Ακριώτης: «Ανασυγκρότηση του εκπαιδευτικού συστήματος».


Η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται με σταθερά – μετρημένα βήματα, με απώτερο στόχο την πλήρη αλλαγή της εικόνας του εκπαιδευτικού συστήματος στη χώρα μας.  Οι  μεταρρυθμίσεις που προέκυψαν,  έπειτα και από  διαβούλευση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής με τους επιστημονικούς φορείς, έρχονται να υλοποιήσουν χρόνια αιτήματα της εκπαιδευτικής κοινότητας και να επιβεβαιώσουν  την πάγια θέση μας για δωρεάν, δημόσια, υψηλού επιπέδου εκπαίδευση για όλους ανεξαιρέτως.
Το πρόγραμμα της κυβέρνησης σε βάθος 3ετίας περιλαμβάνει:
•             Θεσμοθέτηση της 14χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης
•             Ολοήμερο σχολείο για όλους - Επέκταση του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» σε όλα τα ολοήμερα δημοτικά σχολεία.
•             Ενίσχυση και αναβάθμιση της Ειδικής Αγωγής - Ίδρυση σχολείων και προσλήψεις αναπληρωτών
•             Μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα στους 22
•             Ίδρυση 600 τάξεων υποδοχής προσφύγων
•             Αλλαγή στο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ
•    Μαθητεία στα ΕΠΑΛ: αναβάθμιση και σύνδεση της  Τεχνικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης  με τον αναπτυξιακό προγραμματισμό της χώρας
•   Αναγνώριση των πενταετών προγραμμάτων σπουδών ως πτυχίων με ενσωματωμένο μεταπτυχιακό (Μάστερ).
•    Δυνατότητα δωρεάν φοίτησης στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών - Κανένας φοιτητής να μην αποκλείεται από μεταπτυχιακές σπουδές για λόγους οικονομικούς.
•             Δημιουργία  «Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»
•    Μόνιμοι διορισμοί για την επόμενη τριετία- Στελέχωση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
•             Ενίσχυση  Πανεπιστημίων με 65 εκατομμύρια ευρώ στον προϋπολογισμό του 2018 

Σχόλια