Συνεδριάζει αύριο στις 11, το Δημοτικό Συμβούλιο στα Κριεζά

Συνεδριάζει αύριο στις 11:00π.μ προκειμένου  το Δημοτικό Συμβούλιο Κύμης ΑΛιβερίου, Στα Κριεζά, με τα παρακάτω  θέματα της  ημερήσιας διάταξης:
 1.    Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας του έργου : «Ανάπλαση ιστορικού κέντρου Κύμης»
 2. Έγκριση ή μη  πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων Τ.Δ  Κριεζών της Δ.Ε Δυστίων του Δήμου Κύμης Αλιβερίου».
 3. Ορισμό μελών επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου : «Αποκατάσταση κατεστραμμένου δικτύου ύδρευσης Δήμου Κονιστρών»
 4.  Καθορισμός των κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης και  επιβολή τελών
 5.  Έγκριση της 11/2015 απόφασης της ΔΕΥΑΚΑ με θέμα: Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
 6. Ακύρωση της 18/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έγκριση της 21/2015 απόφασης του ΝΠΔΔ Κοινωνικής  Προστασίας  Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Κύμης –Αλιβερίου με θέμα: «Ακύρωση της υπ. αριθ. 84/2014 απόφασης ΔΣ και επασύνταξη προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Κύμης Αλιβερίου έτους 2015»
 7. Έγκριση  της 11/2015 απόφασης του ΝΠΔΔ Κοινωνικής  Προστασίας  Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Κύμης –Αλιβερίου με θέμα: « Υποβολή αιτήματος πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου για κάλυψη αναγκών»
 8. Έγκριση  της 12/2015  απόφασης του ΝΠΔΔ Κοινωνικής  Προστασίας  Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Κύμης –Αλιβερίου με θέμα: «Υποβολή αιτήματος πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου για κάλυψη αναγκών Β/Ν Σταθμών »
 9. Κατανομή στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών τους.
 10.   Έγκριση της 6/2015 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας περί : «Παραχώρηση αιθουσών Σχολείων»
 11.   Οικονομική ενίσχυση σε άπορους
 12.    Έκδοση άδειας λαϊκής αγορά
 13. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015


Σχόλια