Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2016

Απαγόρευση αλιείας, διακίνησης και εμπορίας ειδών καρχαριών και σελαχιών.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Λαμία 10 Αυγούστου 2016


Η Γενική Δ/νση Περιφ. Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής  ενημερώνει τους επαγγελματίες και ερασιτέχνες αλιείς καθώς και τους εμπόρους αλιευτικών προϊόντων, ότι εκδόθηκε η αριθμ. 4531/83795/20-07-2016 εγκύκλιος της Δ/νσης Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων του ΥΠ.Α.Α.Τ. με θέμα «Απαγόρευση διακίνησης ειδών καρχαριών και σελαχιών», σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2102/2015..
Σύμφωνα την παραπάνω εγκύκλιο, τα παρακάτω είδη απαγορεύεται να διατηρούνται επί του σκάφους, να μεταφορτώνονται, να εκφορτώνονται, να μεταφέρονται, να αποθηκεύονται, να πωλούνται, να εκτίθενται ή να διατίθενται προς πώληση:
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ       ΚΩΔΙΚΟΣ FAO    ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
Carcharias taurus             CCT        Ταυροκαρχαρίας
Carcharodon carcharias                 WSH      Μεγάλος Λευκός Καρχαρίας ή Σμπρίλος
Cetorhinus maximus       BSK        Σαπουνάς ή Προσκυνητής
Dipturus batis    RJB         Γκριζόβατος, Κοινό σαλάχι
Galeorhinus galeus          GAG      Σκυλογαλέος ή γαλέος
Gymnura altavela             RGL        Πλατυσέλαχο
Isurus oxyrinchus             SMA      Ρυγχοκαρχαρίας
Lamna nasus      POR       Λάμια
Leucoraja circularis          RJI          Στρογγυλόβατος
Leucoraja melitensis       JAM       Βάτος ή Ράτζα της Μάλτας
Mobula mobular               RMM     Διαβολόψαρο
Odontaspis ferox              LOO       Αγριοκαρχαρίας
Oxynotus centrina           OXY        Οξύνωτος
Pristis pectinata                RPP        Πρίστης ή Πριονόψαρο
Pristis pristis       RPR        Πρίστης ή Πριονόψαρο
Rhinobatos cemiculus    RBC        Μαυρορινόβατος
Rhinobatos rhinobatos   RBX        Ρινόβατος
Rostroraja alba RJA         Λευκόβατος
Sphyrna lewini   SPL         Κτενοζύγαινα
Sphyrna mokarran           SPK        Μεγάλος Σφυροκέφαλος
Sphyrna zygaena              SPZ         Ζύγαινα
Squatina aculeata            SUA       Ακανθορίνα
Squatina oculata               SUT        Ματορίνα
Squatina squatina            AGN      Αγγελόψαρο ή ρίνα

Τα αλιευτικά σκάφη που έχουν αλιεύσει ως παρεμπίπτοντα αλιεύματα, καρχαρίες και σελάχια των προαναφερθέντων ειδών, πρέπει να τα ελευθερώνουν αμέσως ζωντανά και χωρίς τραυματισμούς.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ιδιοκτήτες επαγγελματικών αλλά και ερασιτεχνικών αλιευτικών σκαφών καθώς και οι εμπορικές επιχειρήσεις να απευθύνονται στα κατά τόπους Τμήματα Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων.
 Στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου