Τρίτη, 7 Ιουνίου 2016

Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κύμης Αλιβερίου

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Κριεζών( αριθ. αποφ. 210/2014), που θα γίνει στις 7 Ιουνίου  2016  ημέρα  Τρίτη και ώρα 19:30, με τα   παρακάτω κατεπείγοντα θέματα  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Λήψη απόφασης συμμετοχής του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου στην υπ΄αριθ. πρόσκληση 1465/14.6i.26-27.1, με τίτλο « Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων»
2.  α.  Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του «Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νότιας Εύβοιας» με τον Δήμο Κύμης-Αλιβερίου για την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή δυο σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων  στο Δήμο Κύμης-Αλιβερίου»
β. Ορισμός εκπροσώπων στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της  προγραμματικής σύμβασης
γ. Εξουσιοδότηση εκπροσώπου για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης         

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου