Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2016

Η Λαϊκή Συσπείρωση για την μεταφορά των απορριμμάτων

                                                     
Αλιβέρι 1/12/2016

Συνάδελφοι συναδέλφισσες
Για εμάς για την ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ οι σταθμοί μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) είναι μια σελίδα-ένα κεφάλαιο στο βιβλίο που λέγεται διαχείριση απορριμμάτων.
Δεν μπορεί κάποιος να συμφωνήσει διαφωνήσει με τη σελίδα -κεφάλαιο αν δεν
συμφωνήσει διαφωνήσει συνολικά με το βιβλίο.
Συμφωνούμε ότι το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σοβαρό και υπάρχει πολύ μεγάλη
καθυστέρηση στην αντιμετώπιση του.
Όχι γιατί το λέει η Ε.Ε, που θέλει να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων που θησαυρίζουν από αυτή την δραστηριότητα, αλλά γιατί το έχει ανάγκη ο λαός.
Είναι γεγονός, ότι η έλλειψη Εθνικού Σχεδιασμού για τη διαχείριση των απορριμμάτων που χαρακτήρισε την πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων και συνεχίζεται και με τη σημερινή, είναι καίριο ζήτημα το οποίο συνδέεται με την πρόληψη της παραγωγής απορριμμάτων, την επιλογή των κατάλληλων χώρων εναπόθεσης, την ανακύκλωση , την υγειονομική ταφή κλπ.
Η επιλογή των κατάλληλων χώρων είναι σύνθετο ζήτημα και επιβάλλεται να γίνεται μελετημένα, με συγκεκριμένα κριτήρια ώστε οι χώροι να είναι μακριά από κατοικημένες περιοχές , να εξασφαλίζεται η δημόσια υγεία και να τηρούνται κανόνες προστασίας των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων, να αποφεύγονται προβλήματα που προκαλεί η μεταφορά των απορριμμάτων, να προστατεύεται το περιβάλλον.
Η αναζήτηση λύσεων που συνδέονται με την προώθηση επιχειρηματικών συμφερόντων καθώς επίσης και η ιδιωτικοποίηση του τομέα διαχείρισης απορριμμάτων είναι πολύ επικίνδυνη και αυτό ισχύει και για την περιοχή του δήμου Κύμης -Αλιβερίου.
•   Φαίνεται ξεκάθαρα πως η συζήτηση που αναπτύσσεται για την λήψη μέτρων που αφορούν το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων γίνεται με γνώμονα την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του μεγάλου κεφαλαίου.
•   Οδηγούμαστε στην πλήρη ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων γεγονός που θα έχει πολύπλευρες επιπτώσεις τόσο στο εισόδημα όσο και στη ζωή του λαού γενικότερα
•   Προωθούνται συμβάσεις παραχώρησης ( ΣΔΙΤ), που στόχο έχουν να δοθεί ζωτικός χώρος στα συσσωρευμένα κεφαλαία των επιχειρηματικών ομίλων για χρυσοφόρες επενδύσεις στο σύνολο των σύμμεικτων απορριμμάτων.
•    Επιλέγονται μονάδες οι οποίες αφενός χρησιμοποιούν τεχνολογίες υψηλού κόστους, αφετέρου έχουν βασική προτεραιότητα την επικίνδυνη για το περιβάλλον και την υγεία, καύση των απορριμμάτων.

Συνάδελφοι συναδέλφισσες
Στο βιβλίο αυτό διαχείριση απορριμμάτων ανήκει και η σελίδα- κεφάλαιο RDF ΑΓΕΤ, άδεια για καύση λυματολάσπης το οποίο αποφεύγεται σαν το λιβάνι ο διάβολος να ανοιχτεί.
•  Για το συγκεκριμένο θέμα της Διαχείρισης των Απορριμμάτων η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ έχει θέση-πρόταση που είναι σε διαφορετική κατεύθυνση με γνώμονα πάντα τα λαϊκά συμφέροντα και την καταθέτει.
•  Ο λαός δεν πρέπει να αποδεχτεί αυτή τη πολιτική που υπηρετεί τα συμφέροντα των μονοπωλίων, αλλά να παλέψει για την ανατροπή της.
•  Το πρόβλημα των απορριμμάτων μπορεί ολοκληρωμένα να αντιμετωπιστεί μόνο μέσα από ένα Εθνικό Σχέδιο ασφαλούς διαχείρισης των αποβλήτων που θα εκπονείται από Ενιαίο Κρατικό Φορέα. Όλα θα αναπτύσσονται με βάση το δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα της διαχείρισης των αποβλήτων. Με κεντρικούς δημόσιους πόρους.
•  Με προτεραιότητες, που θα παίρνουν υπόψη τους πρώτα και κύρια τις λαϊκές ανάγκες:
   1)  την πρόληψη παραγωγής απορριμμάτων,
   2)  την προώθηση της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή,
   3)  την πλήρη αποκατάσταση των ανεξέλεγκτων χωματερών,
   4)  την επιλογή κατάλληλου συνδυασμού σύγχρονων μεθόδων επεξεργασίας,
   5)  την κατάλληλη χωροθέτηση των σχετικών υποδομών.
•  Η ανέγερση των απαραίτητων εγκαταστάσεων να γίνεται από Ενιαίο Κρατικό Φορέα κατασκευών που θα υλοποιεί τα αναγκαία δημόσια έργα υποδομής.
Η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ καλεί τους εργαζόμενους και τον λαό της περιοχής να μην υποκύψει στα διλλήματα που στοχευμένα καλλιεργούν οι διαχειριστές του καπιταλισμού στο δήμο μας, η λύση τόσο για τη διαχείριση των απορριμμάτων στο δήμο μας, όσο και όλης της χώρας μας είναι στην κατεύθυνση της οργανωμένης πάλης για Εργατική Λαϊκή Εξουσία που με κεντρικό σχεδίασμά και εργατικό έλεγχο θα εφαρμόσει τη Λαϊκή Οικονομία.


                                       Για τη ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
                                          ο Δημοτικός Σύμβουλος

                                                 ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου