Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ" ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ- ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ                                         14/02/2014


Υποβολή δύο προτάσεων στο πρόγραμμα ‘’Ψηφιακή Σύγκλιση’’
•             Ψηφιακά   τα αιτήματα των δημοτών
•             Διαδικτυακή και καθημερινή ενημέρωση για τη  Απασχόληση  και την Επιχειρηματικότητα
Αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών  θα έχει ο Δήμος Κύμης - Αλιβερίου, αφού υπέβαλε δύο  προτάσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" 
1.            Διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας των πολιτών.
2.            Διαδικτυακή πύλη επιχειρηματικότητας και απασχόλησης.
Το πρώτο πρόγραμμα (διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας των πολιτών), δίνει την δυνατότητα στους πολίτες να υποβάλλουν απ’ ευθείας το αίτημά τους στο Δήμο, είτε μέσω διαδικτύου, είτε μέσω κινητού τηλεφώνου, ώστε να υπάρχει άμεση ανταπόκριση σε προβλήματα όπως, επισκευές οδοστρώματος, αποκαταστάσεις βλαβών κ.λ.π, χωρίς να χρειάζεται η παρουσία του πολίτη στο Δήμο ή η τηλεφωνική επικοινωνία. Με τον τρόπο αυτό, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα ενημερώνονται άμεσα για τα προβλήματα που προκύπτουν, προγραμματίζοντας την αποκατάστασή, ανάλογα με την σοβαρότητά τους, σε σύντομο χρονικό διάστημα. Θα δίνεται παράλληλα η δυνατότητα στη διοίκηση του Δήμου να αξιολογεί τη λειτουργία του μηχανισμού αντιμετώπισης των αιτημάτων των .
Το δεύτερο πρόγραμμα (διαδικτυακή πύλη επιχειρηματικότητας και απασχόλησης), αφορά την δημιουργία μια διαδικτυακής βάσης δεδομένων (ιστοσελίδα), στην οποία θα βρίσκουν οι πολίτες όλες τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας της περιοχής (σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα), ενώ θα υπάρχουν και όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες για την διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας.
Ο Δήμος Κύμης – Αλιβερίου συνεχίζει να αξιοποιεί κάθε δυνατότητα που του παρέχεται προκειμένου να παρέχει υψηλότερου επιπέδου υπηρεσίες στους πολίτες. 

Τελικός στόχος του έργου είναι η αύξηση της αποτελεσματικότητας του Δήμου σε καθημερινά προβλήματα, προς όφελος της αποδοτικής τοπικής διακυβέρνησης και της εξυπηρέτησης του κοινού και στην  αποφυγή γραφειοκρατικών αγκυλώσεων. Στη βελτίωση επίσης της ποιότητας ζωής  των δημοτών, αλλά ιδιαίτερα των νέων και των ανέργων της περιοχής του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου