Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2016

Για να υλοποιήσεις ένα επενδυτικό σχέδιο, εντάσσοντας το στο νέο ΕΣΠΑ θα πρέπει να έχεις τα κεφάλαια που απαιτούνται ;


Δυστυχώς και τα νέα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που εξαγγέλθηκαν έχουν τα προβλήματα χρηματοδότησης του παρελθόντος. Ενώ -ορισμένα- επιχορηγούν ακόμη και το 100% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου (εκτός του ΦΠΑ), στο θέμα της είσπραξης της επιχορήγησης για να πληρωθούν αυτές οι δαπάνες, οι νέοι επενδυτές θα πρέπει να τις εξοφλήσουν προηγουμένως (και μάλιστα μέσω επιχειρηματικού τραπεζικού λογαριασμού όψεως) και στην συνέχεια να εισπράξουν την επιχορήγηση. Είτε να καταθέσουν για τα εισπραττόμενα ποσά της επιχορήγησης, ισόποσες τραπεζικές εγγυητικές επιστολές.
Τι γίνεται λοιπόν στην πράξη; Ας πούμε δύο νέοι επενδυτές αποφασίζουν να υλοποιήσουν μια καινοτόμο ιδέα, στήνοντας μια νεοφυή επιχείρηση, π.χ στον αγροδιατροφικό τομέα. Επειδή δεν έχουν το απαραίτητο κεφάλαιο, απευθύνονται σε μια Τράπεζα. Δυστυχώς όμως οι ελληνικές Τράπεζες δεν καταλαβαίνουν αυτά περί νεοφυών επιχειρήσεων και δεν δανείζουν εάν δεν σου υποθηκεύσουν το σπίτι του πατέρα σου και της μάνας σου (αν δεν έχεις δικό σου).

Μια λύση λοιπόν για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού τους σχεδίου είναι ένα από αυτά τα νέα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ, τα οποία χρηματοδοτούν κάποιες βασικές δαπάνες εκκίνησης και λειτουργίας για τα 2 πρώτα χρόνια. Έλα όμως που τα χρήματα στα δίνει, αφού πρώτα έχεις εξοφλήσει τις επιλέξιμες δαπάνες! Ή αφού καταθέσεις ισόποση τραπεζική εγγυητική επιστολή. Που για να στην δώσει η Τράπεζα την εγγυητική θα σου ζητήσει εγγυήσεις. Ή να εκχωρήσεις την επιχορήγηση του προγράμμτος στην Τράπεζα. Ακόμη όμως και στην περίπτωση αυτή (αν δεν ζητήσει επιπλέον εξασφαλίσεις), η Τράπεζα χορηγεί στους επενδυτές ένα δάνειο. Δηλαδή όταν θα εισπράξει η Τράπεζα την επιχορήγηση από το πρόγραμμα, θα ζητήσει από τον επενδυτή και τους τόκους του δανείου. Π.χ. για 2 χρόνια θα ζητήσει στην καλύτερη περίπτωση επιπλέον 10.000 ευρώ για ένα δάνειο 50.000 ευρώ.

Υπήρχε άλλη λύση ;


Ασφαλώς και μάλιστα πολύ πιο ασφαλής, πιο έγκυρη και με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται οι ψεύτικες τιμολογήσεις, υπερτιμολογήσεις και άλλα “κόλπα” που οδηγεί το ίδιο το σύστημα να κάνει ο κάθε επενδυτής. Να πληρώνεται ο κάθε προμηθευτής του επενδυτή, απ’ευθείας από το σύστημα με την κατάθεση του προ-Τιμολογίου Αγοράς. Δηλαδή εφόσον ελεγχθεί το προτιμολόγιο του Προμηθευτή, που θα καταθέσει ο επενδυτής μέσα από το πληροφοριακό σύστημα, αυτόματα να πιστώνεται ο λογαριασμός του δικαιούχου με το ποσό του τιμολογίου και στην συνέχεια να μεταφέρεται το ποσό αυτό στον λογαριασμό του δικαιούχου προμηθευτή (συν το ΦΠΑ που το επιβαρύνεται ο επενδυτής). Όλα αυτά βέβαια θα ελεγχθούν και κατά την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

Απλά πράγματα και με διαφάνεια.

Γι αυτό αγαπητέ υποψήφιε επενδυτή, που θέλεις να καταθέσεις αίτηση συμμετοχής στο νέο ΕΣΠΑ, ακόμη και αν επιχορηγείσαι με 100%, για να μην βρεθείς χρεωμένος στο τέλος του προγράμματος, θα σου πρότεινα να έχεις εξασφαλίσει από την αρχή το κεφάλαιο των τόκων του δανείου ή της εγγυητικής επιστολής που θα χρειαστείς (αν χρειαστείς) και την αξία του ΦΠΑ των τιμολογίων δαπανών της επένδυσής σου, τουλάχιστον !


Χαλκίδα 1-3-2016
Κώστας ΧαϊνάςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου