Σάββατο, 8 Ιουλίου 2017

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Κριεζών (αριθ. αποφ. 210/2014), στις 11 Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30, με τα παρακάτω θέματα ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1.  Αίτημα του Πρότυπου Οικοδομικού-Αστικού Συνεταιρισμού Τραπεζικών Υπαλλήλων Ελλάδος Συν. ΠΕ. : «Αναγνώριση του Οικισμού ’’Ακτή Νηρέως’’ ως Αυτοτελούς Τοπικής Κοινότητας».
2. Εξέταση αιτήσεως Τ.Κ Πρασίνου με θέμα: «Μετεγκατάσταση ιχθυοκαλλιεργειών της εταιρείας “Νηρεύς” στην περιοχή “Πεθαμένο-Μπογαζάκι” της Τοπικής Κοινότητας Πρασίνου.
3. Βεβαίωση Ακινήτου εντός ζώνης 800μ. από το κέντρο του οικισμού Πετριών.
4. Χορήγηση άδειας παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών (Ελευθερίου Δημήτριος-Σαλίεβα Λίντα).
5.  Συγκρότηση Επιτροπής Κατάρτισης Ετήσιου Μητρώου Αρρένων.
6.  Αποδοχή πράξης παραχώρησης σε κοινή χρήση τμήματος γης στην Τ.Κ. Κήπων της Δ.Ε. Κονιστρών.
7.  Τροποποίηση προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2017 και τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος.
8.  Έγκριση χορήγησης έξι νέων προσωρινών παροχών ισχύος 25 KVA (No 2), ποσού 4.083,52 €.
9.  Έκριση επέκτασης δημοτικού φωτισμού στην περιοχή Κάλαμος - Αχλαδερή ποσού 1109,06€.
10.  Κατανομή ΣΑΤΑ.
11. Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού ύψους 180.000€ του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (υπ' αριθ. 14034/7-6-2017 απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών).
12.  Αποδοχή και κατανομή ποσού ύψους 113.000€ του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (υπ’ αριθ. 13492/26-4-2017 απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών).
13.  Έγκριση πολιστικών εκδηλώσεων του Δήμου και διάθεση πιστώσεων.
14. Έγκριση ή μη της παράτασης προθεσμίας για το έργο: «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Δ.Δ. Αλιβερίου».
15.Έγκριση της υπ' αριθ. 6/17 μελέτης του έργου: «Αναβάθμιση Παζαριού Αυλωναρίου» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου.
16. Έγκριση της υπ' αριθ. 9/17 μελέτης του έργου: «Συντήρηση-Βελτίωση οδοποιΐας του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου.
17. Έγκριση της υπ' αριθ. 10/17 μελέτης του έργου: «Ανάπλαση πλατείας ΔΚ Αλιβερίου» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου.
18. Έγκριση της υπ' αριθ. 11/17 μελέτης του έργου: «Κατασκευή WC AMEA και διαμόρφωση εσωτερικών - εξωτερικών χώρων Κέντρου Υγείας Αλιβερίου» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου.
19. Λήψη απόφασης για παραχώρηση οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο  της Τ.Κ. Γαβαλά (του Προέδρου Ιωάννη Ρέτσα) της Δημοτικής Ενότητας Ταμυναίων του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου.
20. Λήψη απόφασης αιτήματος της ΚΕΔΕ για «Συγκέντρωση υπογραφών για την διεκδίκηση του επαναπατρισμού του αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου».
21. Λήψη απόφασης για εκχώρηση της αρμοδιότητας μεταφοράς απορριμμάτων από το Δήμο Κύμης-Αλιβερίου προς τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.


                                                                            Ο Πρόεδρος
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου