Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κύμης Αλιβερίου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γιάννης Μπενάκης
Συνεδριάζει την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016, στα Κριεζά, το Δημοτικό Συμβούλιο Κύμης Αλιβερίου με τα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1.  Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικ. Έτους 2016
2.Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο, με βάση τις διατάξεις της περίπτ. κ΄παρ 2 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012
3. Αίτημα για παροχή τροφίμων στον Παιδικό Σταθμό Αλιβερίου του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου
4.  Αίτημα για παροχή τροφίμων στον Παιδικό Σταθμό Κύμης του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου
5.  Έγκριση της υπ΄αριθ. 8/2016 μελέτης του έργου: “Ανάπλαση πλατείας Ζωντού και Λεωφόρου ΔΕΗ” και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου
6. Διάλυση σύμβασης του έργου: “Ανάπλαση πλατείας Δ.Δ  Αγ. Λουκά”
7. Διάλυσης σύμβασης του έργου: “Ανάπλαση πλατείας Δ.Δ  Πρασίνου”
8. Διάλυση σύμβασης του έργου: “ Ανάπλαση κέντρου Αλιβερίου 1ο ειδικός προϋπολογισμός”
9.Συγκρότηση επιτροπών


                                                                                                      

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου