Η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ καλεί τους εργαζόμενους και τον λαό της περιοχής να μην υποκύψει στα διλήματα και την τρομοκρατία που καλλιεργούν οι διαχειριστές του συστήματος στο δήμο μας.

Αλιβέρι 30/3/2015.


ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ
  Την Δευτέρα 23 Μαρτίου συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Κύμης Αλιβερίου, και ένα από τα θέματα που εξετάστηκαν ήταν «Οριστικοποίηση τοπικού σχεδίου δράσης, διαχείρισης αστικών αποβλήτων Νότιας Εύβοιας.»

  Πλειοψηφικά από τη συμπολίτευση αποφασίστηκε η κατασκευή 2 ΣΜΑ (1 ΣΜΑ και 1 ΣΜΑ/ΣΜΑΥ) χωρίς ακόμα να έχουν αυτοί ακόμα χωροθετηθεί, ενώ ήδη ακούγονται διάφορες σκέψεις. Μέχρι την κατασκευή τους και έως ξεκινήσουν τη λειτουργία τους να συνεχίσει η χωματερή Αλιβερίου να υποδέχεται τα απορρίμματα όλου του Δήμου.
  ΧΥΤΑ/Υ της Διαχειριστικής Ενότητας Νότιας Εύβοιας θα εξεταστεί στο μέλλον αν και που θα κατασκευαστεί.
   Η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, διαχωρίζει τη θέση μας από τις άλλες παρατάξεις του Δημοτικού Συμβούλιου, που αν και διαφώνησαν τη δεδομένη στιγμή, στην ουσία συμφωνούν  με την φιλοσοφία διαχείρισης απορριμμάτων και τυχοδιωκτικά – δημαγωγικά προσπαθούν να θολώσουν τα νερά για να εκμεταλλευτούν την λαϊκή δυσαρέσκεια.


  Η δημιουργία των δυο ΣΜΑ είναι ενταγμένη στο σχεδιασμό διαχείρισης απορριμμάτων Νότιας Εύβοιας μαζί με τη προοπτική κατασκευής ΧΥΤΑ/Υ και την καύση απορριμμάτων από την ΑΓΕΤ -Lafarge.

  Όλα δείχνουν ότι είναι σε εξέλιξη συνολικός σχεδιασμός για τη διαχείριση των απορριμμάτων από επιχειρηματικούς ομίλους, για επενδύσεις με κριτήριο το κέδρος.

Η «Λαϊκή Συσπείρωση» δίνει ιδιαίτερο βάρος στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων, καθώς είναι στενά δεμένος με τους όρους διαβίωσης της εργατικής τάξης, των λαϊκών στρωμάτων. Πράγματι, με τον τρόπο που υλοποιείται το αντικείμενο αυτό, έχει σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, στο περιβάλλον, στο σύνολο των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων του υπόψη τομέα και στο πενιχρό εισόδημα, όσο απόμεινε, της λαϊκής οικογένειας.
Ιδιαίτερο, φυσικά, βάρος δίνουν και οι ευρωπαϊκοί μονοπωλιακοί όμιλοι, σε συνεργασία με το εγχώριο κεφάλαιο και με το πολιτικό τους προσωπικό, ως πεδίο τοποθέτησης των υπερσυσσωρευμένων κεφαλαίων τους και διασφάλισης της ανταγωνιστικότητας τους. Πολύτιμο εργαλείο τους είναι η Οδηγία για τα Απόβλητα (του 2008), που ενσωματώθηκε αυτούσια στο Ν. 4042/2012. Προωθείται έτσι με ταχύτερους ρυθμούς στη χώρα μας:
-  Η ιδιωτικοποίηση της αποκομιδής των απορριμμάτων και η καθολική (μέσω των ΣΔΙΤ) ιδιωτικοποίηση της επεξεργασίας και της υγειονομικής ταφής.
- Η επιλογή των μεθόδων επεξεργασίας των απορριμμάτων με γνώμονα το ποσοστό κέρδους του κεφαλαίου, που οδηγεί σε λύσεις επικίνδυνες για το περιβάλλον και την υγεία των λαϊκών στρωμάτων.
- Η μετατόπιση του αυξημένου κόστους διαχείρισης στις πλάτες της λαϊκής οικογένειας με τριπλασιασμό, περίπου, των ανταποδοτικών τελών εξαιτίας των κερδών  των επιχειρηματικών ομίλων, ντόπιων και ξένων, που μετέχουν στο μοίρασμα της πίττας αλλά και των νέων φορομπηχτικών μέτρων και πολιτικών που έχουν ήδη δρομολογηθεί στο όνομα της ευρωενωσιακής αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» και, προκειμένου για τα σκουπίδια, «πληρώνει όσο πετάει».
   Για το συγκεκριμένο θέμα της Διαχείρισης των Απορριμμάτων  η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ  έχει θέση-πρόταση που είναι σε διαφορετική κατεύθυνση με γνώμονα πάντα τα λαϊκά συμφέροντα και την καταθέτει.► Ο λαός δεν πρέπει να αποδεχτεί αυτή τη πολιτική που υπηρετεί τα συμφέροντα των μονοπωλίων, αλλά να παλέψει για την ανατροπή της

► Το πρόβλημα των απορριμμάτων μπορεί ολοκληρωμένα να αντιμετωπιστεί μόνο μέσα από ένα Εθνικό  Σχέδιο ασφαλούς διαχείρισης των αποβλήτων που θα εκπονείται από Ενιαίο Κρατικό Φορέα. Όλα θα αναπτύσσονται με βάση το δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα της διαχείρισης των αποβλήτων. Με κεντρικούς δημόσιους πόρους.

► Καθορισμός και ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, με κύριο την πρόληψη της παραγωγής απορριμμάτων. Ακολουθεί η προώθηση της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή των συσκευασιών, των μετάλλων, του έντυπου χαρτιού και του οργανικού κλάσματος (βιοαποβλήτων) με κομποστοποίηση και κατόπιν η μηχανική ανακύκλωση ενός μέρους του υπολειμματικού ρεύματος των σύμμεικτων αποβλήτων . Το μέρος των σύμμεικτων Σ.Α. που δεν υπόκειται σε επεξεργασία καθώς και τα υπολείμματα των μονάδων επεξεργασίας των σύμμεικτων και των προδιαχωρισμένων ρευμάτων, οδηγούνται σε χώρους ασφαλούς υγειονομικής ταφής αποβλήτων (ΧΥΤΑ].
► Καθορισμός των κριτηρίων καταλληλότητας σε κάθε Περιφέρεια ξεχωριστά ανά είδος εγκατάστασης, και σύνταξη χαρτών με τις περιοχές αποκλεισμού. Καθορισμός των κριτηρίων αξιολόγησης ξεχωριστά ανά είδος εγκατάστασης για τη βαθμολόγηση των υποψηφίων χώρων προκειμένου να επιλεγεί ο πλέον πρόσφορος για την εξυπηρετούμενη περιοχή με σαφή και δεσμευτικό οδηγό για τη βαθμολόγηση που αντιστοιχεί στο κάθε κριτήριο. Από την πλευρά μας δεν θα πάψουμε να αποκαλύπτουμε  ότι σε ένα μεγάλο βαθμό υπαίτια για τη δυσκολία εξασφάλισης κατάλληλων χώρων για τη δημιουργία μονάδων διάθεσης και επεξεργασίας απορριμμάτων είναι η πολιτική γης των κομμάτων της άρχουσας τάξης, που οδήγησε στην καταπάτηση, οικοπεδοποίηση, ξεπούλημα στο μεγάλο κεφάλαιο, τεράστιων εκτάσεων δημόσιας γης, στην εμπορευματοποίησή της. 
Η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ καλεί τους εργαζόμενους και τον λαό της περιοχής να μην υποκύψει στα διλλήματα και την τρομοκρατία που στοχευμένα καλλιεργούν οι διαχειριστές του συστήματος στο δήμο μας.
Η λύση τόσο για τη διαχείριση των απορριμμάτων στο δήμο μας, όσο και σε όλη τη χώρα, είναι στην κατεύθυνση της οργανωμένης πάλης για να βαδίσουν οι εργαζόμενοι και ο λαός στο δρόμο ανάπτυξης που έχει γνώμονα την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας. Στο δρόμο που είναι σε εκ διαμέτρου αντίθετη κατεύθυνση από την πολιτική που υπηρετεί την κερδοφορία των μονοπωλίων και θυσιάζει στο βωμό της την υγεία του λαού και το ίδιο το περιβάλλον.


                                  Για τη ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
                                         ο Δημοτικός Σύμβουλος
                                          ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛΣχόλια