Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2014

ΞΑΝΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΘΟΥΡΑΣ


Με απόφαση του Δημάρχου που αναρτήθηκε σήμερα στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ ο Δήμαρχος ανακάλεσε προηγούμενες Αποφάσεις περί διορισμού Αντιδημάρχου στο Δήμο Δυστίων  και αντικατέστησε τον κ. Μπότη με τον κ. Μιχάλη Λαθουρά. Πρόκειται για την 972/2-6-2014 Απόφαση του Δημάρχου κ. Θωμά.
«Β. Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Λαθουρά Μιχάλη, με αντιμισθία, ως κατά τόπον Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Δύστου, του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, με θητεία από 1-6-2014 μέχρι 31-8-2014 αρμόδιο εκτός των κατά τόπων αρμοδιοτήτων όπως προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 και για τις εξής καθ΄ύλην αρμοδιότητες α) Πρωτογενής Τομέας β) Καθαρισμός Ρεμάτων και παραλιών γ) ΧΑΔΑ του Δήμου δ) τέλεση πολιτικών γάμων, και τις αρμοδιότητες που απορρέουν από την παρ. 6 του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006, παρακολούθηση και έκδοση αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, αδειών μουσικών οργάνων, παιγνιόχαρτων στην Δημοτική Ενότητα Δυστίων.»

Άξιον απορίας είναι ότι μεταξύ των σχετικών αναφέρεται και «6. Το από 26-5-2014 έγγραφο του Δημοτικού Συμβούλου Λαθουρά Μιχάλη». Τι αναφέρει άραγε το έγγραφο αυτό μία ημέρα μετά τις εκλογές; Τι κρύβεται πίσω από αυτή την αλλαγή και τον ορισμό Τριμηνίτη Αντιδημάρχου; Παραιτήθηκε και πότε ο κ. Νίκος Μπότης;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου