ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ


Βασικά σημεία της πρότασης
Η σκέψη μας για τον σχεδιασμό κυριαρχείται από ορισμένες παραδοχές.
1.  Η διαχείριση των απορριμμάτων πρέπει να είναι μία δημόσια διαδικασία, την ευθύνη της οποίας θα έχει πλήρως ο Δήμος Κύμης-Αλιβερίου.
2.  Αρχή  μας είναι ότι τα απορρίμματά μας τα διαχειριζόμαστε εμείς (ως Δήμος) και δεν μεταφέρονται αλλού.
3. Ο σχεδιασμός γίνεται με ορίζοντα 20ετίας τουλάχιστον και δεν υποτάσσεται στη πίεση προστίμων, για βεβιασμένες αποφάσεις(π.χ. 2 ΣΜΑ και τέλος;).
4.  Απαραίτητη είναι η Διαδημοτική Συνεργασία των Δήμων της Νότιας Εύβοιας Κύμης-Αλιβερίου, Καρύστου και ίσως μέρος του Δήμου Ερέτριας(Αμάρυνθος).
5. Επειδή κλείνοντας και αποκαθιστώντας άμεσα τους ΧΑΔΑ (Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων - Χωματερές), δεν θα υπάρχει τίποτα δεσμευτικό (υπάρχουσες δομές) θα κάνουμε ένα άλμα στη βέλτιστη μορφή διαχείρισης.
6.  Η διαχείριση ξεκινά και τελειώνει με την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ.
Η ορθή διαχείριση βασίζεται στην εμπειρία από την εφαρμογή σε άλλες χώρες, που για 10ετίες ακολουθούν προωθημένες μορφές διαχείρισης, αλλά και εμπειρία εφαρμογών στη χώρα μας, στο σχήμα :
ΠΡΟΛΗΨΗ - ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΘΑΨΙΜΟ ΣΕ ΧΥΤΥ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ
Μπορεί αυτή η σειρά να ακολουθηθεί στο Δήμο μας ;
Ο Δήμος Κύμης - Αλιβερίου έχει ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που δυσχεραίνουν το έργο της διαχείρισης των απορριμμάτων και πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν.
α. Μεγάλες αποστάσεις >70km.
β. Δήμος γίγας με ανομοιογενή πληθυσμό. Αποτελείται από 2 πόλεις (Αλιβέρι-Κύμη), 45 κοινότητες και 111 οικισμούς, συνενώνοντας 5 πρώην Δήμους (νυν Δημοτικές Ενότητες).
γ. Αρνητική γεωμορφολογία. Χρονοβόρο, δύσκολο και κοστοβόρο οδικό δίκτυο (ορεινές περιοχές κ.α.)
δ. Ανεπαρκείς υποδομές, προσωπικό, τεχνικά μέσα κλπ.
ε. Κλείνοντας-αποκαθιστώντας άμεσα τους ΧΑΔΑ, όλα ξεκινούν από την αρχή για τη διαχείριση των απορριμμάτων.
Τί  πρέπει και τί μπορεί να γίνει ;
1. Να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ συσκευασιών με τους μπλε κάδους σε όλο το Δήμο. Αντιστοιχούν περίπου 400 κάδοι (1 προς 75 κατοίκους) για χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο.
Χρειάζεται διαρκής ενημέρωση, ευαισθητοποίηση των δημοτών σε συνεργασία με την ΕΕΑΑ (αρμόδιο φορέα), επίβλεψη και σταδιακή αύξηση των ανακυκλώσιμων με στόχο να φτάσει στο 50% με ορίζοντα 5ετίας από την εφαρμογή του.
Γίνεται ξεχωριστή διαλογή από το σπίτι με ειδικούς, παραχωρημένους σάκους. Θα ωφεληθεί η κοινωνία, το περιβάλλον, η υγεία και θα υπάρξει οικονομικό όφελος, από την πώληση των ανακυκλώσιμων.
Καθοριστικός είναι ο ρόλος των σχολικών μονάδων.
Σταδιακά μπορεί να προχωρήσει η πρόταση για 3-4 ξεχωριστούς κάδους, με άμεση εφαρμογή πιλοτικά σε μια οργανωμένη κοινότητα (π.χ. Αγ.Ιωάννης ή Ζάρκα).
Επιπροσθέτως γίνεται η ανακύκλωση ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών συσκευών με την αρμόδια εταιρία. Τοποθετούνται 3 κοντέινερ σε Κύμη-Αυλωνάρι-Αλιβέρι σε περιφραγμένο, φυλασσόμενο χώρο όπου συλλέγονται οι συσκευές μεθοδικά κι οργανωμένα, όπως έχει συμφωνηθεί με την εταιρία. Από την πώληση των υλικών υπάρχει ανά τόνο συγκεκριμένο όφελος για τον Δήμο. Τα κοντέινερ μπορούν να τοποθετηθούν στους χώρους των 3 πρώτων πράσινων σημείων.
Με συμβολή του Δήμου διευρύνονται οι χώροι για τη διάθεση μπαταριών-λαμπτήρων κλπ.
2.              Κομποστοποίηση
α.  Παρότρυνση και βοήθεια στους κατοίκους να διευρύνουν την οικιακή κομποστοποίηση.
Παραχωρούνται από το Δήμο 50-100 μεγάλοι κάδοι κομποστοποίησης (χορηγία) σε επιλεγμένες σχολικές μονάδες και πλατείες των Δημοτικών Ενοτήτων.
β.  Κεντρική κομποστοποίηση του Δήμου στο χώρο της Μονάδας Ανακύκλωσης-Κομποστοποίησης
(κεντροβαρικά για τη Νότια Εύβοια).
3.              Πράσινα σημεία
Αρχικά σε 3 χώρους (Κύμη-Αυλωνάρι-Αλιβέρι) κι αργότερα αναλόγως των αναγκών και των δυνατοτήτων σε περισσότερα σημεία.
Γίνεται στα πράσινα σημεία συγκέντρωση ανακυκλώσιμων, κλαδεμάτων, ογκωδών (στρώματα-έπιπλα κλπ.), αδρανών και άλλων υλικών που τώρα θάβονται στις χωματερές.
Έτσι ο ΣΜΑ (Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων) δεν θα μετατραπεί σε νέα χωματερή.
Εδώ αρχικά τοποθετούνται και τα κοντέινερ για ηλεκτρικές-ηλεκτρονικές συσκευές.
4.              Ένας ΣΜΑ, κεντροβαρικά για το Δήμο Κύμης-Αλιβερίου (κατόπιν μελέτης). Ο ΣΜΑ θα συλλέγει το σύνολο των σύμμεικτων απορριμμάτων του Δήμου, αφού άμεσα θα κλείσουν και θα αποκατασταθούν οι ΧΑΔΑ. Από εκεί θα μεταφέρονται στον πλησιέστερο ΧΥΤΑ που θα υποδειχθεί (π.χ. Χαλκίδα). Σε δεύτερη φάση (1 έτους;) κι αφού έχει ολοκληρωθεί η ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ θα συλλέγει τα απορρίμματα του μισού Δήμου που θα μεταφέρονται πλέον στη Μονάδα προς Ανακύκλωση-Κομποστοποίηση.
Είναι η πλέον οικονομική λύση.
5.              ΚΙΝΗΤΗ, ΜΙΚΡΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ-ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
( Δεν θάβεται τίποτα !!! )
•               Κατασκευάζεται σε κεντροβαρές σημείο για τη Νότια Εύβοια για οικονομία σε χρόνο, μέσα και χρήμα. Την κατάλληλη θέση θα υποδείξει συγκεκριμένη μελέτη (χωροταξική & περιβαλλοντικών όρων).
•               Χρειάζεται προσοχή στην κατασκευή και λειτουργία της. Παρακολουθείται από ομάδα ελέγχου (7μελής) όπου συμμετέχουν τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου – μηχανικός περιβάλλοντος, κάτοικοι της περιοχής εγκατάστασης.
•               Θα δώσει περίπου 10-15 θέσεις εργασίας.
•               Πρόκειται για αναπτυξιακό έργο, περιβαλλοντικά αποδεκτό.
•               Θα είναι επισκέψιμο από σχολεία-σχολές-Πανεπιστήμια-φορείς-συλλόγους κλπ., άρα αναβαθμίζει την περιοχή εγκατάστασης.
•               Προσφέρει ανακυκλώσιμα-κομπόστ-χώμα, χρήσιμα υλικά για πώληση ή τοπική χρήση.
•               Προσοχή στη βιωσιμότητά της. Η αύξηση της ανακύκλωσης σημαίνει λιγότερα σύμμεικτα για την μονάδα κι επίσης σε περίοδο κρίσης παράγονται λιγότερα σκουπίδια.
•               Υπό όρους, και εάν η μονάδα χωροθετηθεί σε κατάλληλη θέση είναι δυνατόν να μην χρειαστεί ούτε καν ένας ΣΜΑ.

Άρα : αναπτυξιακό έργο - φιλικό στο περιβάλλον – προσφέρει θέσεις εργασίας – οικονομικό όφελος από την αξιοποίηση ανακυκλώσιμων υλικών – παράγει λίγα υπολείμματα (20-25%) για μεταφορά σε ΧΥΤΥ και θάψιμο.

Συμπερασματικά, επειδή τα σκουπίδια δεν είναι για πέταμα - είναι «χρυσός» - η όποια μέθοδος διαχείρισης ακολουθηθεί, θα πρέπει να απαντά στο ερώτημα τί είναι καλλίτερο για το περιβάλλον και οικονομικότερο για τον δημότη.

Εν κατακλείδι,
διαχείριση απορριμμάτων σήμερα σημαίνει
                         ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
με την ευαισθητοποίηση και ενεργή συμμετοχή των δημοτών.

Υ.Γ.  Οφείλουμε να θυμίσουμε ότι :
   α. Με πολλή δουλειά, κόπο και στοχευμένες κινήσεις από την προηγούμενη δημοτική αρχή, ξεκίνησε η Ανακύκλωση με τους μπλε κάδους στις 9 Απρίλη 2012. Η όλη διαδικασία (ενημέρωση-κάδοι-αυτοκίνητο) έγινε από το Δήμο αφού η ΕΕΑΑ (Ελληνική Εταιρία Ανάκτησης Ανακύκλωσης) δεν διέθετε προϋπολογισμό για τη χρηματοδότηση της ανακύκλωσης, λόγω κρίσης και μνημονιακών πολιτικών. Αποδείξαμε ότι «Θέλουμε και Μπορούμε» κι έτσι έγινε το πρώτο βήμα. Δεσμεύτηκε η ΕΕΑΑ για 400 κάδους κι ένα αυτοκίνητο το οποίο και παρέδωσε.
Θεωρούμε ότι 8 μήνες απραξίας είναι πολλοί, η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ πρέπει άμεσα να συνεχιστεί.
Επίσης είχε οριστικοποιηθεί και η συμφωνία με την εταιρία ανακύκλωσης ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών συσκευών, η οποία προέβλεπε την τοποθέτηση 3 κοντέινερ σε Κύμη-Αυλωνάρι-Αλιβέρι, που πρέπει άμεσα να υλοποιηθεί.
β. Προγραμματίσαμε και κάναμε ότι ήταν δυνατόν για την εγκατάσταση και λειτουργία ενός
ΣΜΑ και μιας μονάδας ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ-ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ή και μόνο της μονάδας. Έτσι θα είχαμε ήδη αντιμετωπίσει σε μεγάλο βαθμό το φλέγον θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Η προσπάθειά μας πολεμήθηκε με κάθε τρόπο από την τότε αντιπολίτευση και με τα όποια δικά μας «λάθη» τακτικής, δεν έγινε δυνατό να υλοποιηθεί. Παρόλα αυτά εμείς δηλώνουμε έτοιμοι να βοηθήσουμε, στον βαθμό που μας αναλογεί, σε μια λύση για την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων στο Δήμο μας.
Αλιβέρι, 9 Απρίλη 2015                                                                  Ντόβολης Βασίλειος,
                                                                                                     Δημοτικός Σύμβουλος   
                                                                                              Δήμου Κύμης-Αλιβερίου

Σχόλια