Τρίτη, 9 Αυγούστου 2016

Η Αναπτυξιακή Εύβοιας στην δεύτερη φάση για το CLLD/LEADER “Βόρειας και Κεντρικής Εύβοιας” & “Νότιας Εύβοιας και Σκύρου”.

ΧΑΛΚΙΔΑ   8-8-2016


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ανακοίνωσε τα αποτελέσματα εξέτασης των κριτηρίων επιλεξιμότητας της Α΄ φάσης της «Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020 & του ΕΠΑΛΘ 2014-2020».
Σύμφωνα με το υπ.αρίθμ. 1992/3-8-2016 έγγραφο του Υπουργείου, η Αναπτυξιακή Εύβοιας πληροί το σύνολο των κριτηρίων επιλεξιμότητας και είναι επιλέξιμος φορέας για την υποβολή φακέλου Β΄ στην δεύτερη φάση της πρόσκλησης του προγράμματος CLLD/LEADER “Βόρειας και Κεντρικής Εύβοιας”.
Επίσης, τα κριτήρια επιλεξιμότητας πληροί και η υπό σύσταση κοινοπραξία της Αναπτυξιακής Εύβοιας με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας (ΟΑΣΕ), οπότε ως επιλέξιμος φορέας θα υποβάλλει τον φάκελο Β΄ στην δεύτερη φάση της πρόσκλησης του προγράμματος CLLD/LEADER “Νότιας Εύβοιας και Σκύρου”.
Η διαβούλευση με τους ΟΤΑ, τους συλλογικούς φορείς και τον, κατά τόπους, τοπικό πληθυσμό θα συνεχιστεί μέσα από νέο κύκλο ενημέρωσης που προετοιμάζει η Αναπτυξιακή Εύβοιας ενόψει της κατάθεσης των Β΄ φακέλων, ώστε να διαμορφωθεί το τελικό σχέδιο του τοπικού προγράμματος για την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας.

Για τους τρόπους κατάθεσης επενδυτικών σχεδίων από τους ιδιώτες και τους συλλογικούς φορείς και περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα evialeader.blogspot.com. Παράλληλα, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Αναπτυξιακή Εύβοιας στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2221026626 – 2221089706 ή με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση anevialeader@gmail.com.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου