Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2016

Η Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Στερεάς Ελλάδας ενημερώνει για τα δικαιώματά μας ως τουρίστες και στις διακοπές

Η ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ενημερώνει- Συμβουλεύει
ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ, ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ και ΣΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ!!
Ας γνωρίζουμε λοιπόν ότι σχετικά με:
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ:
Με αεροπλάνο-Στις περιπτώσεις που η πτήση ακυρώνεται/ματαιώνεται για άλλους λόγους που δεν θεωρούνται έκτακτοι ή ανωτέρα βία (π.χ. δυσμενείς καιρικές συνθήκες, απεργία εργαζομένων), ο αερομεταφορέας οφείλει να σας ενημερώσει τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν. Εφόσον το πράξει αυτό, δεν δικαιούστε καμία αποζημίωση. Εάν σας ενημερώσει σε διάστημα μικρότερο των δύο εβδομάδων, τότε οφείλει να σας προτείνει εναλλακτικές πτήσεις που είναι προγραμματισμένες σε πολύ κοντινές ώρες (1-2 ώρες) από την ακυρωθείσα/ματαιωθείσα πτήση. Εάν δεν κάνει τίποτε από τα παραπάνω, οφείλει να σας παρέχει δωρεάν διαμονή στον τόπο όπου ματαιώθηκε η πτήση, καθώς και δωρεάν μεταφορά στον προορισμό σας ή, εάν προτιμάτε, μπορείτε να ζητήσετε την επιστροφή ολόκληρης της αξίας του εισιτηρίου σας. Ό,τι κι αν επιλέξετε, η εταιρεία σε κάθε περίπτωση οφείλει να σας αποζημιώσει με 250, 400 ή 600 ευρώ για πτήσεις μέχρι 1.500 χλμ., 1.500-3.000 χλμ. ή άνω των 3.000 χλμ. αντίστοιχα.

Με πλοίο:  Επιστροφή ποσοστού επί της τιμής του ναύλου ή ολόκληρης της αξίας που κατεβάλατε δικαιούσθε στις εξής περιπτώσεις:
-Εφόσον επιστρέψετε το εισιτήριό σας μέχρι και 12 ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου του πλοίου, δικαιούσθε επιστροφή του 50% του ναύλου, συν τις κρατήσεις υπέρ τρίτων και το ΦΠΑ .
-Εφόσον επιστρέψετε το εισιτήριό σας έως και επτά ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία απόπλου, δικαιούσθε επιστροφή τουλάχιστον του 75% του ναύλου, συν τις κρατήσεις υπέρ τρίτων και το ΦΠΑ.
-Έχετε δικαίωμα επιστροφής ολόκληρου του ναύλου, συν τις κρατήσεις υπέρ τρίτων και το ΦΠΑ, εάν επιστρέψετε το εισιτήριό σας έως και 14 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία απόπλου.
-Σε περίπτωση που δεν μπορέσετε να ταξιδέψετε την προγραμματισμένη ημερομηνία για λόγους ανωτέρας βίας και κυρίως λόγους υγείας, έχετε και πάλι δικαίωμα επιστροφής ολόκληρου του ναύλου, συν τις κρατήσεις υπέρ τρίτων και το ΦΠΑ, ανεξαρτήτως έγκαιρης ειδοποίησης της εταιρείας, αρκεί να μπορείτε να αποδείξετε εγγράφως τον λόγο για τον οποίο δεν ταξιδέψατε.
Tροποποίηση του εισιτήριου σας, εφόσον διατίθενται θέσεις για το ίδιο ή άλλο ταξίδι, μέχρι και 24 ώρες πριν τον προγραμματισμένο απόπλου του πλοίου. Ωστόσο, σε περίπτωση που η αξία του νέου εισιτηρίου είναι χαμηλότερη, δεν δικαιούσθε επιστροφή της διαφοράς.

Με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο: -Αναζητούμε το ειδικό σήμα του ΕOΤ  στα καταστήματα που ενοικιάζουν αυτοκίνητα ως απόδειξη νόμιμης λειτουργίας, ελέγχουμε την ασφάλιση των ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων, διαβάζουμε προσεχτικά τη σύμβαση πριν ενοικιάσουμε διότι περιλαμβάνουν συνήθως  προδιατυπωμένους γενικούς όρους συναλλαγών που σας δεσμεύουν, χωρίς να μπορείτε να τους διαπραγματευτείτε, και αφορούν τον ελάχιστο χρόνο μίσθωσης, τη χρέωση, τον τρόπο πληρωμής, την ασφαλιστική κάλυψη και την παράδοση - παραλαβή του αυτοκινήτου, γι’ αυτό διαβάστε προσεκτικά τη σύμβαση πριν το ενοικιάσετε.

ΔΙΑΜΟΝΗ:
Σε ξενοδοχείο- Η προκαταβολή ορίζεται μέχρι του ποσοστού 25% του συνολικού ποσού, έτσι όπως καθορίζεται από το νόμο 1652/1986 και συγκεκριμένα το άρθρο 8 «περί κανονισμού σχέσεων ξενοδόχων και πελατών αυτών». Για παραβάσεις αυτών των διατάξεων από ξενοδοχεία, που σας ζητούν μεγαλύτερη προκαταβολή, απευθυνθείτε στον ΕOΤ ή στην τουριστική αστυνομία της περιοχής του ξενοδοχείου και, αν δεν υπάρχει τουριστική αστυνομία, στα αστυνομικά τμήματα. Η προκαταβολή επιστρέφεται ολόκληρη σε περίπτωση που ο ξενοδόχος αθετήσει τη συμφωνία. Εφόσον ειδοποιήσετε το ξενοδοχείο για την ακύρωση 21 ημέρες πριν από την έναρξη της ενοικίασης, δικαιούστε να λάβετε  ολόκληρο το ποσό που καταβάλατε. Oι τιμές στα ξενοδοχεία μπορούν να διαμορφώνονται ελεύθερα. Παρ’ όλα αυτά, οι ξενοδόχοι υποχρεούνται να αναρτούν θεωρημένους από τον ΕOΤ τιμοκαταλόγους σε κάθε δωμάτιο, στους οποίους πρέπει να αναγράφεται η τιμή του δωματίου με τις σχετικές προσαυξήσεις.

Σε ενοικιαζόμενα δωμάτια προσέχουμε:
-Να φέρουν το ειδικό σήμα του ΕΟΤ
-Να έχουν το στοιχειώδη εξοπλισμό ενός σπιτιού (ψυγείο. κουζίνα, σκεύη)
-Να έχουν σωστό φωτισμό
-Να είναι καθαρά και να παρέχονται σεντόνια και πετσέτες
-Οι τιμές και εδώ διαμορφώνονται ελεύθερα, αλλά αναγράφονται υποχρεωτικά στα δωμάτια

ΦΑΓΗΤΟ: Όλα τα εστιατόρια είναι υποχρεωμένα να εκδίδουν τιμοκαταλόγους και να τους δίνουν στους πελάτες τους πριν από κάθε παραγγελία. Μάλιστα, ένας κατάλογος πρέπει υποχρεωτικά να είναι αναρτημένος στην είσοδο του καταστήματος. Η συνηθισμένη πρακτική να έρχεται ο σερβιτόρος και να απαριθμεί προφορικά τα διαθέσιμα «πιάτα» του μαγαζιού, χωρίς φυσικά αναφορά της τιμής κάθε πιάτου, είναι παράνομη. Όσον αφορά το λεγόμενο «κουβέρ», δηλαδή τη χρέωση του σέρβις, από το 2007 ισχύει σχετική αγορανομική διάταξη, σύμφωνα με την οποία τα κέντρα και τα καταστήματα εστίασης, αναψυχής, ψυχαγωγίας και διασκέδασης δεν επιτρέπεται να χρεώνουν στην πελατεία τους «κουβέρ» (σερβίτσια, μαχαιροπίρουνα, πετσέτες κ.λπ.). Η τελική χρέωση του λογαριασμού πρέπει να ισούται με το άθροισμα των χρεώσεων κάθε επιμέρους φαγητού ή ποτού που παραγγείλατε.

ΠΑΡΑΛΙΑ:
Σύμφωνα με το νόμο 2971/2001, ο αιγιαλός και η παραλία είναι πράγματα κοινόχρηστα και ανήκουν κατά κυριότητα στο δημόσιο, το οποίο τα προστατεύει και τα διαχειρίζεται. O κύριος προορισμός τους είναι η εξασφάλιση της ελεύθερης και ακώλυτης πρόσβασης του καθενός προς αυτές. Ωστόσο, σειρά υπουργικών αποφάσεων προβλέπουν τη δυνατότητα παραχώρησης της απλής χρήσης του αιγιαλού και της παραλίας στους δήμους και τις κοινότητες, οι οποίοι μπορούν με τη σειρά τους να παραχωρήσουν το δικαίωμα χρήσης σε ιδιώτες έναντι ανταλλάγματος, εφόσον βέβαια από τη χρήση αυτή δεν παραβιάζεται ο προορισμός τους ως κοινόχρηστων πραγμάτων και δεν επέρχεται αλλοίωση στη φυσική μορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία τους. Με βάση τις διατάξεις αυτές, επιτρέπεται στους εκμεταλλευόμενους τις παραλίες να εισπράττουν αντίτιμο από το κοινό που κάνει χρήση των υπηρεσιών τους. Επίσης νόμος ορίζει ότι είναι δυνατή η παραχώρηση της χρήσης αιγιαλού για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουομένους ή την αναψυχή του κοινού (όπως εκμίσθωση ομπρελών, καθισμάτων, θαλάσσιων μέσων αναψυχής κ.λπ.).
Σε κάθε περίπτωση, η χρέωση για τη ενοικίαση ομπρέλας και ξαπλώστρας πρέπει να είναι αναρτημένη σε τιμοκατάλογο σε εμφανές σημείο, ενώ επιβάλλεται στον επιχειρηματία να εκδίδει απόδειξη παροχής υπηρεσιών.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Η έκταση αιγιαλού κάθε παραχώρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500 τετραγωνικά μέτρα. Πρέπει δηλαδή ο επιχειρηματίας να αφήνει χώρο και σε όσους δεν επιθυμούν να νοικιάσουν ομπρέλα ή ξαπλώστρα. Εάν στον ίδιο αιγιαλό υπάρχουν περισσότερες (συνεχόμενες) παραχωρήσεις για την ενοικίαση ομπρελών και καθισμάτων, πρέπει μεταξύ των διάφορων χώρων του αιγιαλού που έχουν παραχωρηθεί να υφίσταται ενδιάμεση απόσταση ελεύθερης ζώνης τουλάχιστον 100 μέτρων μήκους, ώστε να μπορούν να απλώσουν την πετσέτα τους όσοι δεν επιθυμούν να νοικιάσουν ομπρέλα ή ξαπλώστρα.

ΑΝΤΗΛΙΑΚΟ:Στην ετικέτα των αντηλιακών, πρέπει να περιλαμβάνεται η τυποποιημένη σφραγίδα UVA, δηλώνοντας ένα ελάχιστο όριο προστασίας, από με την ακτινοβολία UVA, το οποίο αυξάνεται, παράλληλα με την αύξηση του δείκτη ηλιακής προστασίας και βασίζεται, σε τυποποιημένη μέθοδο δοκιμής.. Πρέπει να γνωρίζουμε ωστόσο ότι κανένα αντηλιακό προϊόν δε μπορεί να παράσχει πλήρη προστασία, από την ηλιακή ακτινοβολία. Οι καταναλωτές πιστεύουμε ότι οι υψηλοί δείκτες προστασίας, μας παρέχουν ασφάλεια. Όμως, δείκτες, πάνω από 50, δεν αυξάνουν, ιδιαίτερα, την προστασία μας, από την ηλιακή ακτινοβολία. Ισχυρισμοί, για πλήρη προστασία ενηλίκων, μωρών και μικρών παιδιών, δε λένε την αλήθεια. Αντίθετα, όλα τα αντηλιακά πρέπει να φέρουν προειδοποιητική σήμανση ότι δεν παρέχουν 100% προστασία. Επίσης ισχυρισμοί ότι δε χρειάζεται επανάληψη της επάλειψης δεν είναι αληθινοί.
Τέλος πρέπει να γνωρίζουμε ότι το αντηλιακό δεν είναι σχεδιασμένο, για να αυξήσει το χρόνο έκθεσης στον ήλιο, αλλά για να προστατεύει και σε κάθε περίπτωση  ακόμα κι αν έχουμε φορέσει αντηλιακό ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΜΕ ΤΗΝ πολύωρη  έκθεση στον ήλιο ΜΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ.
Η ΕΠΚΑ-ΣΤΕ σας εύχεται καλό καλοκαίρι!!
Για καταγγελίες ή περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην ΕΠΚΑ-ΣΤΕ, Ελ. Βενιζέλου αρ. 22, Χαλκίδα, τηλ. 2221020509,
www.epka-ste.gr, epkastereas@gmail.com


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου