοκρασίες καύσης.                                                                                         
  ---Με ατυποποίητα σκουπίδια ασταθούς  σύστασης , και πολλές φορές  χωρίς πιστοποίηση                                                      
  ---Με αδύναμους  μηχανισμούς ελέγχου                                                                                                                      
 ---Με μια εταιρεία που πρώτο στόχο φυσικό είναι να έχει  την  αύξηση των  κερδών της,    
  ΕΛΟΧΕΥΕΙ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ  ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΞΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΟΥΡΑΝΙΩΝ, αν μιλήσουμε με τεχνοκρατικά , και όχι με νομικά κριτήρια, όπως η τεχνική και επιστημονική κοινότητα  προβάλλει.
Προφανώς και η συγκεκριμένη απόφαση δεν αναιρεί το γεγονός της άναρχης χωρίς θεσμική υπόσταση άτυπης χωροθέτησης  βιομηχανικής περιοχής δίπλα στα σπίτια του οικισμού Μυλακίου και ένα χιλιόμετρο από τη πόλη του Αλιβερίου, με το τεράστιο αρνητικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα που έχει καταγράψει πληθώρα επίσημων μελετών. 
Ούτε  βέβαια «νομιμοποιείται ηθικά» η τσιμεντοβιομηχανία, που μάλιστα επαίρεται για την αυξημένη «Εταιρική της Κοινωνική Ευθύνη», να «πειραματίζεται» έστω και  κατ ελάχιστο με τις ζωές , την υγεία και το περιβάλλον διαβίωσης
  Αγαπητοί κύριοι
Όταν ένα εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου μετατρέπεται σε αποτεφρωτήρα σκουπιδιών, όταν οι καταγραφές τραγικών περιστατικών σε θανάτους και μόνιμες βλάβες στη Περιοχή πολλαπλασιάζονται με γεωμετρική πρόοδο, όχι μόνο οι   «γείτονες» κάτοικοι που νοιώθουν με τραγικό τρόπο στα σωθικά τους τα «αγαθά» της συμβίωσης με την βιομηχανία, αλλά όλοι μας ΠΡΕΠΕΙ να ευαισθητοποιούμαστε και να αντιδρούμε ο καθένας από το πόστο του.    
                                                                                                    
Μετά και τις τελευταίες εξελίξεις οφείλουμε ως Περιφέρεια, σε ότι μας αναλογεί, να εγγυηθούμε την προστασία της υγείας των περιβαλλοντικά έκθετων κατοίκων της Περιοχής Αλιβερίου.
1.            Να επαναβεβαιώσουμε τα βασικά μας αιτήματα και να πιέσουμε την Κυβέρνηση :
•             Να μην κρυφτεί πίσω από την δικαστική απόφαση και να επιστρέψει στις προεκλογικές της δεσμεύσεις και εξαγγελίες .   
•             Να παρέμβει για την ανοιχτή εναπόθεση του πετ κωκ.
•             Να εκπονήσει επιτέλους τις μελέτες των Στρατηγικών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων καθώς και την Επιδημιολογική Μελέτη για την περιοχή του Αλιβερίου.
•             Να προχωρήσει σε όλους τους νόμιμους και ουσιαστικούς ελέγχους.
•             Να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων.

2.            Να οργανώσουμε , να επιτελέσουμε και να διασφαλίσουμε με απόλυτη διαφάνεια και αποτελεσματικότητα τον ελεγκτικό μα ς ρόλο
Στην κατεύθυνση αυτή θα βοηθούσε να τεθεί στην επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού μας Συμβουλίου ως προ ημερήσιας διάταξης θέμα συζήτησης οι εξελίξεις στο συγκεκριμένο θέμα.
Επικουρικά θεωρούμε πως θα βοηθούσε , και αιτούμαστε σχετικά προς τούτο, να είχαμε μια συγκεκριμένη αναφορά των υπηρεσιών – τη χρονική περίοδο της θητείας του παρόντος Περιφερειακού Συμβουλίου- επί των κατωτέρω ζητημάτων:

---Πόσοι, πότε και τι επιπέδου περιβαλλοντικοί έλεγχοι των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, των τοπικών και των θεματικών υπηρεσιών, πραγματοποιήθηκαν στην ΑΓΕΤ Αλιβερίου ,σ όλα τα επίπεδα, ενδεικτικά περιβάλλοντος, ανάπτυξης υγιεινή της εργασίας, κλπ. και ποια είναι τα αντίστοιχα φύλλα ελέγχου για τα οποία θα θέλαμε να λάβουμε γνώση.
---Τι πορίσματα καταγράφηκαν, αν είχαμε παραβάσεις και πως αντιμετωπίσθηκαν
---Τι στοιχεία ανά έτος έχουμε αναλυτικά και ανά κατηγορία, όσον αφορά πρώτες ύλες και καύσιμα - ιδιαίτερα τα εναλλακτικά ανάμεσά τους  το RDF και το πετ κωκ- , ποια τα σημεία προμήθειάς τους, αν συνοδευόντουσαν όλα από τα αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα, σε τι ποσότητες  και ποια η συσχέτισή τους με την σχετική αδειοδότηση τους, ποιο το μέγεθος της μέγιστης στιγμιαίας εισροής τους και αν στο σημείο αυτό πληρούνταν οι περιβαλλοντικοί όροι αδειοδότησης τους
---Τι έχουν καταγράψει οι μετρήσεις της αέριας ρύπανσης
---Πόσες αναλύσεις για RDF έχουν πραγματοποιηθεί , ποια τα αποτελέσματά τους  και αν τηρήθηκαν οι όροι χρονικά , τυπικά και λειτουργικά πραγματοποίησής τους
---Τι καταγραφές υπάρχουν αναλυτικά και χρονικά για την θαλάσσια ρύπανση, και τέλος,
---Ποια η εκτίμηση για την ποιότητα και τα προβλήματα που συναντούν στο ελεγκτικό τους έργο.
Η συζήτηση θα μπορούσε να καταλήξει σε τρείς  βασικές αποφάσεις, λόγω σπουδαιότητας του εξεταζόμενου θέματος:
1.            Το Περιφερειακό Συμβούλιο σε ετήσια βάση και σε συνεδρίαση του θα ενημερώνεται επί των ελέγχων των υπηρεσιών μας και της περιβαλλοντικής κατάστασης του εργοστασίου ως προς την συμμόρφωσή του με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς όρους
2.            Το Περιφερειακό Συμβούλιο ανεξάρτητα του τι νομικά προβλέπεται να λαμβάνει επίσημα γνώση για οποιαδήποτε τροποποίηση Περιβαλλοντικών Όρων τεθεί ως αίτημα από την ΑΓΕΤ  
3.            Οι υπηρεσίες μας να είναι σε τακτική συνεργασία με τις υπηρεσίες των άλλων Περιφερειακών Ενοτήτων που λειτουργούν τσιμεντοβιομηχανίες, και με τις αντίστοιχες του Υπουργείου  για την ανταλλαγή πληροφοριών, μεθοδολογιών ουσιαστικού ελέγχου , αποτίμησης ανάδειξης και καλών περιβαλλοντικών πρακτικών

ΛΑΜΙΑ 26/10/2017

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου