Κυριακή, 3 Ιουλίου 2016

Λεφτά με την σέσουλα!!!

21 Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Κύμης Αλιβερίου διεκδικούν τα έξοδα κίνησης που δεν τους πλήρωνε ο Δήμος την περίοδο 2012-2014.
Οι ακόλουθοι 1)Αχιλλέα Μόσχου του Δημητρίου, κατοίκου Αγίου Γεωργίου,2)Βασιλείου Κατσιπουρνά του Μιχαήλ, κατοίκου Νεοχωρίου, 3)Δημητρίου Γούναρη του Γεωργίου, κατοίκου Οκτωνιάς,4)Βασιλείου Παναγιώτου του Ευαγγέλου, κατοίκου Ορίου,5)Κωνσταντίνου Λάμπρου του Γεωργίου, κατοίκου Πυργίου,6)Σωτηρίου Μπάρμπα του Ευαγγέλου, κατοίκου Βέλους,7)Άγγελου Μαργέλη του Γεωργίου, κατοίκου Κύμης, 8)Γεωργίου Κωτσή του Κων/νου, κατοίκου Ανδρονιάνων, 9)Κωνσταντίνου Κρινή του Ιωάννη, κατοίκου Βιτάλου,10)Γεράσιμου Μοσχάτου του Αναστασίου, κατοίκου Α’ Ποταμίας,11)Κων/νου Καλλιανού του Δημητρίου, κατοίκου Ενορίας,12)Βελισσαρίου Νίττη του Γεωργίου, κατοίκου Καλημεριάνων,13)Θεοδοσίου Κατσίκα του Κων/νου, κατοίκου Πλατάνας,14)Βικτωρίας Ρούπακα του Σταματίου, κατοίκου Πύργου,15)Ευστρατίου Βλάχου του Νικολάου, κατοίκου Ταξιαρχών,16)Γεωργίου Κατσαμάγκου του Ιωάννη, κατοίκου Αλιβερίου, 17)Ιωάννη Ρέτσα του Παναγιώτη, κατοίκου Γαβαλά,18)Δημητρίου Κούτουλα του Βασιλείου, κατοίκου Θαρρουνίων,19)Γεωργίου Χαϊνά του Κωνσταντίνου, κατοίκου Παρθενίου,20)Γεωργίου Στρουμπούλη του Μιχαήλ, κατοίκου Πρασίνου,21)Σταύρου Σέγκου του Ιωάννη, κατοίκου Τραχηλίου.
Έχουν εκδώσει διαταγές πληρωμής σε βάρος του Δήμου Κύμης Αλιβερίου και έχει εκδοθεί κατασχετήριο σε βάρος του Δήμου. Προχθές η Οικονομική Επιτροπή ανέθεσε σε Δικηγόρο την κατάθεση Ανακοπής και την διεξαγωγή των αναγκαίων για την αντίκρουση διαδικασιών και πιο συγκεκριμένα  «της με αριθμό 45/2016 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ταμυνέων 2) της παρά πόδας του αντιγράφου εκ του πρώτου εκτελεστού απογράφου της με αριθμό 45/2016 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ταμυνέων από 21-6-2016 γεγραμμένης επιταγής προς πληρωμή της και της επισπευδόμενης βάσει αυτών αναγκαστικής εκτέλεσης και 3) του από 27-6-2016 κατασχετηρίου του των ως άνω αντιδίκων εις χείρας των 1) Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε», με έδρα την Αθήνα και υποκατάστημα στο Αλιβέρι Ευβοίας, νομίμως εκπροσωπουμένης, 2)Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων», με έδρα στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας αρ.40, νομίμως εκπροσωπουμένης, 3)Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΆΕ (ΛΑΓΗΕ ΑΕ)», με έδρα τον Πειραιά, οδός Κάστορος αρ.72, νομίμως εκπροσωπουμένης, 4) Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ», με έδρα την Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη αρ.30 νομίμως εκπροσωπουμένης.»

Σχεδόν όλοι αυτοί  ήταν εκλεγμένοι με τον συνδυασμό του πρώην Δημάρχου κ. Θωμά. Είναι απορίας άξιο ότι δεν διεκδίκησαν τότε τα έξοδα κίνησης και τα απαιτούν τώρα με αναγκαστική εκτέλεση από τον Δήμο. Φαίνεται ότι τότε χρήματα δεν υπήρχαν ενώ τώρα περισσεύουν λεφτά με την σέσουλα, που λέει ο λόγος και σε καλή μεριά!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου