Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2014

ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΚΟΙΝΗ ΚΑΘΟΔΟ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Συμπαράταξη  ΡΙΖοσπαστικής  Αυτοδιοίκησης Κύμης - Αλιβερίου


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από την στιγμή της ίδρυσής μας επιδιώξαμε εξαντλητικά την επαφή και συνεργασία με κάθε Πολίτη , Συλλογικότητα, και Αυτοδιοικητικό σχήμα, στη βάση ενός σαφώς προσδιορισμένου πολιτικού πλαισίου, ως προϋπόθεση οποιασδήποτε συζήτησης, για να πετύχουμε την πιο πλατειά συσπείρωση πού  θα μπορούσε  να φέρει μια πραγματική αλλαγή στο Δήμο μας σε αριστερή – προοδευτική κατεύθυνση , αναλαμβάνοντας το ρίσκο του χασίματος χρόνου. 
Μετά και τα τελευταία πρωτοφανή γεγονότα πού συνέβησαν στο χώρο της Αυτοδιοίκησης και πού έχουν προβληματίσει ιδιαίτερα τους Πολίτες του Δήμου μας, θεωρούμε υποχρέωση μας να τους ενημερώσουμε υπεύθυνα, για όλα όσα συμμετείχαμε:
Προ είκοσι ημέρες περίπου δεχτήκαμε πρόταση διαλόγου από την Αυτοδιοικητική Παράταξη «Συμπολιτεία» μέσω του τότε επικεφαλής της, και με στόχο τη συνεργασία. Στην πρόταση αυτή ανταποκριθήκαμε και μέσα σε τέσσερεις συναντήσεις προβάλαμε τις δικές μας προϋποθέσεις για τη συνύπαρξη και την πιθανότητα κοινής καθόδου στις εκλογές του Μαΐου.
Προτείναμε δε η νέα διακήρυξη αρχών του νέου πιθανά εκλογικού συνδυασμού να στηρίζεται στα εξής:
·    Τασσόμαστε ξεκάθαρα  ενάντια στο μνημόνιο και τις μνημονιακές πολιτικές που εφαρμόζονται στη χώρα και την αυτοδιοίκηση.
·    Αναφερόμαστε ξεκάθαρα στην ανάγκη  πολιτικής ανατροπής της σημερινής κατάστασης και των αιτιών που την δημιούργησαν.
·    Πιστεύουμε απόλυτα  στη δύναμη της κοινωνίας, τις αρχές της διαφάνειας και της δημοκρατίας
·         Είμαστε το αντίπερα άκρο, φθαρμένων πολιτικών δυνάμεων που ευθύνονται για το που και πως φτάσαμε ως εδώ σήμερα, που έχουν προτεραιότητα τις  πελατειακές σχέσεις και την συντήρηση ενός μηχανισμού που στα μυαλό του έχει την επαναφορά στις «παλιές του δόξες» . Αλλά και το αντίθετο  ετερόκλητων πολιτικά δυνάμεων που συνεκτικό τους ιστό έχουν την κυριαρχία του «ηγέτη» και την  οπαδική λογική , που πνίγει την δημιουργική δύναμη της συλλογικότητας, χτυπά την διαφάνεια , προωθεί την ευνοιοκρατία.
Επίσης προτείναμε το προγραμματικό πλαίσιο αρχών να είναι:

·         Η Ανατροπή  του σημερινού Δημαρχοκεντρικού συστήματος με την εκ βάθρων ριζική δημοκρατική  διοικητική μεταρρύθμιση του  Καλλικράτη  .
·    Η ριζική ανασυγκρότηση του διοικητικού μηχανισμού με κανόνες αξιοκρατίας
·    Η  ανασύνταξη των τοπικών κοινοτήτων με στόχο την ισόρροπη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη,
·    Η ενίσχυση των κοινωνικών δομών και πρωτοβουλιών και η στήριξη κινημάτων πολιτών για  την  προστασία της ενυπόθηκης πρώτης κατοικίας στις περιπτώσεις των κόκκινων και επαγγελματικών  δανείων
·    Ο σχεδιασμός μιας στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης , που θα σέβεται τον άνθρωπο, θα προστατεύει το περιβάλλον και θα δημιουργεί  προϋποθέσεις για την διασφάλιση της απασχόλησης. 
·    Η υπεράσπιση και αναβάθμιση των δημόσιων κοινόχρηστων χώρων, αλλά και του Δημόσιου  χαρακτήρα των υπηρεσιών και της περιουσίας του
·    Η προώθηση  ενιαίου χωροταξικού - πολεοδομικού σχεδιασμού στο Δήμο
·    Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος
·    Η  εφαρμογή πολιτικών για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων, με νέες καινοτόμες  μεθόδους,  με διαβούλευση και συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών.
·    Η στήριξη συλλογικών δράσεων που παράγουν κοινωνικό και οικονομικό όφελος
·    Η διαρκής πάλη για μια αυτοδιοίκηση οικονομικά αυτοτελή, που θα διαχειρίζεται με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα τους δημοτικούς πόρους, θα έχει θεσμοθετημένα τέλη και δικαιώματα στη βάση  κανόνων κοινωνικής δικαιοσύνης και  εφαρμογής ειδικών πολιτικών για τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες δημοτών, με εξορθολογισμό του κόστους της κάθε δημοτικής δαπάνης σε συνάρτηση με το κοινωνικό όφελος που εισπράττουν οι δημότες, και που θα εφαρμόζει την αξιοκρατία στο ανθρώπινο δυναμικό της.
·    Η αναγέννηση της Δημοκρατίας, με την θέσπιση κανόνων και σχέσεων μιας ριζικά διαφορετικής  ηθικής  και αισθητικής για την Τοπική Αυτοδιοίκηση , που θα προωθεί την πιο πλατιά συλλογικότητα και την  ενεργό λαϊκή συμμετοχή, θα φέρει τον φρέσκο αέρα  της  αξιοκρατίας ,  της ισοτιμίας και  ισονομίας  των πολιτών, του σεβασμού στην επιστημονική άποψη των ειδικών.  
·           Κρατάμε  ο καθένας μας την ιδιαίτερη και διαφορετική πολιτική θέση και κριτική στάση απέναντι στα όσα έχουν εφαρμοστεί στον τωρινό και τους προηγούμενους Δήμους που τον απάρτιζαν, για τα πρόσωπα και τον τρόπο που άσκησαν εξουσία και διαχειρίστηκαν το Δημόσιο χρήμα. Δίνουμε το αυτόνομο δικό μας στίγμα για το πώς θέλουμε το θεσμό στις σημερινές συνθήκες της κρίσης.
§ Η έξοδος του Δήμου, από αδιέξοδες πολιτικές συμπεριφορές
§ Να μην αποδεχθούμε αυτά που μας υποτιμούν και μας προσβάλλουν (πελατειακές εξαρτήσεις, παρασκήνιο, παραγοντισμός, διαπλοκή, ιδιοτέλεια, αλαζονικές συμπεριφορές ) αλλά να επιβάλλουμε με την περήφανη στάση μας την κοινωνική αλληλεγγύη, την αξιοπρέπεια, την διαφάνεια, την συλλογικότητα, την δημιουργικότητα και  την ανάπτυξη στο Δήμο Κύμης – Αλιβερίου

Επιμείναμε,  ο Επικεφαλής υποψήφιος Δήμαρχος, αλλά και οι υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, – πέρα από τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής αναγνωρισιμότητας,  της πλήρους, αυτοπρόσωπης και αφοσιωμένης υπηρέτησης των κοινών,  της ικανότητας  διοίκησης και της αποτελεσματικότητας στην παραγωγή έργου -  κυρίως, να μπορεί να εκφράσει πειστικά και φερέγγυα στην κοινωνία το νέο που θα επικαλούμαστε με τα όποια στην πορεία συμφωνηθέντα και  διακηρυγμένα. Στη βάση αυτή η πιθανότητα αποδοχής ως επικεφαλής του νέου σχήματος του συνομιλητή μας, απερρίφθη εξ αρχής. Kάτι που και ο ίδιος απεδέχθη, δεδομένης της  αδυναμίας του όσον αφορά την συνεχή και αδιάλειπτη παρουσία του  στο Δήμο , κάτι που  ήταν σε γνώση της ηγετικής ομάδας αυτού του Αυτοδιοικητικού Σχήματος .
Ανταποκριθήκαμε λοιπόν, με αυτό το πνεύμα, στην πρόσκληση που δεχτήκαμε. Παρόλη την κατ΄ αρχή θετική  προσέγγιση  στα προαπαιτούμενα που θέσαμε , δεν υπήρξε οιαδήποτε θετική εξέλιξη. Η τελική μας συνάντηση, όπου θα εκδηλωνόταν η τελική τους συμφωνία, ως συνδυασμού εν συνόλω, δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, και πάντως χωρίς δική μας ευθύνη.
Με αυτή την ίδια λογική απευθυνθήκαμε σε σημαντικούς συμπολίτες μας που δεν είχαν προηγούμενη εμπλοκή με τα δημοτικά – πέρα και έξω από κομματικά σύνορα, αλλά που αποδέχονταν το βασικό πολιτικό πλαίσιο- να ηγηθούν αυτής της προσπάθειας. Η ίδια η κρίση και οι συνέπειές της, η απαξίωση της πολιτικής, προσωπικά τους προβλήματα, η εντιμότητα και ακεραιότητα των ίδιων των ανθρώπων, επιφέρουν πρόσθετες δυσκολίες στην αποδοχή της πρότασης.
Μετά λοιπόν και τις τελευταίες εξελίξεις, απευθύνουμε ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ σε όλες εκείνες τις δυνάμεις, που θεωρούν ότι μπορούν να βρουν έκφραση στο πιο πάνω πλαίσιο αρχών, σε σύντομο χρόνο, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 19/3/2014, να βρεθούμε και να ανιχνεύσουμε οιαδήποτε πιθανότητα συμπόρευσης.
Από την επόμενη και μετά μέρα, η αυτόνομη για μας κάθοδος, καθίσταται πια μονόδρομος.

Αλιβέρι 16-3-2014

Η Προσωρινή Πολιτική Εκλογική Επιτροπή
Αρβανίτης Τάσος – Γέραλης  Τάσος – Ζωντός Γιώργος – Θαλασσινός Γιώργος – Λάμπρου Θανάσης – Μακρυνικόλας Παντελής – Μαρίνου Δέσποινα – Νεάκης Δημήτρης – Σπίθας Βαγγέλης – Τσάλλας Στέλιος – Φρυγανιώτη Βάνα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου