Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017

Ο Μπουραντάς για το 1ο Δημοτικό Σχολείο της ΚύμηςΑλιβέρι  24-10-2017
ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

    Το τελευταίο χρονικό διάστημα, το θέμα της αποκατάστασης του καταστραφέντος από πυρκαγιά 1ου Δημοτικού Σχολείου, έχει γίνει αντικείμενο στείρας  αντιπολιτευτικής αντιπαράθεσης από το συνδυασμό των ''Νέων Οριζόντων΄΄ και του ομώνυμου έντυπου οργάνου  της.
  Στην τελευταία έκδοση, φιλοξενεί επιστολή του τ. καθηγητή Γ. Σαρηγιάννη,   η οποία βρίθει ανακριβειών ,ενώ στοχοποιούνται ευαισθητοποιημένοι συμπολίτες μας , οι οποίοι προσφέρουν ανιδιοτελώς την εργασία τους και την επιστημονική τους γνώση, προσφέροντας την τοπική κοινωνία .
   Ο δήμος Κύμης-Αλιβερίου,  αισθάνεται την ανάγκη, για την αποκατάσταση της αλήθειας, να προχωρήσει στη γνωστοποίηση των πραγματικών γεγονότων, ευχαριστώντας ταυτόχρονα, όλους όσους συνεισφέρουν, προκειμένου να αποκατασταθεί ένα κτίριο ταυτισμένο με την ιστορία και την αρχιτεκτονική της περιοχής της Κύμης.
   Το σύνολο των μελετών που έχουν εκπονηθεί, είναι προσφορά των έγκριτων συμπολιτών μας και καταξιωμένων επιστημόνων, κ.κ. Λίνου Τριανταφυλλίδη, Γεωργίου  Παπασταματίου και Ευαγγέλου Μπενέτου ,τους οποίους και ευχαριστούμε ιδιαίτερα.
   Αυτούς τους άξιους συμπολίτες μας, αυτοί που δεν πρόσφεραν το παραμικρό για την αποκατάσταση του ιστορικού κτιρίου του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Κύμης, στοχοποιούν και διαβάλουν χρησιμοποιώντας ψεύδη και ανακρίβειες.
    Ιδιαίτερα, οφείλουμε να επισημάνουμε τη συνεισφορά του Λίνου Τριανταφυλλίδη, οποίος και με την ιδιότητα του αντιπροέδρου της Δημοτικής Ενότητας Κύμης, συντόνισε τις προσπάθειες για την εκπόνηση των μελετών καλύπτοντας με δικά του έξοδα το κόστος τους.
  Για την αποκατάσταση της αλήθειας και την πληρέστερη ενημέρωση των συμπολιτών μας για την πορεία της αποκατάστασής του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κύμης επισυνάπτουμε την επιστολή που αποστείλαμε στο Υπουργείο Εσωτερικών .

Γραφείο Τύπου

ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓ/ΣΗΣ & ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


ΘΕΜΑ :  : Απάντηση σχετικά με το 1ο Δημοτικό Σχολείο Κύμης
Σχετικό : Το υπ’αρίθμ. 29918/ 07 – 09 – 2017 έγγραφό σας.

Το 1ο Δημοτικό σχολείο Κύμης  κατασκευάστηκε μεταξύ των ετών 1896 και 1904
Το 2010 χαρακτηρίστηκε διατηρητέο.
Η καταστροφική πυρκαγιά της 4.4.2014 μετά από λειτουργία εκατόν δέκα ετών στάθηκε μοιραία για το κτίριο αφού κατέστρεψε μαζί με την σκεπή, τα πατώματα, τις πόρτες και όλο τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό.
Αναλάβαμε σαν Δημοτική Αρχή τον Σεπτέμβριο του 2014. Στις υπηρεσίες του Δήμου δεν βρέθηκε κανένας σχετικός φάκελος για το Δημοτικό Σχολείο. Κατά την προσπάθεια μας για την συγκέντρωση σχετικών στοιχείων διαπιστώσαμε ότι είχαν καταστραφεί από την πυρκαγιά του κτιρίου. Αφού έγινε επαφή με την υπηρεσία των Νεωτέρων Μνημείων έχουν γίνει οι εξής ενέργειες :
Τον  09/2014 προβήκαμε στην φωτογραφική τεκμηρίωση του μνημείου
Τον 09/2014 έως τον 10/2014 έγινε λεπτομερής αποτύπωση των εξωτερικών και εσωτερικών χώρων του σχολείο
Τον 10/2014 έως τον 02/2015 σχεδιάστηκε το κτίριο στο σύνολό του και έγινε η πρώτη εκτίμηση κινδύνου των ρηγματώσεων της λιθοδομής και των καθιζήσεων που παρατηρήθηκαν.
Τον 02/2015 έγινε στο τοπικό Συμβούλιο Κύμης παρουσίαση της εργασίας από τον Κο Λίνο Τριανταφυλλίδη όπου και επισημάνθηκε το γεωλογικό πρόβλημα. Επίσης Δόθηκε δημοσιότητα στην ανάγκη συλλογής στοιχείων (π.χ. φωτογραφίες παλιές) για να αποκτηθεί πλήρης εικόνα της αρχικής μορφής του κτιρίου.
Τους επόμενους μήνες έγιναν τελικά σχέδια και η πρώτη στατική προσέγγιση  – Για να ολοκληρωθούν οι μελέτες ήταν απαραίτητη η γεωλογική μελέτη.
Τον 04/2015 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στις υπηρεσίες των «Κτιριακών Υποδομών Α.Ε.» για εύρεση τρόπου χρηματοδότησης και υλοποίησης του έργου αποκατάστασης.
Τον 08/2016 ολοκληρώθηκε η μηχανολογική μελέτη.
Τον 09/2016 κατατέθηκε φάκελος στην Διεύθυνση Νεωτέρων Μνημείων.
Τον 10/2016 και μετά τις παρατηρήσεις της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων ανασυντάχθηκαν τα σχέδια και παρουσιάστηκαν στην Δ.Κ. Κύμης τον 11/2016.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των μελετών είναι η ολοκλήρωση της στατικής μελέτης επάρκειας και της διακρίβωσης της φέρουσας ικανότητας των δόμων της υφιστάμενης λιθοδομής η οποία μέχρι σήμερα δεν μπόρεσε να ανατεθεί από την Περιφέρεια λόγω του ιδιοκτησιακού καθεστώτος (δεν έχει γίνει η μεταγραφή του Σχολείου στον Δήμο Κύμης – Αλιβερίου). Σημειώνεται ότι το σύνολο των μελετών που έχουν εκπονηθεί είναι προσφορά των έγκριτων συμπολιτών μας κκ Κο Τριανταφυλλίδη Λίνο, Παπασταματίου Γεώργιου και Μπενέτο Ευάγγελο οι οποίοι προσφέρθηκαν ανιδιοτελώς στην προσπάθεια αποκατάστασης του Δημοτικού Σχολείου Κύμης δεδομένης της οικονομικής δυστοκίας του Δήμου.
Η τελευταία προθεσμία στην οποία οι Δήμοι θα μπορούσαν να μετεγγράψουν σχολεία στην κατοχή τους έληξε στις 14/4/2015 (Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»). Έκτοτε και λόγω κενό νόμου δεν ήταν δυνατόν να γίνει η μεταγραφή στον Δήμο.
Προσπαθήσαμε με έγγραφό μας στις 28-02-2017 προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας να πραγματοποιήσουμε την μεταγραφή, αλλά κατέστει αδύνατον αφού επιβεβαίωσε και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ότι υπάρχει κενό νόμου (με το υπ’ αρίθμ. 404/33535/16-3-17 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης).
 Στις 31/7/2017 ψηφίσθηκε ο Νόμος 4483 (ΦΕΚ 107Α/2017)  όπου με το άρθρο 72 παρατείνεται η δυνατότητα για μεταγραφή των σχολείων στους Δήμους σε αποκλειστική προθεσμία 2 ετών.
Άμεσα, από την επόμενη μέρα, ο Δήμος ήταν σε συνεχή επαφή με το Υπουργείο Εσωτερικών (τμήμα περιουσίας) και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ώστε να στείλει τα έγγραφα που απαιτούνται για έκδοση διαπιστωτικής πράξης από τον Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Με το αρ. πρωτ. 14906/16-08-2017 έγγραφό μας έχουμε διαβιβάσει προς της Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας τα απαραίτητα έγγραφα ώστε να πραγματοποιηθεί η μεταγραφή του Σχολείου στον Δήμο.
Αμέσως μετά την μεταγραφή στον Δήμο θα μπορεί να ανατεθεί η στατική μελέτη επάρκειας, οπότε τα επόμενα βήματα θα είναι :
1.            Η εκπόνηση της στατικής μελέτης και η προσαρμογή της  στα αρχιτεκτονικά
2.            Εκ νέου υποβολή προς  έγκριση από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων
3.            Έγκριση από το Αρχαιολογικό Συμβούλιο της Περιφέρειας
4.            Συμπλήρωση Τεχνικών Δελτίων για την Χρηματοδότηση του Έργου από την Περιφέρεια.
Λόγω της πολυπλοκότητας του θέματος και της εμπλοκής πολλών υπηρεσιών είναι απαραίτητος ο συντονισμός τους, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω καθυστερήσεις
                                                                                                                Ο Δήμαρχος

                                                                                                   Αθανάσιος Γ. Μπουραντάς  

                                                                                                                                

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου