ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΟΝΟΔΡΥΟΥ ΣΤΙΣ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
                                                                                          
                                                                                            Μονόδρυ, 16 Δεκεμβρίου  2014
                                                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 01141216
Το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 11:30 π.μ. σας προσκαλούμε στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσα του δημοτικού κτηρίου του χωριού (πλατεία παλαιού σχολείου) με θέματα:
•             ο οικονομικός – διοικητικός απολογισμός
•             ο προϋπολογισμός – προγραμματισμός
•             ψήφιση κατατεθειμένων προτάσεων δράσεων από μέλη του συλλόγου
Σε περίπτωση μη νομίμου απαρτίας, θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες που προβλέπει το καταστατικό, στο άρθρο 14 παρ.2.
Τέλος πρέπει να σας πληροφορήσουμε πως την ημέρα της ΓΣ θα πραγματοποιηθούν εγγραφές νέων μελών και ανανέωση συνδρομών παλαιών μελών από 10.30 πμ έως 11.30 πμ. Μη ενεργά μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου επιλογής προτάσεων (Άρθρο 6, παρ. 5. Καταστατικού).
Κόστος εγγραφής Τακτικών, Δόκιμων μελών και των Φίλων του Συλλόγου:  πέντε Ευρώ (5,00).
Ετήσια συνδρομή τακτικών και δόκιμων μελών, ποσό Ευρώ πέντε (5,00).
Ετήσια συνδρομή των Φίλων του Συλλόγου, ποσό Ευρώ τρία (3,00).                                                                    

Με τιμή το ΔΣ    

Σχόλια