ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ: ΟΙ ΕΚΒΙΑΣΜΟΙ, Η ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ Η ΜΗ ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΟΥΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ


ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ  - ΤΡΑΧΗΛΙΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΘΑΡΡΟΥΝΙΩΝ
ΠΑΡΑΜΕΡΙΤΩΝ – ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΚΡΕΜΑΣΤΟΥ
            Αλιβέρι 16 – 2 – 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μετά τις οργανωμένες, νόμιμες ενέργειες και την υποβολή των σχετικών αναφορών της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα, που καταθέσαμε προς κάθε εποπτεύουσα και εμπλεκόμενη αρχή στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων και ιδιαίτερα:
•Το από 10-12-2012 έγγραφό μας σχετικά με τον «Τρόπο απόκτησης Δημοτικής Περιουσίας στη θέση Μεγάλη Βόλτα Παραμεριτών και Αξιολόγηση Ευθυνών Δημοτικών Λειτουργών»
•Την από 20-12-2012 Ανακοίνωση – Διαμαρτυρία μας για «κατάφορη περίπτωση κακοδιοίκησης…. Για το εργοστάσιο σκουπιδιών στις Παραμερίτες»
•Την με αριθ. ΓΕΕΔ: 20.074/18-12-2012 αναφορά μας προς το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης με θέμα «Αναφορά κατάφορων πράξεων κακοδιοίκησης»
 Το Δασαρχείο Αλιβερίου προέβη στις παρακάτω ενέργειες για το συγκεκριμένο θέμα:
1. Υπέβαλε στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Χαλκίδας τη σχετική δικογραφία «…για παράνομη επέμβαση επί αναδασωτέας έκτασης, παράνομη κατάτμηση και παράνομη σύνταξη συμβολαίων στη θέση Μεγάλη Βόλτα του Δημοσίου Δάσους οικισμού Παραμεριτών….» και ζητά «…όπως διατάξετε την άσκηση ποινικής δίωξης κατά των κ.κ. Θωμά Δημήτριο, Κιούση Νικόλαο, Πηνελόπη Γιαννούλη και Παναγιώτη Τσάλα επί παραβάσει  …..»
2. Συνέταξε το ΔΥ/10-12-2012 Πρωτόκολλο μήνυσης κατά των: Θωμά Δημήτριο, Κιούση Νικόλαο, Πηνελόπη Γιαννούλη και Παναγιώτη Τσάλα. Με τη μήνυση στο δια ταύτα αναφέρει: «….μηνύω τους ανωτέρω και εξαιτούμαι την νόμιμη τιμωρία τους την δε προξενηθείσα ζημιά που υπέστη η δασική έκταση εξετίμησα κατά την ανωτέρω λεπτομερή αναλογία στο ποσό των 11.771,76 ευρώ, δι’  ας δεον να εκδικαστεί ίση αποζημίωση υπέρ του Δημοσίου κατά την εκδίκαση της υπόθεσης…»
3. Συνέταξε το υπ’  αριθμ. 470/8782/1/16-1-2013 Πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής κατά των κ.κ. Θωμά και Κιούση το οποίο διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Χαλκίδας με το υπ’  αριθμ. 512/10867/17-1-2013 έγγραφό του.
4. Με το υπ’  αριθμ. 526/10867 έγγραφό του προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, προτείνει «…. Να εγερθεί τακτική αγωγή αναγνωριστικής ακυρότητας του αριθμ. 3965 συμβολαίου αγοραπωλησίας.»
5. Για τα τμήματα Ε1, Ε2 και Ε3 (του κ. Τσάλα) «…η υπηρεσία βρίσκεται στη διαδικασία σύνταξης Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής, μηνύσεων, κ.λ.π. και πρότασης για ακυρότητα συμβολαίων»
Είναι ευνόητο ότι και για το δεύτερο συμβόλαιο θα ακολουθηθούν οι ίδιες διαδικασίες. Έχει δε ορισθεί και η ημερομηνία συζήτησης της αγωγής που έχει καταθέσει η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα κατά της εγκυρότητας των συμβολαίων. Είναι δε άξιο προσοχής η προχειρότητα, η αλαζονεία και η μη τήρηση της νομιμότητας που ο Δήμαρχος αντιμετωπίζει το ζήτημα. Χαρακτηριστικά στοιχεία αναφέρονται στα σχετικά έγγραφα που υπεβλήθησαν όπως:

•Η άρνησή του να παραλάβει το υπ΄ αριθ. 5216/265170/14-12-2012 έγγραφο του Δασαρχείου προκειμένου να εκθέσει τις απόψεις του για την παράνομη σύνταξη συμβολαίων σε δημόσια δασική και αναδασωτέα έκταση, το οποίο τελικά θυροκολλήθηκε.
•Ζήτησε παράταση για το θέμα αυτό και του δόθηκε. Αντί όμως να απαντήσει ο ίδιος και ο αντιδήμαρχος που προέβησαν στην παράνομη σύνταξη των συμβολαίων και επί της ουσίας, έστειλε Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου και η οποία δεν αφορούσε το επίδικο μέρος αλλά όμορες περιοχές και χωρίς να αναφέρει τίποτα για την αγοραπωλησία
•Ανέθεσε σε δικηγόρο να του ετοιμάσει Γνωμοδότηση για τη συγκεκριμένη περιοχή με βάσει τα στοιχεία που του έδωσε.
•Επιμένει όπου βρεθεί να λέει πως το έργο θα γίνει στις Παραμερίτες.
Αλήθεια δεν αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει γύρω του; Ή είναι τόσο πολύ αλαζόνας που νομίζει ότι ως δήμαρχος είναι πάνω από τη βούληση των δημοτών και κυρίως πάνω από το νόμο; Εμείς οι απλοί δημότες των οκτώ χωριών, που παλεύουμε για καθαρό περιβάλλον, για να μην καταστραφεί η περιοχή μας, για να αφήσουμε παρακαταθήκη στα παιδιά μας και για να υπάρξει ανάπτυξη που θα κρατήσει ζωντανή την περιοχή αυτή, διαμηνύουμε πως τα τερτίπια, οι μεθοδεύσεις, οι εκβιασμοί, η αδιαφάνεια, η κατάργηση του διαλόγου και κάθε είδους ενέργεια που δε συνάδει με τη χρηστή διοίκηση και την εξυπηρέτηση των δημοτών, είναι παρελθόν για το δήμο μας.

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ

Σχόλια