Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2014

ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ- ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΔΗΜΟ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ

                                              ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Συμπολιτεία και ο υποψήφιος Δήμαρχος Βαγγέλης Αμπελιώτης, στην πορεία μας προς τις δημοτικές εκλογές, θέλουμε να καταθέσουμε τις προτάσεις-θέσεις μας, για ένα σύγχρονο Δήμο στην υπηρεσία του δημότη. Θέσεις οι οποίες αποτελούν δέσμευση προς τους δημότες για ένα δημοκρατικό, στην διοίκηση και λειτουργία, Δήμο.
 • Σεβασμός στην αξιοκρατία και τις δυνατότητες όλου του ανθρώπινου δυναμικού. Με διαφάνεια-νομιμότητα-ισονομία και χρηστή διοίκηση.
 • Αποκεντρωμένες υπηρεσίες σε όλες τις έδρες των πρώην Δήμων, οι οποίες θα παρέχουν υπηρεσίες σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες. Αναβάθμιση του ρόλου των Τοπικών Κοινοτήτων, του προέδρου και μελών Τ.Σ. Θα χορηγείται η πάγια προκαταβολή, για την αντιμετώπιση άμεσων και έκτακτων αναγκών των χωριών, όπως ρητά προβλέπεται από τον Καλλικράτη.
 • Το προσωπικό του Δήμου προσλαμβάνεται, εργάζεται και αμείβεται, σύμφωνα με το νόμο περί προσλήψεων και την εργατική νομοθεσία.
 • Υποχρέωση παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, ανταποδοτικού χαρακτήρα (καθαριότητα-ηλεκτροφωτισμός).
 • Επαρκές και καθαρό δίκτυο ύδρευσης το οποίο θα εξυπηρετεί πλήρως τις ανάγκες των καταναλωτών. Νερό πιστοποιημένο ως προς την καταλληλότητά του, από σύγχρονο εργαστήριο ελέγχου.
 • Πλήρη διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα. Να γνωρίζει ο κάθε πολίτης από τη  «διαύγεια» του Δήμου, όλες ανεξαιρέτως τις αποφάσεις, ιδιαίτερα εκείνες που αφορούν την οικονομική διαχείριση του Δήμου.
 • Ίσες ευκαιρίες σε όλους τους επαγγελματίες-προμηθευτές-εργολάβους, σε εργασίες-προμήθειες και εκτέλεση έργων του Δήμου. Με απόλυτα διαφανείς διαδικασίες.
 • Πλήρη κοινωνικό έλεγχο των έργων και εργασιών του Δήμου από την τοπική κοινωνία.
 • Οι πληρωμές των τελών στον Δήμο να γίνονται με τους ίδιους όρους και κανόνες, χωρίς μεσολαβητές.
 • Συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών, στη διαμόρφωση προτάσεων για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής σε κάθε χωριό, με λογοδοσία της Δημοτικής αρχής.
 • Οργάνωση υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί στην τοπική κοινωνία από την εφαρμογή των μνημονιακών πολιτικών (άνεργοι, οικονομικά περιθωριοποιημένοι, αναξιοπαθούντες κλπ). Με σεβασμό στις πραγματικές ανάγκες και την προσωπικότητα του κάθε πολίτη.
 • Οι πολιτικοί αντίπαλοι των παρατάξεων, υπάρχουν μέχρι την ημέρα των εκλογών. Μετά τις εκλογές υπάρχουν μόνο δημότες.
 • Τα συλλογικά όργανα του Δήμου (Δ.Σ, οικονομική επιτροπή, επιτροπή ποιότητας ζωής κλπ), λειτουργούν δημοκρατικά, με σεβασμό στην αντίθετη άποψη χωρίς εντάσεις και προσβλητικούς χαρακτηρισμούς. Η συνεργασία των πολιτικών δυνάμεων, αλλά και των προσώπων που συμμετέχουν, είναι προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία τους και την αποτελεσματικότητα στην δράση τους.
 • Η ιστοσελίδα του Δήμου, παρέχει υπηρεσίες στους επισκέπτες της, αλλά είναι και χώρος κατάθεσης προτάσεων, ιδεών, παρατηρήσεων και παραπόνων. Στοχεύουμε να δημιουργήσουμε, τις προϋποθέσεις, έτσι ώστε οι υπηρεσίες του Δήμου προς τους πολίτες, να μπορούν να υλοποιούνται και ηλεκτρονικά αναβαθμίζοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Ο Δήμος θα αγωνιστεί να υπάρξουν προϋποθέσεις που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη του τόπου, την δημιουργία θέσεων εργασίας, αλλά και συμμετοχή σε προγράμματα κοινωνικής εργασίας.

Τα παραπάνω δεν αποτελούν ευχολόγιο ή καλές προθέσεις οι οποίες ξεχνιούνται την επομένη των εκλογών. Δημοσιοποιούνται, έτσι ώστε να τις γνωρίζουν όλοι οι δημότες, οι οποίοι και θα αποτελούν τον μόνιμο κριτή της λειτουργίας και πρακτικής της παράταξής μας και στον οποίο είμαστε υποχρεωμένοι να λογοδοτούμε χωρίς υπεκφυγές.       

             

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου