Πέμπτη, 19 Μαΐου 2016

ΔΕΥΑ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ: Περί καθόδου των "χωματουργών"

  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                              ΑΛΙΒΕΡΙ 13-5-2016
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
    ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

     Θέλουμε να πιστέψουμε ότι η είδηση περί ξεσηκωμού των χωματουργών και δημιουργίας μπάχαλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α., δεν είναι κατασκεύασμα της ιστοσελίδας που τη δημοσίευσε, αλλά απλά η μεταφορά ενός ψεύδους που έντεχνα πλάσαραν , γνωστά εργολαβικά συμφέροντα, συνεπικουρούμενα από πολιτικούς κύκλους που τρέφονται από την σκανδαλολογία και σενάρια παρακμής και αποσταθεροποίησης.
Όπως και αν έχει, η ιστοσελίδα που υποτίθεται πως <<ενημερώνει έχοντας άποψη>>, έγινε πρόθυμος αναπαραγωγός   των εκπαιδευμένων ψευδολόγων, που αρέσκονται στην διάχυση φημών και στην δημιουργία πρόσκαιρων εντυπώσεων.
Φαίνεται, πως τόσο τα γνωστά εργολαβικά συμφέροντα , όσο και οι πολιτικοί τους μέντορες, δεν εννοούν να  αντιληφθούν πως στο Δήμο Κύμης – Αλιβερίου τα πράγματα άλλαξαν οριστικά.
Πλέον , έργα , εργασίες και προμήθειες πραγματοποιούνται με νόμιμες και διαφανείς διαδικασίες και όχι με προφορικές αναθέσεις, όπως γινόταν από την προηγούμενη Διοίκηση.
Για τους συγκεκριμένους διαγωνισμούς , για τους οποίους οι χωματουργοί , σύμφωνα με το δημοσίευμα βγήκαν στα κάγκελα , προηγήθηκαν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες και δημοσιεύσεις όλων των ενεργειών και αποφάσεων του Δ. Σ. , της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α., με αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο   ΚΗΜΔΗΣ, στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο τοπικό τύπο. Για την ακρίβεια, σχετικά με τον διαγωνισμό ‘’ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Δ.Ε. ΚΥΜΗΣ-ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ’’, δημοσιεύθηκαν τα εξής: Πρωτογενές Αίτημα (ΑΔΑΜ: 16REQ003883290), Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΒΨ2ΟΚ5Τ-ΛΧΖ & ΑΔΑΜ:16REQ003893495), Απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμού τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού (ΑΔΑ: Ω1ΑΑΟΚ5Τ-ΦΨΓ), Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 16PROC004153674), Περίληψη Διακήρυξης (ΑΔΑ: 73ΖΠΟΚ5Τ-ΦΔΟ, Εφημερίδα «ΕΥΒΟΙΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ»: 7 Απριλίου 2016 - Σελ. 11).  Σχετικά με τον διαγωνισμό ‘’ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Δ.Ε. ΑΥΛΩΝΟΣ-ΔΥΣΤΙΩΝ’’, δημοσιεύθηκαν τα εξής: Πρωτογενές Αίτημα (ΑΔΑΜ: 16REQ003883655), Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ω9Τ7ΟΚ5Τ-ΤΛ3 & ΑΔΑΜ:16REQ003893684), Απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμού τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού (ΑΔΑ: 61Χ5ΟΚ5Τ-Γ96), Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 16PROC004157267), Περίληψη Διακήρυξης (ΑΔΑ: Ω8Χ9ΟΚ5Τ-ΝΗ6, Εφημερίδα «ΕΥΒΟΙΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ»: 7 Απριλίου 2016 - Σελ. 10).
Αυτή την διαδικασία , όλοι οι εργολήπτες  και προμηθευτές , που συνεργάζονται με τις Δημοτικές επιχειρήσεις του Δήμου μας , οφείλουν να την κατανοήσουν και να ξεχάσουν την πρακτική των προσωπικών ειδοποιήσεων και των προφορικών αναθέσεων.
Βέβαια , πέραν όλων αυτών , παραμένει το ερώτημα . Ποιοι είναι οι δεκάδες χωματουργοί που έκαναν μπάχαλο το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α. και ποιοι οι εκπρόσωποι της ομοσπονδίας που τους συνόδευαν;  Παρίσταντο μόνο ο κ. Κόκκος Γεώργιος , συνταξιούχος χωματουργός και η σύζυγος του χωματουργού Μαρίνου Αθ. . (Μέχρι την πρώτη δεκάδα χρειάζονται τουλάχιστον άλλοι οκτώ.)
Σε κάθε περίπτωση, είναι καιρός όσοι έως χθες σιτίζονταν εις το πρυτανείο ( ταμείο του Δήμου και των επιχειρήσεων του), να αντιληφθούν ότι τα πράγματα άλλαξαν και όλα γίνονται με διαφάνεια και διαύγεια. Είναι καιρός να μάθουν να λειτουργούν σε περιβάλλον νομιμότητας και όχι στα όρια της .

                            


                 Γραφείο Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου