Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016

4o Δελτίο Γεωργικών Ειδοποιήσεων για την βαμβακοκαλλιέργεια


Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας στο Βαμβάκι», ενημερώνουν τους βαμβακοπαραγωγούς της ΠΕ Εύβοιας για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας.
.
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
1.            Την εποχή αυτή οι βαμβακοφυτείες βρίσκονται: οι μεν πρώιμες στο στάδιο πλήρους καρπόδεσης και ανοίγματος των καρυδιών, οι δε όψιμες στο στάδιο καρπόδεσης του 90% των ανθέων.
2.            Σε γενικές γραμμές  η εικόνα των φυτειών παρουσιάζεται πολύ καλή με ικανοποιητικό δέσιμο. Οι πληθυσμοί των ακμαίων του πράσινου σκουληκιού στο δίκτυο φερομονικών παγίδων συνεχίζουν να είναι σε χαμηλά επίπεδα, χωρίς την ύπαρξη ζωντανών προνυμφών στα καρποφόρα όργανα. Οι συλλήψεις ακμαίων του ρόδινου σκουληκιού στο δίκτυο φερομονικών παγίδων εξακολουθούν να μην είναι  σημαντικές.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Οι βαμβακοπαραγωγοί  πρέπει να συνεχίσουν να βρίσκονται σε ετοιμότητα ειδικά στις όψιμες φυτείες δεδομένου ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η 3η γενεά του Πράσινου σκουληκιού. Γενικώς, αυτή δεν θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη, επειδή στις περισσότερες των περιπτώσεων οι προνύμφες τρέφονται στα κορυφαία καρποφόρα όργανα από τα οποία δεν αναμένεται παραγωγή και συνήθως δεν κατεβαίνουν χαμηλότερα. Όμως, οι βαμβακοπαραγωγοί των όψιμων φυτειών συνιστάται να επιθεωρούν τακτικά τις φυτείες τους προκειμένου, αν διαπιστώσουν τυχόν εντομολογικές προσβολές, να επέμβουν άμεσα με εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά. Κατώτερο όριο επέμβασης είναι η ύπαρξη 4 προνυμφών (μήκους μέχρι 1 εκατοστό) στα φυτά ενός μέτρου στη γραμμή
   Σε αντίθετη περίπτωση με το πράσινο, η 3η γενεά του  Ρόδινου σκουλήκιού μπορεί να προκαλέσει προβλήματα εκεί όπου σημειώθηκε υψηλός αριθμός συλλήψεων του εντόμου. Επέμβαση συστήνεται μόνο στη περίπτωση που σε τυχαίο δείγμα 100 νεαρών καρυδιών διαπιστωθούν (5 ) νεαρές προνύμφες.


Συστήνεται η εφαρμογή Αποφύλλωσης για την διευκόλυνση της μηχανικής συλλογής και την συγκομιδή υψηλής ποιότητας προϊόντος απαλλαγμένο από ξένες ύλες.
Με την αποφύλλωση  επιταχύνεται το ομοιόμορφο άνοιγμα των καρυδιών, αποφεύγεται το σάπισμα και η καραμελοποίηση και το προϊόν είναι χωρίς προσμίξεις, υγρασία και υπολείμματα φύλλων.
Η εφαρμογή του αποφυλλωτικού γίνεται όταν έχει ανοίξει το 50% των καρυδιών και ένα μεγάλο ποσοστό είναι ώριμα. Τα φύλλα του φυτού πρέπει να είναι υγιή πράσινα και σε λειτουργία. Οι ξηροθερμικές συνθήκες και η ηλιοφάνεια κατά την εφαρμογή ευνοούν την καλύτερη απορρόφηση του αποφυλλωτικού. .Ευνοϊκές θερμοκρασίες εφαρμογής κατά την ημέρα είναι 15-20 βαθμοί Κελσίου και κατά τη νύχτα 12-13 βαθμοί Κελσίου.
Εκτός από το χρόνο εφαρμογής οι βαμβακοπαραγωγοί πρέπει να προσέξουν και την  ποσότητα του αποφυλλωτικού. Μεγαλύτερη δόση από την κανονική οδηγεί σε ξηράνσεις φύλλων, ενώ με μικρότερη τα φύλλα δεν πέφτουν.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
1.            Κατά την εφαρμογή των ψεκασμών είναι απολύτως αναγκαίο να λαμβάνονται μέτρα ατομικής προστασίας και να ειδοποιούνται έγκαιρα οι μελισσοκόμοι για την απομάκρυνση των κυψελών τους.
2.            Αδικαιολόγητοι ή άστοχοι ψεκασμοί καταστρέφουν τους πληθυσμούς των ωφέλιμων εντόμων, με αποτέλεσμα την έξαρση επιβλαβών εντόμων και ακάρεων. Επίσης, αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας των εχθρών στις δραστικές ουσίες.
3.            Σε κάθε περίπτωση, οι βαμβακοπαραγωγοί είναι αποκλειστικά και μόνοι υπεύθυνοι για την τελική απόφαση επιλογής της συγκεκριμένης κάθε φορά φυτοπροστατευτικής επέμβασης, στις συνθήκες της καλλιέργειάς των, των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που θα επιλέξουν και του τρόπου και του χρόνου χρησιμοποίησης αυτών, καθώς και για τους λοιπούς χειρισμούς που συμβάλουν στις ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις της καλλιέργειας.
4.            Σας υπενθυμίζουμε σε κάθε περίπτωση εφαρμογής να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης της ετικέτας που αφορούν την χρήση στη συγκεκριμένη καλλιέργεια, τη συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής κ.α. Οι φυτοπροστατευτικές ουσίες να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την ετικέτα, διότι σύμφωνα με τα άρθρα 9 παρ. 3 και 10 παρ. 3 του ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8Α΄) “..... όποιος χρησιμοποιεί μη εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα υπόκειται σε διοικητικές και ποινικές κυρώσεις”.
5.            Για οποιοδήποτε πρόβλημα της καλλιέργειας, οι βαμβακοπαραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου στο τηλέφωνο 2221353920 καθώς και στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου.
O  Δ/ντής Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
                                                                                       

Αντώνης  Πανούσης
Κτηνίατρος ΠΕ Β΄

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου