Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2016

Η Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για αλλαγές στην « παράκαμψη Αλιβερίου»Στις 8 Ιούλη 2016 το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει αλλαγές  στην χάραξη της Παράκαμψης Αλιβερίου. Βέβαια οι αλλαγές όπου υπάρχουν σήμερα κτίσματα είναι θεμιτές στο μέτρο που δεν δημιουργούν εκτρωματικές χαράξεις και μειώνουν το κόστος των απαλλοτριώσεων. Τώρα για εκείνη την φράση στο τέλος ότι οι αλλαγές προτείνονται όχι γιατί η χάραξη πέφτει σε κτίσματα αλλά επειδή το ζήτησαν οι κάτοικοι των οικισμών αποπνέει μάλλον  λαϊκίστικη αντίληψη γνωστών παλαιοκομματικών και οπισθοδρομικών παραγόντων  αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Η αιτιολογία ότι το ζήτησαν οι κάτοικοι δεν είναι σοβαρή εάν δεν συνοδεύεται από λόγους που άπτονται της ασφάλειας του δρόμου, της οικονομικότητας της χάραξης και έστω της τοπικής οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.  Ας μας πουν τους λόγους που επικαλούνται οι κάτοικοι για να είναι πλήρης και τεκμηριωμένη η Απόφαση έτσι ώστε να κρίνεται η ορθότητά της από την τοπική κοινωνία και όχι μόνο δεδομένου ότι μιλάμε για εθνικής εμβέλειας δρόμο. (Αναφερόμαστε στη διατύπωση της εισήγησης και της απόφασης και όχι στους πραγματικούς λόγους που επικαλούνται οι κάτοικοι και δεν αναφέρονται, ίσως διότι θεωρήθηκε περιττή η αναφορά τους!!!)
Κατά τα άλλα η Απόφαση έχει ως εξής:
«1. Στις χιλιομετρικές Θέσεις 41+200 έως 42+320 η νέα χάραξη χρησιμοποιεί την υφισταμένη οδό η οποία σήμερα εκτελεί χρέη παράκαμψης Αλιβερίου και η οποία αποτελεί το νότιο όριο του υφισταμένου Σχεδίου Πόλεως ΦΕΚ 491/δ/1990, ΦΕΚ1136, ΦΕΚ 309/Α/1953 . Όσον αφορά: α) Το δεξιό όριο απαλλοτρίωσης της χάραξης στο τμήμα από την χιλιομετρική θέση 41+200 και μέχρι την 41+900 αποφασίστηκε και συμφωνήθηκε να συμπέσει με το υφιστάμενο όριο ως προσδιορίζεται από το εγκεκριμένο Σχέδιο Πόλης του Αλιβερίου και β) Στο τμήμα από την χιλιομετρική θέση 41+600 μέχρι την 41+900 να καταργηθεί, εάν είναι δυνατόν, η αριστερή εσωτερική οδός που προβλέπεται από την μελέτη στην επαφή της οδού με αυτή την Πολεοδομική Ενότητα ΙΙ του Αλιβερίου, το όριο της απαλλοτρίωσης της παράκαμψης θα επιθυμούσαμε να ταυτίζεται με τις Ρυμοτομικές Γραμμές των Εγκεκριμένων
Σχεδίων Πόλης.
2. Στην Πολεοδομική Ενότητα ΙΙΙ του Αλιβερίου θα πρέπει να τροποποιηθεί το εγκεκριμένο Πολεοδομικό Σχέδιο στα Ο.Τ. 520,521,522,526 και 527 καθώς και στα όμορα οικοδομικά τετράγωνα, αν κριθεί απαραίτητο από τον Μελετητή, σε συνεργασία με τον Δήμο και να μην επιβαρυνθεί ο Δήμος το κόστος της Μελέτης.
3. Να καταργηθούν οι προτεινόμενες έξοδοι και είσοδοι ( κόμβοι ) στην ανωτέρω περιοχή και να παραμείνουν και να σχεδιαστούν όπως προβλέπονται στο Εγκεκριμένο Ρυμοτομικό Σχέδιο Πόλης.
4. Το όριο απαλλοτρίωσης της οδού να ταυτιστεί με τα όρια του γεωτεμαχίου στην θέση του δημοτικού γηπέδου Βέλους.
5. Το όριο απαλλοτρίωσης της οδού να ταυτιστεί με τα όρια του γεωτεμαχίου στην θέση των Ιερών Ναών Αγ. Τριάδος , Αγίου Γεωργίου εντός του Άλσους Λεπούρων.
6. Ακόμη θα πρέπει να τροποποιηθεί η χάραξη στην περιοχή των χιλιομετρικών θέσεων 39+000 έως 40+500 ώστε να διέλθει η νέα οδός από περιοχές νοτιότερα , από αυτές που διέρχεται σήμερα , μέσα από τον κάμπο του Αλιβερίου όπου δεν υφίστανται κτίσματα και υπάρχει και για μεγάλο μήκος μία έκταση του Ελληνικού Δημοσίου στην περιοχή των χιλιομετρικών θέσεων 39+300 έως 39+850. Με βάση πρόταση του μελετητή, η οποία διατυπώθηκε μετά από δικό μας αίτημά, για το τμήμα αυτό των χιλίων πεντακοσίων μέτρων οδού, δεν κατεδαφίζονται κτίσματα και μειώνονται σημαντικά τα προβλήματα που υπάρχουν αν κρατηθεί η εγκεκριμένη οριστική μελέτη της οδού .

7. Τέλος θα θέλαμε η μελετηθείσα οδός, στις περιοχές του Γηπέδου του οικισμού Βέλους, χ.θ. 47+800, καθώς επίσης και στην περιοχή της συνάντησης της οδού Λεπούρων – Καρύστου, χ.θ. 49+800, όπου ευρίσκονται οι εκκλησίες του Αγίου Γεωργίου και Αγίας Τριάδας, να μετακινηθεί νοτιότερα, όχι διότι θίγει κτίσματα, αλλά διότι εκφράστηκε ανάλογη επιθυμία εκ μέρους των κατοίκων των οικισμών Βέλους και Λεπούρων»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου