Τρίτη, 7 Ιουνίου 2016

Συνεδρίασε σήμερα το Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ Νότιας Εύβοιας.

Έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΦΟ.Σ.Δ.Α  στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Κριεζών,  έγινε  την Τρίτη  7 Ιουνίου  2016 και ώρα 13:00 μ.μ με τα ακόλουθα θέματα.
1. Λήψη απόφασης συμμετοχής του «Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νότιας Εύβοιας» στην υπ΄αριθ. πρόσκληση 1465/14.6i.26-27.1, με τίτλο  «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων»
2. α.  Έγκριση προγραμματικής σύμβασης του «Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νότιας Εύβοιας» με τον Δήμο Κύμης-Αλιβερίου για την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή δυο σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων  στο Δήμο Κύμης-Αλιβερίου»
β. Ορισμός εκπροσώπων στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης
γ. Εξουσιοδότηση εκπροσώπου για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης
α.  Έγκριση προγραμματικής σύμβασης του «Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νότιας Εύβοιας» με τον Δήμο Καρύστου (θεωρούνται  κατεπείγοντα  λόγω προθεσμιών)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου