Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2016

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση Έργου Βελτίωσης του Λιμένα Λιναριάς από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2016.


Το Λ.Τ. Σκύρου συμμετείχε με Τεχνικό Δελτίο με πρόταση για χρηματοδότηση ύψους 124.000 ευρώ. Το έργο φέρει τον τίτλο AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΟΧΙΩΝ  ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ και αφορά τον  εκσυγχρονισμό και του επιβατικού Λιμένα με επέκταση δικτύων, ανάπλαση μετώπων κρηπιδωμάτων, προσθήκη εξοπλισμού ασφαλείας και παροχών, τοποθέτησης προσκρουστήρων για μικρά σκάφη και τοποθέτηση πλωτών προσκρουστήρων στο κρηπίδωμα παραβολής του Ε/Γ- Ο/Γ «Αχιλλέας».
Η συνολική παρέμβαση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και έχει εξοφληθεί εντός του 2017. Οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν θα καταστήσουν το Λιμάνι ασφαλέστερο και χρηστικό για κάθε είδος σκάφους.
Το Λιμάνι της Λιναριάς καθίσταται ολοένα και περισσότερο προορισμός και όχι στάση, γεγονός που αποτυπώνεται στα εντυπωσιακά στατιστικά στοιχεία που αφορούν την αύξηση της επισκεψιμότητας και των διανυκτερεύσεων σκαφών.  Το Λιμάνι της Σκύρου αποτελεί την «Όαση» του Ελληνικού Λιμενικού Δικτύου, με παροχές Μαρίνας σε όλη του την έκταση, πρωτοτυπίες, Περιβαλλοντικές καινοτομίες, Διαγωνιστικές πρωτιές, Διακρίσεις και  Βραβεύσεις που επισφραγίζουν τις επιδόσεις του.
Βασικό κριτήριο με το οποίο επιλέχθηκαν τα λιμενικά έργα του προγράμματος είναι η κάλυψη έκτακτων και επειγουσών αναγκών  με περιοριστικό προϋπολογισμό έργου που να μη ξεπερνά τις 100.000 ευρώ προ ΦΠΑ. Άλλα συμπληρωματικά κριτήρια για τις επιλογές είναι η κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων αναγκών στους λιμένες της χώρας πανελλαδικά, η ενίσχυση κατά προτεραιότητα αλλά όχι κατ΄ αποκλειστικότητα  των εποπτευόμενων φορέων της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, σε συνδυασμό με την επιβράβευση της τεκμαιρόμενης δυνατότητας απορρόφησης κονδυλίων του Π.Δ.Ε., από φορείς που υλοποίησαν με επιτυχία προτάσεις λιμενικών έργων τα προηγούμενα έτη. Τέλος έργα που στοχεύουν στην ασφάλεια των επιβατών και γενικά στην εύρυθμη λειτουργία των λιμένων ιεραρχήθηκαν επίσης ως πρωτεύουσας αναγκαιότητας.
Με την έγκριση αυτής της χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δ.Ε  στο οποίο το Λιμενικό Ταμείο Σκύρου συμμετείχε για πρώτη φορά, θέτει τις βάσεις για επόμενες χρηματοδοτήσεις υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς εκτέλεσης του. Αρωγός του Λ.Τ Σκύρου για την υλοποίηση του έργου θα είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως αρμόδια τεχνική Υπηρεσία αφού το Λ.Τ Σκύρου δεν διαθέτει Τεχνική Υπηρεσία.
Το Λ.Τ Σκύρου ευχαριστεί την Ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Λιμένων- Λιμενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών Επενδύσεων για την εμπιστοσύνη με την οποία περιέβαλαν στην Υπηρεσία.
Το Λ.Τ Σκύρου έχει σταθερό του στόχο, την διαρκή και ποιοτική ανάδειξη της Σκύρου και την εκπροσώπηση της μέσω των άριστων παροχών και εγκαταστάσεων του Λιμένα της.


Ο Πρόεδρος του Λ.Τ Σκύρου Κυριάκος Αντωνόπουλος                                                                                                                                                                                           Σκύρος 01 ΝΟΕ 2016

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου