Σάββατο, 4 Ιουνίου 2016

Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Κύμης Αλιβερίου

Συνέρχεται σε  τακτική συνεδρίαση το  Δημοτικό Συμβούλιοτου Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Κριεζών( αριθ. αποφ. 210/2014), στις 6 Ιουνίου  2016  ημέρα  Δευτέρα και ώρα 19:30, με τα   παρακάτω  θέματα  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1 Έγκριση διενέργειας προμήθειας  μηχανολογικού εξοπλισμού
2.Έγκριση εγχειριδίου διαδικασιών διοικητικής ικανότητας, σύμφωνα με το ΣΔΕ 2014-2020
3. Ανάκληση της 280/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και  «Έγκριση 2ου ΑΠΕ και συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «Αποκατάσταση τεσσάρων ΧΑΔΑ στον Δήμο Κύμης-Αλιβερίου»
4.  Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016
5.   Ενημέρωση ΔΕΥΑΚΑ σχετικά με το Βιολογικό Μονοδρίου-Αυλώνος

6.   Αίτηση Γεώργιου Κόκκου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου