Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2016

Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κύμης Αλιβερίου. «Τα ίδια Παντελάκη μου τα ίδια Παντελή μου»!!!


Το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων που συζητείται και ψηφίζεται σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο έρχεται να εξειδικεύσει σε τοπικό επίπεδο τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων που με την σειρά του ενσωματώνει στο ελληνικό δίκαιο την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η κεντρική ιδέα του σχεδίου είναι η διαλογή των απορριμμάτων στην πηγή με την καθιέρωση τεσσάρων ρευμάτων, δηλαδή διαφορετικών κάδων όπου τα νοικοκυριά αφήνουν τα απορρίμματά τους ενώ ο στόχος είναι η μείωση της ποσότητας των απορριμμάτων με την ανακύκλωση και κυρίως την επαναχρησιμοποίηση.
Το συγκεκριμένο Τοπικό Σχέδιο που εισηγείται η Δημοτική Αρχή όπως και τα παρόμοια που προετοίμασε ο περιφερειακός ΦΟΔΣΑ έχουν τα ακόλουθα προβλήματα              
Δεν διακρίνονται από σαφήνεια και έτσι χρειάζεται λίγη προσπάθεια για να καταλάβει κανείς τι προβλέπει.
Δεν ανταποκρίνεται πλήρως στην Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν εφαρμόζει καθαρή και σαφή διαλογή στην πηγή.
Ο σχεδιασμός των λεγόμενων Πράσινων σημείων δεν λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε Δήμου έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι του Εθνικού Σχεδιασμού.
Βασίζεται στην προσπάθεια να διατηρηθεί αλώβητη η συλλογή των συμμείκτων επιλογή που αντιστρατεύεται τον στόχο της διαλογής στη πηγή και της μείωσης των απορριμμάτων.
Επικεντρώνεται σε έργα και όχι σε στόχους και αποτελέσματα ως προς τα οριζόμενα στον Εθνικό Σχεδιασμό.
Προηγείται του Περιφερειακού Σχεδίου ενώ έπρεπε να γίνει το αντίθετο.
Από τα ανωτέρω διαπιστώνεται η ανάγκη οι Δήμοι να δουν με μεγαλύτερη σοβαρότητα και ευθύνη τη διαχείριση των απορριμμάτων, να πάψουν να ασχολούνται με πολιτικές που μετακυλύουν τις ευθύνες και διαιωνίζουν τα αδιέξοδα.
Ο Δήμος Κύμης Αλιβερίου όφειλε να σχεδιάσει με βάση τις ανάγκες του και σε στενή συνεργασία με τον Δήμο Καρύστου αναβιώνοντας τον Σύνδεσμο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νότιας Εύβοιας και εν συνεχεία να εξετάσουν την διαχείριση σε επίπεδο Εύβοιας με έναν νέο ΦΟΔΣΑ Εύβοιας. Να μην χάνουν χρόνο σε σχήματα που έχουν αποτύχει. Το κυριότερο ο σχεδιασμός σε όλες τις φάσεις πρέπει να εμπεριέχει την διαβούλευση με τους κατοίκους χωρίς τους οποίους κανένα σχέδιο δεν πρόκειται να εφαρμοστεί. Δυστυχώς και στο Δήμο Κύμης Αλιβερίου όπως και σε άλλους Δήμους δεν έγινε καμία διαβούλευση στο στάδιο του σχεδιασμού.
Ως εκ τούτου το Σχέδιο που ψήφισε σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο ή θα πρέπει σύντομα να επανασυνταχθεί σωστά ή είναι προορισμένο να αποτύχει. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου