Το Λουνα Παρκ της Ανακύκλωσης στο Δήμο Καρύστου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ο Δήμος Καρύστου στην προσπάθειά του να προωθήσει την ιδέα της Ανακύκλωσης, απευθύνεται σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία και τα Γυμνάσια του Δήμου, ζητώντας τη συμμετοχή τους σε ένα  πρόγραμμα παρουσίασης-ενημέρωσης των παιδιών, του σκοπού και της αξίας της Ανακύκλωσης.
Η παρουσίαση θα αφορά ότι έχει σχέση με την Ανακύκλωση Συσκευασιών, δηλαδή τα υλικά που ανακυκλώνονται, ο τρόπος της συλλογής  με τους μπλε κάδους, αλλά και η διαλογή τους στα κέντρα διαλογής (ΚΔΑΥ), για την συγκέντρωση των αξιοποιήσιμων υλικών .
Παράλληλα σε συνεργασία με το αδειοδοτημένο (σύμφωνα με το Ν 2939/2001) σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών,  την Ελληνική Εταιρία Ανακύκλωσης Αξιοποίησης (ΕΕΑΑ), ο Δήμος θα παρουσιάσει το εκπαιδευτικό Λούνα Πάρκ, για τα παιδιά των Δημοτικών Σχολείων Καρύστου και Μαρμαρίου στην πλατεία Καρύστου την Τετάρτη 27 Μαίου από 9.30 έως 13.00 και για τα παιδιά των Δημοτικών Σχολείων Νέων Στύρων, Στύρων και Αλμυροποτάμου στην πλατεία των Νέων Στύρων την Πέμπτη 28 Μαίου από 9.30 έως 13.00.
Η παρουσίαση θα γίνει από εξειδικευμένη ομάδα συνεργατών της ΕΕΑΑ. Σκοπός της δράσης είναι:
να εξοικειωθούν τα παιδιά με την ιδέα της Ανακύκλωσης μέσα από το παιχνίδι,
να εκπαιδευτούν για το ποια υλικά ανακυκλώνονται και
να παροτρύνουν τους μεγαλύτερους για ενεργό και συνειδητή συμμετοχή με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όλων μας.Σχόλια