ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αναστάσιος Μίχας
Διοικητής Νοσοκομείου Καρύστου
Σύμφωνα με την ενημερωτική επιστολή που έχει σταλεί από τον Διοικητή του Νοσοκομείοιυ Καρύστου, κ. Μίχα Αναστάσιο, τόσο προς το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) όσο και προς το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.), από το μεσημέρι της Τρίτης 9 Δεκεμβρίου μέχρι και την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθούν εργασίες στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Καρύστου.
Οι εργασίες προβλέπουν επέκταση και ανακαίνιση του υπάρχοντος χώρου και γίνονται στα πλαίσια του προγράμματος αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Κατά την διάρκεια των εργασιών το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά στο χώρο του χειρουργικού ιατρείου το οποίο έχει διαμορφωθεί καταλλήλως.
Ο Αναπληρωτής Διοικητής

Γ.Ν.-Κ.Υ. Καρύστου

Σχόλια