Τα στελέχη του Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Χαλκιδέων στο Κέντρο Προσφύγων της ΡιτσώναςΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τα στελέχη του Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Χαλκιδέων, στα πλαίσια δράσεων ευαισθητοποίησης για τη βία κατά των γυναικών   επισκέφθηκαν τον καταυλισμό προσφύγων στη Ριτσώνα την Πέμπτη 25/05/2017.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, τα στελέχη ενημερώθηκαν από τους εκπροσώπους του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (Ι.Ο.Μ.) για τις συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων και ακολούθησε ομιλία από την Κοινωνική Λειτουργό του Κέντρου Πούλα Αναστασία, σε ομάδα γυναικών προσφύγων για τη βία κατά των γυναικών.
Η συζήτηση έγινε με την παρουσία διερμηνέα και της νομικής συμβούλου του I.O.M. σε χώρο που διατίθεται αποκλειστικά στις γυναίκες για την ενασχόλησή τους με διάφορες δραστηριότητες (Light House Relief) και αναφέρθηκαν ενδιαφέροντα ζητήματα που αφορούν θρησκευτικές και πολιτισμικές διαφορές, ως προς θέση της γυναίκας και την ανοχή στη βία.
Οι γυναίκες ενημερώθηκαν για τις υπηρεσίες που παρέχει το Συμβουλευτικό Κέντρο, καθώς και για τη δυνατότητα ασφαλούς παραπομπής σε Ξενώνες Φιλοξενίας στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο και τονίστηκε η διαρκής συνεργασία όλων των φορέων που δραστηριοποιούνται στη στήριξη των γυναικών.Σχόλια