Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2016

Ο Δήμος ζητά ακίνητο στην Κύμη για την λαϊκή αγορά. Έως την Παρασκευή οι προσφορές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Κύμης-Αλιβερίου προκηρύσσει, φανερή, προφορική και μειοδοτική δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες της Δημοτικής Κοινότητας Κύμης και την πραγματοποίηση τμήματος της λαϊκής αγοράς Κύμης.
Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται εντός της πόλεως της Κύμης, κοντά στον δρόμο που διεξάγεται η λαϊκή αγορά, να έχει έκταση τουλάχιστον 500τ.μ., παροχή ρεύματος-ύδρευσης, τουαλέτες ανδρών-γυναικών, είναι περιφραγμένο και να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης ατόμων με ειδικές ανάγκες.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου μέχρι την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2016, σε κλειστό φάκελο, τους τίτλους ιδιοκτησίας, τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου και πιστοποιητικό ότι το ακίνητο είναι ελεύθερο βαρών. Η αρμόδια επιτροπή, με επιτόπια έρευνα κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων και στην συνέχεια ο Δήμαρχος, με ανακοίνωση του, ορίζει τη ημέρα και ώρα της δημοπρασίας, καλώντας μόνο όσους τα ακίνητα τους κρίθηκαν κατάλληλα, να συμμετάσχουν προσκομίζοντας και τα λοιπά δικαιολογητικά.
Οι προσφορές θα κατατίθενται, ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά στο Δημαρχείο Κύμης-Αλιβερίου Παπανικολάου 13, Τ.Κ. 34500.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από την κα Μιχαλοπούλου, τηλ. 2223350224, e-mail anast.mixal@0902.syzefxis.gov.gr, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου