Ξεκινά η κατάρτιση των Νέων Αγροτών στην Εύβοια. Προγράμματα σε Ν. Αρτάκη, Ιστιαία, Κάρυστο και Σκύρο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣ
 Το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Νέας Αρτάκης θα υλοποιήσει, για το διάστημα: Μάιος – Σεπτέμβριος 2017, προγράμματα κατάρτισης διάρκειας 150 ωρών στο πλαίσιο του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020,  Μέτρο 01: Δράσεις Μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης, Δράση: 1.1.1: «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Νέους Γεωργούς και Μικρές Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις», για τους δικαιούχους του υπομέτρου 6.1 «Ενίσχυση Εκκίνησης Επιχείρησης για νέους Γεωργούς» του ΠΑΑ 2014-2020, των οποίων οι πράξεις εντάχθηκαν στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης του Μέτρου 112 «Ενισχύσεις για Νέους Γεωργούς» του ΠΑΑ 2007 – 2013 και συνεχίζονται ως ανειλημμένες υποχρεώσεις στο ΠΑΑ 2014-2020. Τα προγράμματα  θα υλοποιηθούν στην Νέα Αρτάκη, Ιστιαία, Κάρυστο, Σκύρο.
 Για την υλοποίηση των ως άνω προγραμμάτων   με τίτλους:
             Φυτική Παραγωγή,
             Ζωική Παραγωγή,
             Μελισσοκομία
παρακαλούνται:
•   οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές να υποβάλλουν αίτηση  στην  ηλεκτρονική διεύθυνση http://katartisi.elgo.gr 
•    οι ενδιαφερόμενοι-υπόχρεοι εκπαίδευσης  να επικοινωνήσουν άμεσα με το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ»,
•  οι ενδιαφερόμενοι φορείς με πιστοποιημένη εκπαιδευτική δομή, στις Δημοτικές Ενότητες Ν. Αρτάκης, Ιστιαίας, Καρύστου και στο Δήμο Σκύρου, να επικοινωνήσουν με το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» εντός 10 ημερών.
                 
                                                                                                   Η Υπεύθυνη  Κατάρτισης

                                                                                                     Ελένη  Πινακούλα

Σχόλια