Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016

ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ: Επιστολή στον Δήμαρχο για την μεταφορά των απορριμμάτων

ΠΡΟΣ:     Τον Δήμαρχο Κύμης – Αλιβερίου κ. Αθανάσιο Μπουραντά
ΚΟΙΝ:  1. Αντιδήμαρχο Κύμης – Αλιβερίου κ. Μπαράκο Νικόλαο
            2. Επικεφαλή μείζονος αντιπολίτευσης κ. Θωμά Δημήτριο
            3. Επικεφαλή ελάσσονος αντιπολίτευσης κ. Μιχαήλ Κων/νο

ΘΕΜΑ: «Μεταφορά απορριμμάτων»

               Κύριε Δήμαρχε
     Μετά την ολοκλήρωση των έργων «Αποκατάσταση των ΧΑΔΑ» στο δήμο μας, και με δεδομένη την καθυστέρηση υλοποίησης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Διαχείρισής των Απορριμμάτων, προέκυψε εν τω μεταξύ σοβαρό πρόβλημα σχετικά με την εναπόθεση και μεταφορά τους.
     Όπως ο ίδιος αναφέρετε σε σχετικό Δελτίο Τύπου που εκδώσατε αμέσως μετά το Δημοτικό Συμβούλιο της 27/7/2016, όπου συζητήθηκε το θέμα «Αποκατάσταση τεσσάρων ΧΑΔΑ  του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου», αναγνωρίζετε ότι η επιλεγείσα στη παρούσα φάση διαδικασία μεταφόρτωσης των απορριμμάτων γίνεται με μη ορθό και σύννομο τρόπο, αναγκαστικά λέτε, με κίνδυνο σε περίπτωση καταγγελίας να σταματήσει η αποκομιδή και η μεταφορά και να κατασχεθούν τα μηχανήματα. Επιρρίπτετε δε για αυτό τις ευθύνες στους αντιδρώντες στην εγκατάσταση των δύο ΣΜΑ δημότες στις ανακοινωθείσες περιοχές.
      Για τη λύση του προβλήματος λοιπόν συνήψατε ως Δήμος σύμβαση με την εταιρεία Αφοί Σιακανδάρη με έναρξη ισχύος από την Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016.
        Σήμερα η κατάσταση στους χώρους δίπλα στους πρώην ΧΑΔΑ εμφανίζεται ως απαράδεκτη,  και η συσσώρευση των απορριμμάτων είναι ανεξέλεγκτη, όχι από ιδιώτες, αλλά από τον ίδιο το Δήμο: Τόνοι σκουπιδιών, ζώα που τρέφονται από αυτά , άνθρωποι που ψάχνουν να βρουν χρήσιμα υλικά προς πώληση, επικινδυνότητα από περιπτώσεις ξεσπάσματος πυρκαγιών και πιθανότητα μολυσματικών ασθενειών, δυσοσμίες.
       Τι συμβαίνει λοιπόν; Ανταποκρίνεται ορθά η ανάδοχος εταιρεία στις συμβατικές της υποχρεώσεις; Αν όχι γιατί και με ποιανού την ευθύνη;  Πόσο θα συνεχιστεί αυτή η απαράδεκτη κατάσταση; Τι σκοπεύετε να κάνετε για την επίλυση του προβλήματος;
             Κύριε Δήμαρχε
     Είστε δύο χρόνια δημοτική αρχή. Δεν μπορεί για όλα να φταίνε οι προηγούμενοι ή οι δημότες. Ο λαός με την ψήφο του απέρριψε την προηγούμενη δημοτική αρχή και για τα όποια άλλα προβλήματα ή  τυχόν ευθύνες της χρεώνεται, θα αποφασίσουν άλλα κατά νόμο θεσμικά όργανα. Εσείς πια έχετε την ευθύνη Διοίκησης του Δήμου και την αποκλειστική ευθύνη επίλυσης του μείζονος προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων.
     Γι’  αυτό ζητάμε να συγκαλέσετε Δημοτικό Συμβούλιο άμεσα με την διαχείριση των απορριμμάτων ως μοναδικό  θέμα συζήτησης και να ενημερώσετε υπεύθυνα τόσο εμάς, όσο και τους δημότες.
Για ενημέρωσή σας, σας στέλνουμε σχετικό φωτογραφικό υλικό.

ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου