Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2016

Ο Ισολογισμός του 2012 και ο Απολογισμός 2012 του Δήμου Κύμης Αλιβερίου

Συζητήθηκε χθες και εγκρίθηκε ο Ισολογισμός και ο Απολογισμός του 2012 στο Δήμο Κύμης Αλιβερίου, δηλαδή η οικονομική κατάσταση του Δήμου στις 21 Δεκεμβρίου του 2012. Τέσσερα χρόνια πριν. Επίσης αξίζει να έχουμε υπομονή διότι στα επόμενα χρόνια ίσως τα ζητήματα να λύθηκαν και όλα να λειτουργούσαν κανονικά. Μία χρονιά δεν καθορίζει το αποτέλεσμα μίας συνολικότερης πορείας!!!
Η συζήτηση διεξήχθηκε ασφαλώς στο συνήθες πλέον κλίμα που επικρατεί στο Δήμο αυτόν. Επειδή ένθεν και ένθεν "διαβάζεται" η οικονομική κατάσταση του Δήμου όπως η κάθε πλευρά την κατανοεί και επειδή ο Ισολογισμός είναι ένα τεχνικό οικονομικό κείμενο που μάλλον μόνο οι λογιστές μπορούν να διαβάσουν εμείς το δημοσιεύουμε αυτούσιο όπως εξάλλου θα το δημοσιεύσει στον τύπο υποχρεωτικά και ο Δήμος.
Δημοσιεύουμε επίσης μέρος της Έκθεσης του Ορκωτού Λογιστή που αναφέρεται σε ζητήματα οικονομικής διοίκησης και ιδίως στη διαχείριση των χρηματικών ενταλμάτων κατά το έτος 2012. Το κείμενο είναι χρήσιμο ιδίως για τους εργαζόμενους στο Δήμο αλλά και τους πολίτες. Η τήρηση της κανονικότητας είναι δεσμευτική για όλους. Οι ευθύνες και οι καταλογισμοί βασίζονται στη τήρηση της κανονικότητας. Τα πιθανά ταμιακά ελλείμματα είναι ασφαλώς και ποινική υπόθεση αλλά για να μην λέμε κουβέντες καφενείου τέτοια είναι σπάνιο να υπάρξουν σε έναν Δήμο. Όταν διαπιστώνεται οι αρμόδιοι υπάλληλοι μπαίνουν φυλακή. Και για να μην  χάνεται η μπάλα στην άμεση ή έμμεση μετακύλιση ευθυνών να πούμε τα πράγματα ξεκάθαρα. Ακόμη και όταν ο εκάστοτε Δήμαρχος δεν καταλαβαίνει τι γίνεται όχι μόνο δεν είναι άμοιρος ευθυνών αλλά είναι ακόμη πιο υπεύθυνος διότι η άγνοια  ή ο μη έλεγχος είναι επικίνδυνος. Ο πρώτος έχει την μεγάλη αναπαλλοτρίωτη ευθύνη. Για να μην χαϊδεύουμε αυτιά όπως συνήθως γίνεται με τους αιρετούς αναπαλλοτρίωτη είναι και η ευθύνη των αρμοδίων υπαλλήλων γιαυτό ας σοβαρευτούν όλοι και να αφήσουν το παιχνίδι με το μπαλάκι από εδώ και από εκεί. 
Άρα να διαβαστεί ο ισολογισμός και ο Απολογισμός του 2012 με βάση της διαπιστώσεις του Ορκωτού ο οποίος δεν είναι εισαγγελέας αλλά ένας επαγγελματίας που επιτελεί εν προκειμένω Δημόσιο Λειτούργημα διότι πολλοί στα καφενεία μπερδεύουν ρόλους και λειτουργίες. 
Ένα είναι βέβαιο το 2012 ο Ορκωτός διαπιστώνει ότι ο Δήμος δεν λειτουργούσε σε όλα κανονικά. Έχει παρατηρήσεις. Τις βασικότερες από αυτές δημοσιεύουμε στη συνέχεια. Η μη κανονική λειτουργία του Δήμου έχει υπευθύνους και αυτοί είναι η ιεραρχική δομή του Δήμου. Από πάνω έως κάτω. Κανείς δεν είναι άμοιρος ευθυνών. Κάποια πράγματα δικαιολογούνται όταν γίνονται άπαξ ή σε ελάχιστες αναγκαίες περιπτώσεις λόγω ανωτέρας βίας αλλά δεν δικαιολογούνται όταν γίνονται κανόνας. Γιαυτό χρειάζεται πρώτα απ΄όλα αυτοκριτική και εμπέδωση της κανονικότητας στη λειτουργία του Δήμου. Επαγγελματισμός στο προσωπικό και αυτοπειθαρχία και εμπέδωση των αρχών της χρηστής διοίκησης στους αιρετούς. Όλα τα άλλα είναι κουραφέξαλα. 
Ποιο είναι όμως το σημαντικό;
Να καταλάβουν οι πολίτες, οι δημότες, οι συναλλασσόμενοι με το Δήμο ότι ο Δήμος υπακούει σε κανόνες χρηστής οικονομικής διαχείρισης οι οποίοι πρέπει να τηρούνται για δύο λόγους. Η κανονική οικονομική διοίκηση προστατεύει και εγγυάται τη χρηστή διαχείριση δημοσίου χρήματος και ότι οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν αυτές τις διαδικασίες, να τις παρακολουθούν και να τις επιβάλλουν. Ο Δήμος δεν είναι η παχιά άλλοτε ή ισχνή σήμερα αγελάδα που υπάρχει μόνο για την αρμέγουμε ικανοποιώντας το προσωπικό μας ιδιοτελές συμφέρον δημότες, επαγγελματίες, υπάλληλοι και αιρετοί!!! Όσο αυτό δεν γίνεται κατανοητό θα μένουμε στις κουβέντες των καφενείων και των δημοσυντήρητων ή άλλων καρμίρικων ιστοσελίδων και φυλλάδων αλλά θα χάνουμε την ουσία ως πολίτες κυρίως απαξιώνοντας τον ρόλο μας και χαζεύοντας τα σήριαλ της μίζερης κοκορομαχίας.
Θα επανέλθουμε με όλα τα αρχεία όταν τα τεχνικά προβλήματα λυθούν. Προς το παρόν διαβάστε ένα απόσπασμα της έκθεσης του Ορκωτού για τον Απολογισμό 2012.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2012

"4) O έλεγχός µας διενεργήθηκε δειγµατοληπτικά επί των χρηµατικών ενταλµάτων. Από τον έλεγχό µας προέκυψαν κάποια ευρήµατα επί των χρηµατικών ενταλµάτων καθώς εξετάστηκε ο τρόπος αποπληρωµής τους τα οποία παραθέτουµε κατωτέρω:
-Με την από 991/2011 απόφαση ∆ηµάρχου αποφασίστηκε η διενέργεια προµήθειας µε απευθείας ανάθεση- έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, 6 µονόφυλλων µεταλλικών και 7 δίφυλλων µεταλλικών θυρών, για τις ανάγκες του ∆ήµου Κύµης Αλιβερίου. Το ποσό της σύµβασης προµήθειας που υπογράφηκε ανέρχεται σε ευρώ 14.907,60 µε ΦΠΑ. Για την εξόφληση του εν λόγω προµηθευτή εκδόθηκαν τα ΧΕΠ σειράς Β µε  αριθµό 399 ποσού ευρώ 762,60, 400 ποσού ευρώ 1.476,00, αριθµό 401 ποσού ευρώ 1.476,00, αριθµό 402 ποσού ευρώ 1.476,00, αριθµό 403 ποσού ευρώ 1.476,00 και αριθµό 404 ποσού ευρώ 1.476,00. Πρέπει να διερευνηθεί ό λόγος που εκδόθηκαν περισσότερα του ενός ΧΕΠ και όλα κάτω των 1.500,00. Σηµειώνεται ότι όλα εξοφλήθηκαν µε µετρητά την ίδια ηµεροµηνία. Σε περίπτωση που είχε εκδοθεί ένα ΧΕΠ θα ήταν απαραίτητη η προσκόµιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας κατά την εξόφληση καθώς και η αποστολή για θεώρηση στο Ελεγκτικό Συνέδριο δεδοµένου ότι η σύµβαση ανέρχεται σε ευρώ 14.907,60 µε ΦΠΑ. ∆εδοµένου ότι η σύµβαση είναι συνολικού ποσού άνω των 5.000,00 θα έπρεπε να σταλεί για θεώρηση στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
-Στην εξόφληση του ΧΕΠ σειράς Α µε αριθµό 113 ποσού ευρώ 30.000,00 ποσό ευρώ 20.000,00 εξοφλήθηκε µε 2 ισόποσες επιταγές και ποσό ευρώ 10.000,00 εξοφλήθηκε µε µετρητά, ποσό ιδιαίτερα µεγάλο για διακινείται µε µετρητά. Για διαχειριστικούς λόγους το σύνολο της πληρωµής θα έπρεπε να γίνεται µέσω του τραπεζικού συστήµατος. Επίσης το ΧΕΠ έχει εξοφληθεί µε ηµεροµηνία 16/07/2012, ενώ η φορολογική ενηµερότητα έχει εκδοθεί µε µεταγενέστερη ηµεροµηνία και συγκεκριµένα 19/07/2012.
-Τα ΧΕΠ σειράς Α µε αριθµό 240 ποσού ευρώ 31.992,31 και αριθµό 241 ποσού ευρώ 21.537,97 µε δικαιούχο το ΝΠ∆∆ Παιδείας και Αθλητισµού εξοφλούνται στις 31/12/2012 µε µία επιταγή εκδόσεως της Εθνικής Τράπεζας ποσού ευρώ 38.190,28 και µε µετρητά ποσού ευρώ 15.340,00 που έλαβε η πρόεδρος του ΝΠ∆∆ κα. Στουπή. Το ποσό ευρώ των 15.340,00 είναι ιδιαίτερα µεγάλο για να διακινείται µε µετρητά. Για διαχειριστικούς λόγους το σύνολο της πληρωµής θα έπρεπε να γίνεται µέσω του τραπεζικού συστήµατος.
-Το ΧΕΠ σειράς Α µε αριθµό 148 ποσού ευρώ 5.054,25 εξοφλείται στις 31/12/2012 µε τραπεζική επιταγή χωρίς να έχει την ηµεροµηνία πληρωµής σε ισχύ φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα. Η φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα έχει εκδοθεί µε ηµεροµηνία 04/01/2013.
-Το ΧΕΠ σειράς Β µε αριθµό 882 ποσού ευρώ 6.180,70 εξοφλείται την 31/12/2012 µε µετρητά. Το ποσό ευρώ 6.180,70 είναι ιδιαίτερα µεγάλο για να διακινείται µε µετρητά. Για διαχειριστικούς λόγους το σύνολο της πληρωµής θα έπρεπε να γίνεται µέσω του τραπεζικού συστήµατος.
-Έχουν εκδοθεί τα ΧΕΠ 826 και 834 σειράς Β ποσού ευρώ 1.340,70 και 2.435,40 προς τον ίδιο δικαιούχο- προµηθευτή. Και τα 2 τιµολόγια έχουν εκδοθεί µε ηµεροµηνία 5/10/2012. Η ανάθεση έχει γίνει µε απόφαση δηµάρχου 581/2012. Έχουν εξοφληθεί την ίδια ηµέρα µε έκδοση µίας επιταγής. Πρέπει να διερευνηθεί ο λόγος που εκδόθηκαν 2 ΧΕΠ για την ίδια ανάθεση. Σε περίπτωση που είχε εκδοθεί ένα ΧΕΠ θα έπρεπε ο δικαιούχος να προσκοµίσει ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα. Σε κανέναν εκ των 2 ΧΕΠ δεν επισυνάπτεται ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα. Στο ΧΕΠ 826 το πρωτόκολλο παραλαβής φέρει υπογραφή µόνο από το ένα εκ των τριών µελών της επιτροπής.
-Τα ΧΕΠ σειράς Β µε αριθµό 267 ποσού ευρώ 3.461,22, µε αριθµό 268 ποσού ευρώ 2.2501,82 και µεαριθµό 269 ποσού ευρώ 2.386,20 έχουν εκδοθεί προς τον ίδιο δικαιούχο-προµηθευτή. Αφορούν εξοφλήσεις για επισκευές οχηµάτων οµοειδών εργασιών που έγιναν τον ∆εκέµβριο του 2011 και όλα τα τιµολόγια έχουν εκδοθεί στις 29/12/2011. Εξοφλούνται όλα µε την έκδοση µίας τραπεζικής επιταγής την ίδια ηµέρα και µετρητών 100,00 ευρώ. Για διαχειριστικούς λόγους το σύνολο της πληρωµής θα έπρεπε να γίνεται µέσω του τραπεζικού συστήµατος. Πρέπει να διερευνηθεί ο λόγος που εκδόθηκαν περισσότερα του  ενός ΧΕΠ. Σε περίπτωση που είχε εκδοθεί ένα ΧΕΠ κατά την εξόφληση του προµηθευτή-δικαιούχου θα έπρεπε να αποσταλεί για θεώρηση στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Το πρωτόκολλο παραλαβής και παράδοσης που επισυνάπτεται στο ΧΕΠ σειράς Β 268 δεν φέρει υπογραφή από τον ∆ήµαρχο.
-Το ΧΕΠ σειράς Β µε αριθµό 881 ποσού ευρώ 1.736,90 έχει εξοφληθεί στις 31/12/2012 ενώ το πρωτόκολλο παραλαβής φέρει µόνο δύο υπογραφές εκ των τριών µελών της επιτροπής.
-Το ΧΕΠ σειράς Β µε αριθµό 835 ποσού ευρώ 1.829,87 έχει εξοφληθεί στις 21/11/2012 ενώ τοπρωτόκολλο παραλαβής φέρει µόνο δύο υπογραφές εκ των τριών µελών της επιτροπής.
-Το ΧΕΠ σειράς Β µε αριθµό 838 ποσού ευρώ 2.995,05 έχει εξοφληθεί στις 23/11/2012 ενώ τοπρωτόκολλο παραλαβής φέρει µόνο µία υπογραφή εκ των τριών µελών της επιτροπής.
-Τα ΧΕΠ σειράς Β µε αριθµό 580 και µε αριθµό 581 εξοφλούνται στις 24/9/2012 µε τραπεζική επιταγή. Και τα 2 ΧΕΠ αφορούν εργασίες συντήρησης στο ίδιο όχηµα. Σε περίπτωση που είχε εκδοθεί ένα ΧΕΠ θαέπρεπε να προσκοµισθεί φορολογική ενηµερότητα από τον δικαιούχο. Πρέπει να διερευνηθεί ο λόγος που εκδόθηκαν περισσότερα του ενός ΧΕΠ καθώς εξοφλήθηκαν την ίδια ηµέρα. Επιπλέον στο ΧΕΠ µε αριθµό 580 στην βεβαίωση καλής εκτέλεσης δεν υπάρχει υπογραφή του ∆ηµάρχου. Στο ΧΕΠ µε αριθµό 581 το πρωτόκολλο παραλαβής έχει ηµεροµηνία προγενέστερη του τιµολογίου του δικαιούχου και δεν υπάρχει υπογραφή του ∆ηµάρχου.
-Το ΧΕΠ σειράς Α µε αριθµό 171 πληρωτέου ποσού ευρώ 14.024,25 εξοφλείται στις 29/10/2012 µε επιταγή ποσού ευρώ 13.824,25 και καταβολή µετρητών 200,00. Για διαχειριστικούς λόγους το σύνολο της πληρωµής θα έπρεπε να γίνεται µέσω του τραπεζικού συστήµατος.
-To XEΠ σειράς Α µε αριθµό 61 ποσού ευρώ 4.999,95 έχει εξοφληθεί στις 30/03/2012 µε τραπεζική επιταγή ενώ η φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα έχουν ηµεροµηνία έκδοσης 3/4/2012.
-Το ΧΕΠ σειράς Α µε αριθµό 118 ποσού ευρώ 6.998,70 εξοφλείται στις 16/10/2012 µε κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασµό ποσού ευρώ 6,521,10 και καταβολή µετρητών 250,00. Για διαχειριστικούς λόγους το σύνολο της πληρωµής θα έπρεπε να γίνεται µέσω του τραπεζικού συστήµατος.
-Το ΧΕΠ σειράς Β µε αριθµό 460 ποσού ευρώ 39.697,33 εξοφλείται στις 21/06/2012 µε επιταγή ποσού ευρώ 35.697,33 και µετρητά ποσού 4.000,00. Το ποσό ευρώ των 4.000,00 είναι ιδιαίτερα µεγάλο για να διακινείται µε µετρητά. Για διαχειριστικούς λόγους το σύνολο της πληρωµής θα έπρεπε να γίνεται µέσω
του τραπεζικού συστήµατος.
-Τα ΧΕΠ σειράς Β µε αριθµό 1015 ποσού ευρώ 1.964,97, µε αριθµό 1017 ποσού ευρώ 2.490,94 και µε αριθµό 1056 ποσού ευρώ 2.490,94 εξοφλούνται στις 31 ∆εκεµβρίου 2012 µε µία τραπεζική επιταγή. Τα εν λόγω ΧΕΠ είναι προς τον ίδιο δικαιούχο. Πρέπει να διερευνηθεί ο λόγος που εκδόθηκαν περισσότερα του ενός ΧΕΠ για εξόφληση ενός δικαιούχου την ίδια ηµέρα. Σε περίπτωση που είχε εκδοθεί ένα ΧΕΠ κατά την εξόφληση του προµηθευτή-δικαιούχου θα έπρεπε να αποσταλεί για θεώρηση στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
-Τα ΧΕΠ σειράς Β µε αριθµό 134 ποσού ευρώ 2.706,00, µε αριθµό 135 ποσού ευρώ 2.952,00, µε αριθµό 135 ποσού ευρώ 2.952,00, µε αριθµό 262 ποσού ευρώ 2.214,00 και µε αριθµό 263 ποσού ευρώ 2.644,50 έχουν εκδοθεί προς τον ίδιο δικαιούχο-προµηθευτή. Αφορούν εξοφλήσεις για επισκευές οχηµάτων οµοειδών εργασιών που έγιναν τον ∆εκέµβριο του 2011. Εξοφλούνται όλα µε την έκδοση µίας τραπεζικής επιταγής την ίδια ηµέρα. Οι αναθέσεις εργασιών των ΧΕΠ σειράς Β µε αριθµό 262 και 263 έγιναν µε τις  αποφάσεις δηµάρχου 1042/2011 και 1043/2011 αντίστοιχα. Οι αναθέσεις εργασιών των ΧΕΠ σειράς Β µε αριθµό 135, 134 και 136 έγιναν µε τις αποφάσεις δηµάρχου 968/2011, 969/2011 και 970/2011 αντίστοιχα.
Πρέπει να διερευνηθεί ο λόγος που εκδόθηκαν περισσότερα του ενός ΧΕΠ. Σε περίπτωση που είχε εκδοθεί ένα ΧΕΠ κατά την εξόφληση του προµηθευτή-δικαιούχου θα έπρεπε να αποσταλεί για θεώρηση στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
-Τα ΧΕΠ σειράς Β µε αριθµό 261 ποσού ευρώ 3,259,50 και αριθµό 264 ποσού ευρώ 2.527,65 εξοφλούνται µε επιταγή ποσού ευρώ 4.948,95 και µετρητά ποσό ευρώ 650,00. Για διαχειριστικούς λόγους το σύνολο της πληρωµής θα έπρεπε να γίνεται µέσω του τραπεζικού συστήµατος. Τα 2 ΧΕΠ έχουν εκδοθεί προς τον ίδιο δικαιούχο-προµηθευτή. Αφορούν εξοφλήσεις για την επισκευή του ίδιου οχήµατος για εργασίες που έγιναν τον ∆εκέµβριο και τα τιµολόγια έχουν εκδοθεί στις 30/12/2011. Η ανάθεση που επισυνάπτεται στο ΧΕΠ 261 έχει γίνει µε απόφαση δηµάρχου 1041/2011 και η ανάθεση που επισυνάπτεται στο ΧΕΠ 264 έχει γίνει µε απόφαση δηµάρχου 1040/2011. Πρέπει να διερευνηθεί ο λόγος που εκδόθηκαν περισσότερα του ενός ΧΕΠ. Σε περίπτωση που είχε εκδοθεί ένα ΧΕΠ κατά την εξόφληση του προµηθευτή-δικαιούχου θα έπρεπε να αποσταλεί για θεώρηση στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
-Τα ΧΕΠ σειράς Β µε αριθµό 350 ποσού ευρώ 3.456,30 και µε αριθµό 352 ποσού ευρώ 3.690,00 εξοφλούνται στις 2 Ιουλίου 2012 µε κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα Κύµης µε ώρα εξόφλησης 14:31 και 14:30 αντίστοιχα προς τον ίδιο προµηθευτή-δικαιούχο. Η απόφαση δηµάρχου µε αριθµό 1008/2011 για διενέργεια προµήθειας µε απευθείας ανάθεση- έγκριση τεχνικών προδιαγραφών εκτυπώσεων, εκδόσεων βιβλιοδετήσεων για τις ανάγκες του ∆ήµου έγινε στις 22/12/2011 µε ύψος συνολικής προµήθειας ευρώ 7.146,30 µε ΦΠΑ προς έναν προµηθευτή-δικαιούχο. Πρέπει να διερευνηθεί ο λόγος που εκδόθηκαν περισσότερα του ενός ΧΕΠ για εξόφληση ενός δικαιούχου και την ίδια ηµέρα. Σε περίπτωση που είχε εκδοθεί ένα ΧΕΠ κατά την εξόφληση του προµηθευτή-δικαιούχου θα έπρεπε να αποσταλεί για θεώρηση στο Ελεγκτικό Συνέδριο δεδοµένου ότι η σύµβαση ανέρχεται σε ευρώ 7.146,30 µε ΦΠΑ. ∆εδοµένου ότι η σύµβαση είναι συνολικού ποσού άνω των 5.000,00 θα έπρεπε να σταλεί για θεώρηση στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
-Το ΧΕΠ σειράς A µε αριθµό 155 ποσού ευρώ 6.981,23 εξοφλείται µε µετρητά. Το ποσό είναι ιδιαίτερα µεγάλο για να διακινείται µε µετρητά. Για διαχειριστικούς λόγους η πληρωµή θα έπρεπε να γίνεται µέσω του τραπεζικού συστήµατος. Επίσης κατά την εξόφλησή του δεν επισυνάπτεται φορολογική ενηµερότητα σε ισχύ.
-Το ΧΕΠ σειράς Α µε αριθµό 91 ποσού ευρώ 5.691,59 εξοφλείται στις 05/07/2012 µε µετρητά. Σηµειώνεται ότι το ποσό είναι ιδιαίτερα µεγάλο για διακινείται µε µετρητά. Για διαχειριστικούς λόγους η πληρωµή θα έπρεπε να γίνεται µέσω του τραπεζικού συστήµατος.
-Το ΧΕΠ σειράς Α µε αριθµό 121 ποσού ευρώ 9.972,84 εξοφλείται στις 12/07/2012. Ποσό ευρώ 4.324,20 εξοφλείται µε έκδοση τραπεζικής επιταγής και ποσό ευρώ 5.000,00 µε µετρητά. Το ποσό που εξοφλείται µε µετρητά είναι ιδιαίτερα µεγάλο για να διακινείται µε µετρητά. Για διαχειριστικούς λόγους η πληρωµή θα έπρεπε να γίνεται µέσω του τραπεζικού συστήµατος.
-Το ΧΕΠ σειράς Α µε αριθµό 159 ποσού ευρώ 9.972,84 εξοφλείται στις 25/09/2012 µε µετρητά. Το ποσό που εξοφλείται µε µετρητά είναι ιδιαίτερα µεγάλο για να διακινείται µε µετρητά. Για διαχειριστικούς λόγους η πληρωµή θα έπρεπε να γίνεται µέσω του τραπεζικού συστήµατος.
-Το ΧΕΠ σειράς Α µε αριθµό 161 ποσού ευρώ 4.999,81 εξοφλείται στις 31/12/2012 µε µετρητά. Το ποσό που εξοφλείται µε µετρητά είναι ιδιαίτερα µεγάλο για να διακινείται µε µετρητά. Για διαχειριστικούς λόγους η πληρωµή θα έπρεπε να γίνεται µέσω του τραπεζικού συστήµατος.
-Τα ΧΕΠ σειράς Α µε αριθµό 162 ποσού ευρώ 11.147,10 και 163 ποσού ευρώ 11.343,39 εξοφλούνται µε 2 επιταγές στις 31/12/2012 ποσού ευρώ 10.447,10 και 11.343,39 και µετρητά ευρώ 700,00. Για διαχειριστικούς λόγους η πληρωµή θα έπρεπε να γίνεται µέσω του τραπεζικού συστήµατος.
-Το ΧΕΠ σειράς Β µε αριθµό 22 ποσού ευρώ 3.368,00 εξοφλείται στις 10/02/2012 ενώ δεν προσκοµίζεται ασφαλιστική ενηµερότητα.
-Τα ΧΕΠ σειράς Β µε αριθµό 903 και 904 ποσού ευρώ 3.000,00 και 2.000,00 αντίστοιχα εξοφλούνται στις 13/12/2012. ∆εν προκύπτει ο τρόπος εξόφλησης των ΧΕΠ. Πρέπει να διερευνηθεί ο λόγος που εκδόθηκαν περισσότερα του ενός ΧΕΠ καθώς αφορούν τον ίδιο προµηθευτή-δικαιούχο. Σε περίπτωση που είχε εκδοθεί ένα ΧΕΠ κατά την εξόφληση του προµηθευτή-δικαιούχου θα έπρεπε να αποσταλεί για θεώρηση στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
-Το ΧΕΠ σειράς Β µε αριθµό 278 ποσού ευρώ 3.000,00 εξοφλείται στις 27/07/2012 µε τραπεζική επιταγή. Το γραµµάτιο είσπραξης και η απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έχουν ηµεροµηνία του 2011. Θα έπρεπε να πληρώνονται από κωδικούς του προϋπολογισµού παρελθόντων ετών (Π.Ο.Ε.) και όχι από τον κωδικό 00-6734.
-Το ΧΕΠ σειράς Β µε αριθµό 288 ποσού ευρώ 3.000,00 εξοφλείται στις 28/05/2012 χωρίς να έχει την ηµεροµηνία πληρωµής σε ισχύ ασφαλιστική ενηµερότητα. Το ΧΕΠ δεν φέρει υπογραφή από τον ∆ηµοτικό Ταµία. Το γραµµάτιο είσπραξης και η απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έχουν ηµεροµηνία του 2011. Θα έπρεπε να πληρώνονται από κωδικούς του προϋπολογισµού παρελθόντων ετών (Π.Ο.Ε.) και όχι από τον κωδικό 00-6734.
-Το ΧΕΠ σειράς Β µε αριθµό 339 ποσού ευρώ 1.000,00 εξοφλείται στις 31/05/2012 µε τραπεζική επιταγή. Το ΧΕΠ δεν φέρει υπογραφή από την προϊσταµένη Οικονοµικής Υπηρεσίας. Το γραµµάτιο είσπραξης και η απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έχουν ηµεροµηνία του 2011. Θα έπρεπε να πληρώνονται από κωδικούς του προϋπολογισµού παρελθόντων ετών (Π.Ο.Ε.) και όχι από τον κωδικό 00-6734.
-Το ΧΕΠ σειράς Β µε αριθµό 340 ποσού ευρώ 3.000,00 εξοφλείται στις 14/06/2012 µε τραπεζική επιταγή. Το γραµµάτιο είσπραξης και η απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έχουν ηµεροµηνία του 2011. Θα έπρεπε να πληρώνονται από κωδικούς του προϋπολογισµού παρελθόντων ετών (Π.Ο.Ε.) και όχι από τον κωδικό 00-6734.
-Το ΧΕΠ σειράς Β µε αριθµό 346 ποσού ευρώ 2.000,00 δεν φέρει υπογραφή από τον ∆ήµαρχο. Σε όλα τα συνηµµένα έντυπα όπου έπρεπε να υπάρχει υπογραφή του ∆ηµάρχου δεν υπάρχει. Το γραµµάτιο είσπραξης και η απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έχουν ηµεροµηνία του 2011. Θα έπρεπε να πληρώνονται από κωδικούς του προϋπολογισµού παρελθόντων ετών (Π.Ο.Ε.) και όχι από τον κωδικό 00- 6734.
-Το ΧΕΠ σειράς Β µε αριθµό 449 ποσού ευρώ 2.000,00 εξοφλείται στις 24/08/2012 χωρίς να έχει την ηµεροµηνία πληρωµής σε ισχύ φορολογική ενηµερότητα. Η φορολογική ενηµερότητα που επισυνάπτεται έχει ηµεροµηνία έκδοσης 30/08/2012. Το γραµµάτιο είσπραξης και η απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έχουν ηµεροµηνία του 2011. Θα έπρεπε να πληρώνονται από κωδικούς του προϋπολογισµού παρελθόντων ετών (Π.Ο.Ε.) και όχι από τον κωδικό 00-6734.
-Το ΧΕΠ σειράς Β µε αριθµό 532 ποσού ευρώ 4.030,00 εξοφλείται στις 13/07/2012 ενώ η φορολογική ενηµερότητα που προσκοµίζεται είναι µεταγενέστερη και δεν προσκοµίζεται ασφαλιστική ενηµερότητα.
-Το ΧΕΠ σειράς Β µε αριθµό 956 ποσού ευρώ 3.997,50 εξοφλείται στις 24/12/2012 µε τραπεζική επιταγή χωρίς να έχει την ηµεροµηνία πληρωµής σε ισχύ ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα. Επιπροσθέτως το πρωτόκολλο παραλαβής φέρει υπογραφή µόνο από το ένα από τα τρία µέλη της επιτροπής χωρίς επίσης να έχει σηµειωθεί ηµεροµηνία σύνταξής του.
-Το ΧΕΠ σειράς Β µε αριθµό 415 ποσού ευρώ 2.995,05 δεν φέρει υπογραφή από τον ∆ήµαρχο. Επίσης η βεβαίωση εργασιών δεν φέρει υπογραφή από τον ∆ήµαρχο.
-Το ΧΕΠ σειράς Α µε αριθµό 105 ποσού ευρώ 5.120,84 εξοφλήθηκε στις 27/07/2012 χωρίς να έχει επισυναφθεί ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα σε ισχύ εκείνη την ηµεροµηνία.
-Το ΧΕΠ σειράς Β µε αριθµό 1007 ποσού ευρώ 4.993,80 για προµήθεια 14 ψηφιακών δορυφορικών δεκτών έχει εξοφληθεί στις 31/12/2012 ενώ η γνωµοδότηση για την προµήθεια και το πρωτόκολλο παραλαβής δεν φέρουν όλες τις υπογραφές από τα µέλη της επιτροπής. Επιπροσθέτως στο Τιµολόγιο ∆ελτίο Αποστολής που έχει εκδοθεί στις 7/12/2011 στον προορισµό δεν έχει συµπληρωθεί ο τόπος αποστολής.
-Το ΧΕΠ σειράς Β µε αριθµό 751 ποσού ευρώ 27.943,72 εξοφλείται στις 24/10/2012 χωρίς να έχουν υπογράψει στα Πρωτόκολλα Παραλαβής ο ∆ήµαρχος και δύο από τα τρία µέλη της επιτροπής.
-Το ΧΕΠ σειράς Β µε αριθµό 778 ποσού ευρώ 14.043,92 εξοφλείται στις 12/11/2012 χωρίς να έχει υπογράψει στα Πρωτόκολλα Παραλαβής ο ∆ήµαρχος και σε δύο Πρωτόκολλα Παραλαβής το ένα από τα τρία µέλη της επιτροπής.
-Το ΧΕΠ σειράς Β µε αριθµό 780 ποσού ευρώ 9.340,64 εξοφλείται στις 12/11/2012 µε µετρητά και χωρίς να έχει υπογράψει στα Πρωτόκολλα Παραλαβής ο ∆ήµαρχος. Για διαχειριστικούς λόγους η πληρωµή θα έπρεπε να γίνεται µέσω του τραπεζικού συστήµατος.
-Το ΧΕΠ σειράς Β µε αριθµό 733 ποσού ευρώ 24.256,23 εξοφλείται στις 18/10/2012 χωρίς να προκύπτει ο τρόπος εξόφλησης και χωρίς να έχει υπογράψει στα Πρωτόκολλα Παραλαβής ο ∆ήµαρχος.
-Το ΧΕΠ σειράς Β µε αριθµό 69 ποσού ευρώ 3.617,17 εξοφλείται στις 26/3/2012 µε µετρητά. Για διαχειριστικούς λόγους η πληρωµή θα έπρεπε να γίνεται µέσω του τραπεζικού συστήµατος.
-Το ΧΕΠ σειράς Β µε αριθµό 143 ποσού ευρώ 6.404,14 εξοφλείται στις 16/5/2012 χωρίς να προκύπτει ο τρόπος εξόφλησης. Για διαχειριστικούς λόγους η πληρωµή θα έπρεπε να γίνεται µέσω του τραπεζικού συστήµατος.
-Το ΧΕΠ σειράς Β µε αριθµό 157 ποσού ευρώ 10.397,88 εξοφλείται στις 17/5/2012 χωρίς να προκύπτει ο τρόπος εξόφλησης και χωρίς να έχει υπογράψει στα Πρωτόκολλα Παραλαβής το ένα από τα τρία µέλη της επιτροπής. Για διαχειριστικούς λόγους η πληρωµή θα έπρεπε να γίνεται µέσω του τραπεζικού συστήµατος.
-Το ΧΕΠ σειράς Β µε αριθµό 161 ποσού ευρώ 10.247,27 εξοφλείται στις 29/5/2012 χωρίς να προκύπτει ο τρόπος εξόφλησης και χωρίς να έχει υπογράψει σε ένα Πρωτόκολλο Παραλαβής ο ∆ήµαρχος και σε όλα τα Πρωτόκολλα Παραλαβής το ένα από τα τρία µέλη της επιτροπής. Για διαχειριστικούς λόγους η πληρωµή θα έπρεπε να γίνεται µέσω του τραπεζικού συστήµατος.
-Το ΧΕΠ σειράς Β µε αριθµό 515 ποσού ευρώ 3.088,32 εξοφλείται στις 13/11/2012 χωρίς να προκύπτει ο τρόπος εξόφλησης. Για διαχειριστικούς λόγους η πληρωµή θα έπρεπε να γίνεται µέσω του τραπεζικού συστήµατος.
-Το ΧΕΠ σειράς Β µε αριθµό 55 ποσού ευρώ 6.720,50 εξοφλείται στις 22/3/2012 χωρίς να προκύπτει ο τρόπος εξόφλησης. Για διαχειριστικούς λόγους η πληρωµή θα έπρεπε να γίνεται µέσω του τραπεζικού συστήµατος.
-Το ΧΕΠ σειράς Β µε αριθµό 63 ποσού ευρώ 11.912,54 εξοφλείται στις 20/3/2012 χωρίς να προκύπτει ο τρόπος εξόφλησης. Για διαχειριστικούς λόγους η πληρωµή θα έπρεπε να γίνεται µέσω του τραπεζικού συστήµατος.
-Το ΧΕΠ σειράς Β µε αριθµό 40 ποσού ευρώ 6.882,45 εξοφλείται στις 22/2/2012 χωρίς να προκύπτει ο τρόπος εξόφλησης. Για διαχειριστικούς λόγους η πληρωµή θα έπρεπε να γίνεται µέσω του τραπεζικού συστήµατος.
-Το ΧΕΠ σειράς Β µε αριθµό 36 ποσού ευρώ 8.387,28 εξοφλείται στις 22/2/2012 χωρίς να προκύπτει ο τρόπος εξόφλησης. Για διαχειριστικούς λόγους η πληρωµή θα έπρεπε να γίνεται µέσω του τραπεζικού συστήµατος.
-Σε όλα τα ΧΕΠ που αφορούν τις επιχορηγήσεις προς το ΝΠ∆∆ Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Αθλητισµού καθώς και τις Σχολικές Επιτροπές δεν επισυνάπτεται γραµµάτιο είσπραξης από τους δικαιούχους κατά την εξόφληση των ΧΕΠ.
-Στο ΧΕΠ σειράς Β µε αριθµό 289 ποσού ευρώ 4.000,00 δεν επισυνάπτονται όλα τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά. Σηµειώνεται ότι µετά τις κρατήσεις ποσού ευρώ 532,80, ποσό ευρώ 3.467,20 εξοφλείται µε µετρητά το οποίο είναι σαν ποσό ιδιαίτερα µεγάλο για διακινείται µε µετρητά. Για διαχειριστικούς λόγους η πληρωµή θα έπρεπε να γίνεται µέσω του τραπεζικού συστήµατος.
-Στο ΧΕΠ σειράς Β µε αριθµό 456 ποσού ευρώ 4.240,00 δεν επισυνάπτεται το τιµολόγιο του προµηθευτή και η βεβαίωση καλής εκτέλεσης. Στην ασφαλιστική ενηµερότητα που επισυνάπτεται στο είδος επιχείρησης αναφέρεται «Αλιεία ψαριών». Στο φύλλο εκκαθάρισης της δαπάνης και στην κατάσταση πληρωµής αναφέρεται ότι αφορά έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων.
-Το ΧΕΠ σειράς Β µε αριθµό 89 ποσού ευρώ 86.500,00 εξοφλείται την 02/07/2012 µε επιταγή ποσού ευρώ 85.000,00 και µετρητά ποσού ευρώ 1.500,00. Για διαχειριστικούς λόγους το σύνολο της πληρωµής θα έπρεπε να γίνεται µέσω του τραπεζικού συστήµατος.
-Το ΧΕΠ σειράς Α µε αριθµό 180 ποσού ευρώ 5.141,40 εξοφλείται την 23/10/2012 χωρίς να προκύπτει ο τρόπος εξόφλησης. ∆εν επισυνάπτεται ούτε καταθετήριο σε τράπεζα, ούτε αντίγραφο τραπεζικής επιταγής. Αν εξοφλείται µε µετρητά πρέπει να σηµειωθεί ότι είναι ιδιαίτερα µεγάλο για να διακινείται µε µετρητά. ∆εν επισυνάπτεται ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα.
-Τα ΧΕΠ σειράς Β µε αριθµούς 137, 138, 139 εξοφλούνται στις 28/05/2012 µε επιταγή ποσού ευρώ 5.253,53 και µετρητά ποσού ευρώ 250,00. Για διαχειριστικούς λόγους το σύνολο της πληρωµής θα έπρεπε να γίνεται µέσω του τραπεζικού συστήµατος. Αν είχαν εξοφληθεί τα τιµολόγια µε ένα ΧΕΠ αντί τριών ξεχωριστών ΧΕΠ θα έπρεπε να σταλεί για θεώρηση στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Σηµειώνεται ότι οι αναθέσεις για τις εργασίες έχουν γίνει µε τις αποφάσεις δηµάρχου 1048/2011, 1049/2011, 1050/2011.
-Τα ΧΕΠ σειράς Β µε αριθµούς 300, 342, 343 εξοφλούνται στις 31/05/2012 µε επιταγή ποσού ευρώ 3.360,69 και µετρητά ποσού ευρώ 250,00. Για διαχειριστικούς λόγους το σύνολο της πληρωµής θα έπρεπε να γίνεται µέσω του τραπεζικού συστήµατος.
-Το ΧΕΠ σειράς Α µε αριθµό 50 ποσού ευρώ 4.999,95 εξοφλείται στις 30/03/2012 µε επιταγή ποσού ευρώ 4.036,95 και µετρητά ποσού ευρώ 150,00. Για διαχειριστικούς λόγους το σύνολο της πληρωµής θα έπρεπε να γίνεται µέσω του τραπεζικού συστήµατος. Η ασφαλιστική ενηµερότητα που επισυνάπτεται είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας πληρωµής.
-Το ΧΕΠ σειράς Α µε αριθµό 59 ποσού ευρώ 2.962,89 εξοφλείται στις 02/04/2012 χωρίς να προκύπτει ο τρόπος εξόφλησης. ∆εν επισυνάπτεται ούτε καταθετήριο σε τράπεζα, ούτε αντίγραφο τραπεζικής επιταγής. Αν εξοφλείται µε µετρητά πρέπει να σηµειωθεί ότι είναι ιδιαίτερα µεγάλο για να διακινείται µε µετρητά.
-Στο ΧΕΠ σειράς Β µε αριθµό 469 ποσού ευρώ 11.051,55 στις 26/06/2012 χωρίς να επισυνάπτεται ασφαλιστική ενηµερότητα του δικαιούχου.
-Τα ΧΕΠ σειράς Α µε αριθµούς 136 και 137 εξοφλούνται στις 26/10/2012 µε επιταγή ποσού ευρώ 9.161,90 και µετρητά ποσού ευρώ 100,00. Για διαχειριστικούς λόγους το σύνολο της πληρωµής θα έπρεπε να γίνεται µέσω του τραπεζικού συστήµατος."


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου